Uzlovanie

Uzlovanie

Uzlovanie je široká téma, ktorej hlavným cieľom (ak nie ste zrovna krúžok lezenia) je rozvoj jemnej motoriky.

 

Obsah:

Úvod

1. Bezpečnosť

2. Druhy uzlov

3. Príklady uzlov + materiály

4. Aktivity a hry k téme

5. Vzorové prípravy

 

Téma je vhodná pre športové krúžky, skautské, outdoorové, turistické kluby, prípadne všade tam, kde je potrebné rozvíjať motoriku. Odporúčaný vek detí je od 8 rokov (3 ročník ZŠ). Ideálna výbava je 2x laná rôznej farby a hrúbky (od 0,8 do 1,5 cm) o dĺžke aspoň 1,5 m pre každého účastníka.

V prípade potreby je možné použiť aj jedno dlhé lano, resp. jeho dva konce avšak deťom treba pripomenúť, že napr. spojovacie uzly väčšinou na jednom lane nemajú zmysel a je to len na potreby tréningu.

Umelohmotné laná, pred použitím na koncoch zatavte.

 

1. Bezpečnosť

a) lano sa nikdy za žiadnych okolností ani zo srandy nedáva na krk ani sebe, ani nikomu inému

b) s lanom sa nebijeme, nešviháme.

c) lano používame iba na to, na čo je určené. NIE JE TO HRAČKA!

 

2. Druhy uzlov :

koncové uzly – slúžia, aby sa lano nevyvlieklo

spojky – spájajú dve kratšie laná

skracovačky – vyraďujú poškodenú časť lana z prevádzky

ozdobné uzly – slúžia na ozdobu

 

3. Príklady uzlov + materiály :

 

očko – najjednoduchší koncový uzol

 

previnuté očko – vychádza z očka, avšak lano previnieme viackrát, čo po zatiahnutí vytvorí zaujímavý efekt. Je to ozdobný koncový uzol. Dá sa viazať len na tenších lanách, hrubšie sa pre vysoké trenie ťažko zaťahujú.

 

osmička – Koncový uzol podobný číslu 8. Je bezpečnejší ako očko

 

dvojitá osmička – Vychádza z osmičky, avšak je to spojenie dvoch lán rovnakej hrúbky. Správne by sa mala viazať tak, že sa na prvom lane urobí osmička (nezatiahne sa) a druhé lano sa pracne prevedie súbežne s prvým lanom, ale v opačnom smere (výsledok je na prvom obrázku). Zjednodušený spôsob viazania vhodný napríklad pri zapnutí o karabinu je prehnúť lano a osmičku uviazať tesne za miestom prehnutia (výsledok na druhom obrázku). V oboch prípadoch odporúčame uviazať poistku (na obrázkoch ju vidno ako previnuté očko na konci jedného z lán)

 

plochá spojka (alebo aj chirurgický uzol) – viaže sa na koncoch jedného lana. Pôvodne vychádza z lekárskej praxe, kedy bolo potrebné po zašití rany voľné konce nite uviazať, aby sa rana neotvárala.

 

škotová spojka – spojenie dvoch lán s rôznou hrúbkou. Viaže sa vždy tenké okolo hrubého (tenké je prekrížené).

 

ovčia nôžka – Jednoduchší typ skracovačky, ktorý má výhodu v tom, že vyraďuje poškodenú časť lana z prevádzky

 

rybársky uzol – spojka na spojenie dvoch rovnako hrubých lán. Používa sa na nadviazanie rybárskych vlascov

 

lodný uzol – nahadzovaná a viazana verzia. – koncový uzol pôvodne určený na uviazanie lode pri móle. Nie vždy je možné uzol nahodiť z vrchu, preto existuje aj postup viazania okolo objektu (napríklad pri uväzovaní o strom, o zábradlie… )

 

dračia slučka – v súčasnosti už málo používaný horolezecký uzol. Nahradila ho osmičková spojka z dôvodu bezpečnosti – pri zatiahnutí nesprávneho konca došlo k preklopeniu uzla do nesprávnej pozície a voľný koniec sa ľahko vyvliekol, čo mohlo mať tragické následky. Pri tréningu sme používali ako pamäťovú pomôcku rozprávku o jazierku, princeznej a vodníkovi.

 

katová slučka – bonusový uzol, dobre zvážte koho tento uzol naučíte. Predvádzame ako odmenu, ak sa deti správajú slušne a dôverujeme im. Zdôrazňujeme bezpečnosť. V Dračej stope sme uzol zvykli predviesť, ale väčšinou sme ho deti neučili (netrénovali). V minulosti sa využíval pri výkone trestu smrti. Uzol má od 9 do 13 previnutí.

 

Podrobnejšie materiály na stiahnutie

1. materiál

2. materiál

 

4. Aktivity a hry k téme

Nasledujúce nápady sú len možné smery, detailné pravidlá nechávame na fantázií každého vedúceho

Hra 1 : deti majú laná položené pred sebou a stoja s rukami za chrbtom. Na pokyn (názov uzlu) môžu začať viazať. Kto prvý ukáže správne uviazaný uzol, získava bod.

Hra 2 na tréning spojok : Štafetová hra pre dva a viac tímov o počte tri a viac hráčov – výroba dlhého lana s použitím spojovacích uzlov. Každý hráč uviaže jeden uzol (= nadviaže ďalšie kratšie lano) a zaradí sa na koniec. Každý tím vytvára svoje “lano”.

Hra 3 – Ringo cesta : Pripravte dlhé vodiace lano (cca 40 – 50 m) vedené krížom cez miestnosť (rôzne, fantázií sa medze nekladú, nech to majú deti zaujímavé), kde na určených miestach budú mať hráči uviazať vybraný uzol. Lano je ako koľajnica a určuje, trasu ktorou sa hráč má pohybovať. Pre lepšie pochopenie (a vyznenie hry) odporúčame využiť krúžok, ktorého sa hráč bude celý čas držať a nesmie ho pustiť, nech je terén akýkoľvek “náročný”. Cestu je možné spraviť aj ako okruh (tam kde hráč začína aj končí, krúžok len odovzdá ďalšiemu hráčovi.).

 

5. Vzorové prípravy

čas krátky popis + cieľ pomôcky Cieľ
90 min

pravidlá stanovištia “uzly” na turistickom orientačnom behu.

Bezpečnosť a sankcie pri porušovaní pravidiel

Tréning plochej, škotovej a rybárskej spojky

bulletin s pravidlami, erárne laná, píšťalka

oboznámenie sa s pravidlami stanovišťa UZLY

všetci účastníci bez pomoci vedia uviazať predpísané uzly

90 min

opakovanie plochej, škotovej, rybárskej spojky

Nové uzly : lodný (viazaný aj nahadzovaný + pamäťová pomôcka v podobe rozprávky o loďke, ktorá sa snaží odplávať)

Štafetové hry s uzlami

bulletin s pravidlami, erárne laná, píšťalka všetci účastníci bez pomoci zvládnu uviazať aspoň 4 z 5 uzlov
90 min

opakovanie uzlov z minulých schôdzok

Nové uzly : Ovčia nôžka a dvojitá osmička

Únik z Alcatrazu

Bonus za slušné správanie : katová slučka (len predviesť + storytelling so zaujímavou atmosférou)

prekážky na Ringo cestu, dlhé lano 2x, kruh, erárne laná, píšťalka, kľúč k šifre, zašifrovaný názov uzlu, Bluetooth reproduktor + notebook na vytvorenie atmosféry. všetci účastníci bez pomoci zvládnu uviazať aspoň 5 zo 7 predpísaných uzlov, dokážu ich naučiť ostatných.

 

Tu sú na stiahnutie niektoré z príprav, ktoré sme si robili na schôdzky s deťmi.

1. materiál

2. materiál

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *