Záchrana Fantázie, dlhodobá hra

Záchrana Fantázie, dlhodobá hra

Záchrana Fantázie je dlhodobou hrou, ktorej pravidlá, opis, texty a materiály zverejňujeme v nasledujúcom článku. Hru sme hrali v školskom roku 2021/2022 s členmi outdoorového oddielu STOPA. Nakoľko v čase písania článku hra stále prebieha, niektoré úryvky a materiály budú dopĺňané postupne. Predpokladáme, že kompletný materiál by mal byť zverejnený v priebehu leta 2022.

Všetky úryvky sú z knihy autora knižnej predlohy Michael Ende a jemu patria autorské práva na citované texty.

 

Libretto:

 

Fantázia umiera! Krajina vytvorené ľuďmi, stvorená z príbehov, našich túžob a nádejí. Krajina bohatá na tvorov od výmyslu sveta, príbehov, čarovných krajín a rôznych bytostí začala miznúť. Začala ju pohlcovať záhadná Ničota. Celé kusy krajiny aj so svojou rôznorodosťou a obyvateľmi miznú v Ničote. Čo raz padne do Ničoty, už sa nikdy nevráti. Objavuje sa znenazdajky, na rôznych miestach. Zúfalí, bezbranní a vystrašení obyvatelia posielajú svojich zástupcov k jedinej bytosti, ktorá im môže dať odpoveď na to, čo je Ničota a ako s ňou bojovať – k detskej kráľovnej do Slonovinovej veže.

 

poradové číslo a dátum

Názov etapy

Vyhodnocovanie

0.      do 17.10.2021

úvod

bez vyhodnotenia. Zavedieme bodovanie. Hru zatiaľ nepredstavujeme

1.      18.10.2021 – 31.12.2021

Slonovinová veža a detská kráľovná

Vyhodnotíme po jednotlivcoch podľa bodovania

2.      1.1.2022 – 15.3.2022

Cesta k Južnej veštiarni

Vyhodnocujeme po jednotlivcoch podľa splnených Dračích výziev

3.      16.3.2022 – 29.5.2022

Dobré skutky

Vyhodnocujeme za celý oddiel podľa počtu dobrých skutkov a prečítaných kníh

 

Podrobný popis etáp:

 

0. úvod

 

Nultá etapa slúži na štart do školského roka. V rámci nej urobíme prvý pár akcií, zoznamovacie aktivity, nastavíme si základné pravidlá fungovania a socializujeme kolektív. Vo vhodnej chvíli (cca 3 – 4 týždne po začiatku) predstavíme systém bodovania, motivačný systém (akcie za odmenu, čo pre víťazov bodovania – ak taký systém máme)

Dôležité je zatiaľ nespomínať pripravovanú Dlhodobú hru. Pre nováčikov v oddieli vstup do oddielu sám o sebe predstavuje nápor informácií, mohli by sme ich odradiť.

Bodovanie – o ktoré sa oprieme pri samotnej hre však predstaviť môžeme a má nasledujúce pravidlá:

 

Za čo sa body získavajú a strácajú:

 

Hlavné pravidlá

schôdzka

5 bodov

výlet

10 bodov

viacdňová výprava

15 bodov

úplná výbava

2 body

bodované hry

5 bodov

Doplnkové pravidlá

geokešky nájdené na výletoch

3 body

„dotiahnutie“ nováčika

10 bodov

splnená oblasť v Dračích výzvach

20 bodov

zvládnutie jednej z tém TOB bez chyby

5 bodov

nevhodné správanie

až do -100 bodov

 

Víťazom je ten, kto dosiahne na konci školského roka najviac bodov. Všetci budú za snahu odmenení.

 

 1. Slonovinová veža a detská kráľovná

 

úryvok I.: Bludička a cesta k veži

 „Vlastne sa strašne ponáhľam a chcela som sa vás len spýtať, či neviete, ktorým smerom sa dostanem k Slonovinovej veži,“ vysvetlila bludička.

„Huhú,“ ozval sa nočný škriatok. „Máte namierené k detskej kráľovnej?“

„Presne tak,“ prisvedčila bludička. „Mám pre ňu dôležité posolstvo.“

„Aké posolstvo?“ zaškripel kameňožrút.

„My traja máme ten istý cieľ ako ty – huhú,“ povedal nočný škriatok Vušvuzul. „Sme teda kolegovia.“

„Sadni si a hovor!“ prikázal jej Pjornrachcark.

Bludička sa usadila na voľné miesto.

„U nás v Močiarnej krajine sa stalo čosi nepochopiteľné,“ vysvetľovala  bludička váhavo. „Vlastne to stále pokračuje… všetko začalo tak, že… teda na východe našej krajiny bolo jazero. A jedného dňa jazero zrazu zmizlo. Jednoducho bolo preč, chápete?“

„Chcete povedať, že vyschlo? vyzvedal Ykuk.

„nie, lebo potom by tam bolo vyschnuté jazero. Ale nič také. Tam kde bolo jazero, nie je vôbec nič – jednoducho nič, rozumiete?“

„Je tam diera?“ zaškrípal kameňožrút.

„Nie, ani diera.“ Bludička bola čoraz rozpačitejšia. „Diera by bolo niečo, ale tam nie je nič.“

Trojica poslov si vymenila pohľady.

„Ako to vyzerá… huhú… to nič,“ opýtal sa nočný škriatok.

„Akoby bol ten, kto na to miesto pozerá, slepý,“ pošepkala bludička, „to miesto sa časom stále zväčšuje. Chýba tam vždy väčší kus. Nikto z nás nechápe, čo to vlastne je, odkiaľ to prišlo a ako sa pred tým možno brániť. Niektorí obyvatelia sa dali na útek. A pretože sa ničota čoraz väčšmi rozširuje, rozhodli sme sa, že vyšleme k detskej kráľovnej posla, ktorý ju poprosí o pomoc. A tým poslom som ja.“

„Huhú,“ ozval sa po chvíli zúfalý hlas nočného škriatka. „To isté sa deje aj tam, odkiaľ prichádzam ja. A mám to isté poslanie – huhú.“

Piadimužík sa obrátil k bludičke. „Každý z nás prichádza z inej časti Fantázie. Stretli sme sa tu úplnou náhodou, no všetci nesieme detskej kráľovnej rovnaké posolstvo.“

„To znamená, že celá Fantázia je v nebezpečenstve,“ zavzdychal kameňožrút.

Na smrť vydesená bludička prechádzala pohľadom z jedného na druhého.

„Potom však nesmieme strácať ani sekundu!“ zvolala a vyskočila.

 

Zahráme sa na obyvateľov Fantázie, ktorí sa snažia dostať k Slonovinovej veži. Všetko čo vieme je v úvodnom Librette a úryvku č. I.

Etapu budeme vyhodnocovať na základe predstaveného bodovania.

K detskej kráľovnej sa však nedostane každý – iba ten, kto dosiahne do konca etapy 200 bodov.

Na hru použijeme dopredu vytvorený obrázok ríše Fantázie v jeho strede bude Slonovinová veža. Vyznačíme trasy (alebo kruhy tak ako na našom obrázku), kde budú naznačené míľniky:

 

 • 0 ako štart
 • 100 ako prvý míľnik
 • 150 ako druhý míľnik
 • 200 ako tretí míľnik

 

Na túto mapu nalepíme lístočky s menami hráčov a budeme ich posúvať podľa toho, ako hráči budú v hre bodovať.

 

 

Pri prekročení jednotlivých míľnikov získajú hráči nasledujúce kladné vlastnosti a drobnú odmenu:

miľník 100 – drevený drak

Vyber si strážneho anjela (iného hráča). Ak s tým súhlasí, môžeš v jeho prítomnosti využiť jeho povinnú výbavu ako svoju vlastnú = neprídeš o body ak si niečo zabudneš.

 

Neplatí na tričko/mikinu a prezúvky a iba v prípade ak to on sám donesie.

 

Strážny anjel ti môže pomáhať aj inak – napr. pri strate vecí, aby si si nemusel veci vykupovať

 

Ak aj tvoj strážny anjel dosiahne míľnik 100, môže on používať tvoju výbavu (budete si strážnymi anjelmi navzájom).

 

Každý môže mať iba jedného strážneho anjela.

 

Každý môže byť iba jednej osobe strážny anjel.

 

Strážnym anjelom nesmie byť vedúci.

miľník 150 – farebný drak

vždy keď získaš body (hra, účasť, povinná výbava aj iné), dostaneš extra bod, ktorý ale nebude tvoj, dostane ho niekto, komu chceš pomôcť.

 

Extra bod môžeš dať len niekomu, kto je prítomný

Ak je na schôdzke / výlete 4 a menej ľudí, môžeš dať bod hocikomu z celého oddielu.

 

Bod si nemôžeš nechať

miľník 200 – Auryn

si víťazom etapy, počkaj na jej vyhodnotenie, dostaneš niečo špeciálne.

 

úryvok II.:

 

úryvok III.: Atrey a Auryn

 

Každý, kto dosiahne 200 a viac bodov sa stáva víťazom etapy a dostane špeciálny prívesok Auryn. Deťom skutočne dáme prívesok v tvare Aurynu. Vlastnosti tohoto prívesku pozri na konci článku.

Zároveň sa stávame pomocníkom Atreya – chlapca, ktorý bol poverený detskou kráľovnou aby našiel liek. Indícia, čo je tým liekom sa nachádza v Južnej veštiarni, na opačnej strane ríše Fantázie. Tento chlapec bude potrebovať aj našu pomoc a ďalej budeme zdieľať jeho príbeh.

 

V hre môžu pokračovať aj hráči, ktorí nedosiahli víťazstvo, ale bez prívesku, ktorý dáva majiteľom zvláštne schopnosti do hry.

 

V II. etape sa dávame cestu krížom cez Fantáziu.

 

 1. Cesta k južnej veštiarni

 

Cesta k južnej veštiarni je nebezpečná a plná nástrah. Preto musíme na sebe pracovať, k čomu nám pomôžu Dračie výzvy – sada úloh/výziev na osobnostný rozvoj. Pred južnou veštiarňou nás čakajú tri brány, ktorá nás pustia ďalej len vtedy, keď budeme dostatočne silní a skúsení

Základom pre vyhodnotenie etapy bude počet splnených Dračích výziev. Bodovanie z predošlej etapy pokračuje ďalej ale nebude smerodajné pre túto etapu. V tejto etape hrá každý sám za seba

Vytvoríme obdobný plagát, ako sme pripravili pre I. etapu. Na novom plagáte bude naznačená cesta, brány a Južná veštiareň. Tak isto nalepíme na plagát lístočky s menami hráčov a budeme ich posúvať podľa toho, ako plnia výzvy a či už prešli cez jednotlivé brány.

 

Brány vedúce k južnej veštiarni:

 

čarovné Sfingy

5 dračích výziev podľa výberu hráčov – každý sám pre seba

zrkadlo pravdy

5 dračích výziev podľa výberu vedúcich – jednotne pre všetkých, môžu si navzájom pomáhať pri plnení/trénovaní

dvere bez zámku

5 dračích výziev s vyššou náročnosťou podľa výberu hráčov

 

Hodnotíme nie len splnenie vybraných 15 výziev, ale aj to koľko ďalších výziev hráči dobrovoľne splnili. Ich celkový počet určí poradie hráčov v etape.

Splnenie celej oblasti (6 alebo všetkých 7 výziev z jednej témy, hráč si vyberie ktorú tému splní) = hráč má automaticky splnenú poslednú bránu „dvere bez zámku“.

 

úryvok IV.: Zrodenie G´morka

 

V etape sa vyskytne aj prvok ohrozenia – vlkolak G´mork. Približne v polovici etapy (začiatkom februára) sa stáva fiktívnym hráčom a každý týždeň splní dve výzvy. Koho G´mork dobehne, v tejto etape už vyhrať nemôže, nakoľko s G´morkom prichádza Ničota. Hráč môže fungovať ďalej, aj hrať hru, ale z priebehu etapy je vyradený.

