Stavba modelovej železnice - 0. časť

Stavba modelovej železnice – 0. časť

0. časť.: úvod, základná myšlienka, príprava, plániky, rozpis koľajiva

 

Séria článkov “Stavba modelovej železnice” sa bude zaoberať zdokumentovaním postupnej stavby trate od jej naplánovania, nakreslenia, nákupu materiálu, výstavbu drevenej konštrukcie až po položenie koľajníc a finalizovanie krajinky.

 

Články budú obsahovať len nevyhnutné množstvo textu a keď tak prevažne technické informácie a budú priebežne dopĺňané. Hlavnú časť obsahu budú tvoriť obrázky.

 

Ako všetky naše články – nie je podstatné, aby ukázané bolo presne podľa zaužívaných pravidiel, ale majú poskytnúť podklady a skúsenosti, tak ako sme ich získali my. Čitateľ nech si z toho vyberie, čo mu vyhovuje.

 

V tejto časti Vám ukážeme niekoľko fotografií z prípravy a plániky budúcej železnice.

(článok budeme priebežne dopĺňať)

 

Základné údaje o koľajisku:

 

mierka: N – (M 1:160 analog)

 

napájanie:12V jednosmerné napätie

 

rozmery rámu: 2000 x 830 (mm)

 

najnižší bod železnice: úsek trate medzi bodmi 8 – 9, približne od konca tunela pri bode 8 až po začiatok stúpania v oblúku pri bode 9, výška 2,5 cm

 

najvyšší bod železnice: úsek trate medzi bodmi 16-17, výška 13 cm

 

počet úrovni: 3, najviac viditeľné pri bodoch 17 – 18, kde vedú súbežne až 4 úseky trate, z toho úsek od bodu 21 vedie v tuneli, zvyšné mimo tunela

 

celková dĺžka kolajiska: 13,30 m

 

z toho v tuneloch: 4,50 m

 

celková dĺžka použitých koľaji: 15,80 m

 

počet tunelov: 4 (potrebných 8 portálov, všetky tunely sú jednokoľajné, žiaden úsek trate vedúci v tuneli neobsahuje výhybku)

 

počet staníc: 2 (z toho jedna má tri koľaje, dve priebežné a jedna odstavná, druhá má dve priebežné koľaje a na koncoch oblúkové výhybky)

 

Všetky výhybky sú diaľkovo ovládané

 

počet pravých výhybiek: 1

 

počet ľavých výhybiek: 1

 

počet pravých oblúkových výhybiek: 1

 

počet ľavých oblúkových výhybiek: 2

 

maximálne stúpanie/klesanie: 50 mm na 1000 mm trate

 

(všetky obrázky sa po kliknutí zväčšia a je možné ich stiahnuť v originálnej veľkosti)

Základný plán koľajiska nakreslený v mierke 2:5, spoločne s plánom základného rámu:

 

Konštrukcia základného rámu je zhotovená z drevených hranolov a bola navrhnutá tak, aby tvorila základ pre stĺpiky, ktoré držia podkladovú trasu v potrebnej výške (pozri obrázky rozostavanej železnice, nižšie). Zároveň bolo podstatné, aby sme sa k častiam koľajiska vedúcim v tuneloch mohli dostať zospodu.

 

Plán trate kombinovaný s návrhom konštrukcie rámu (červené čiary) – napravo s “prízemnou” časťou vedúcou v tuneli

 

a to isté napravo s “poschodím” vedúcim povrchovo (bude tam stanica)

 

Upravený kombinovaný obrázok s poznámkami k elektroinštalácií a číselným rozdelením úsekov (pôvodne na dvoch papieroch s rôznou mierkou)

 

Ďalší plánik koľajiska aj s číselným vyjadrením výškových pomerov

(neskôr)…

 

Pre lepšiu predstavu niekoľko ďalších obrázkov koľajiska z výstavby:

 

Rozpis koľajiva. V zátvorkách je uvedený ich komerčný kód u výrobcu.

 

Niekoľko obrázkov v pôvodných farbách pre lepšiu orientáciu a pochopenie:

 

Pokračovanie článku nabudúce…

 

séria článkov Stavba modelovej železnice

nasledujúci článok

Napíš komentár