 

úryvok V.:

 

úryvok VI.: Rozhovor s G´Morkom

(iba online, mladší hráči nemôžu pochopiť zmysel ich stretnutia a čo je skutočným obsahom ich rozhovoru a bude ich to nudiť)

 

Na konci etapy hráčom oznámime, že liekom na Ničotu je čítanie kníh a robenie dobrých skutkov. Len tak dokážeme Fantáziu zachrániť.

 

 1. Dobré skutky

 

úryvok VII.: Zrnko piesku

 

V úryvku, ktorý bude kľúčový pre celú hru deťom oznámime, že Táto Fantázia sa už nedá zachrániť a celá zanikne. Musíme tak urobiť ale až v úvode tretej etapy, aby sme hráčov nedemotivovali. Z Fantázie ostalo jediné zrnko piesku. To sa však už stalo a nie raz. Stáva sa to pravidelne a Fantázia vždy vstane z mŕtvych. A my sa na tom budeme podieľať v poslednej najkrajšej etape – vybudujeme novú Fantáziu a je len na nás čo sa podarí dosiahnuť a aká bude bohatá.

Cieľ na ktorom však nebudeme trvať a nebude od neho ani závisieť celkové víťazstvo a úspech v hre je 500 dobrých skutkov za celý oddiel do konca etapy (limit určujeme výhradne z psychologického hľadiska – potrebujeme mať cieľ, aby činnosť fungovala)

 

Mapa Fantázie:

 

Na začiatku bude mapa predstavovať prázdny papier A1, kde v strede bude naznačené jedno zrnko piesku. Mapu budeme dopĺňať obrázkami postavičiek z Nekonečného príbehu, neskôr aj z iných príbehov v podobe nálepok.

Za každých 20 dobrých skutkov dostane každý člen možnosť nalepiť jednu postavičku alebo za každú prečítanú knihu dve postavičky. Keď sa nálepky minú, budeme postavy kresliť.

 

Čo sú dobré skutky:

 

Čokoľvek, čo urobí hráč bez nároku na odmenu vo svojom voľnom čase, doma alebo v oddieli za prítomnosti dospelého a vie to dokázať (za týmto účelom si dobré skutky musí zapisovať do zápisníka a musí to byť potvrdené podpisom dospelej osoby ako dôkaz), napr.:

 • pomoc doma s domácimi prácami
 • doučenie mladšieho súrodenca
 • nákup pre susedu, ktorá je na vozíčku
 • ošetrenie kamaráta, ktorý sa zranil
 • oprava pokazenej veci v domácnosti
 • pomoc na záhrade
 • iné – fantázií sa medze nekladú…

 

 

Výsledok etapy bude, že všetky postavy, časti fantázie aj bytosti, ktoré pohltila Ničota privedieme naspäť k životu.

 

úryvok VIII.:

 

Vlastnosti Aurynu

Auryn je prívesok, ktorý dostanú víťazi prvej etapy má nasledujúce vlastnosti v hre. jeho majiteľ má

 

 • možnosť 5 x za II. etapu a 5x za tretiu etapu niekomu odpustiť stratu bodov za zábudlivosť (povinná výbava) alebo zbaviť ho vykupovania (za zabudnuté a nájdené veci)
 • v II. etapy možnosť vymeniť si Dračiu výzvu na prechod cez bránu za inú Dračiu výzvu, predĺžiť obdobie, znížiť náročnosť a pod.
 • v III. etape získať extra postavičku na mapu Fantázie (akoby splnenie 20 dobrých skutkov). Avšak na mape sa v tom momente už musí nachádzať aspoň 5 iných postavičiek.

 

Vyhodnotenie celej hry

 

Vyhodnocujeme iba etapy. Za odmenenie najsnaživejších hráčov sa môžu chápať odmeny, ktoré udeľujeme za bodovanie zavedené pre potreby prvej etapy.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *