Určovanie severu

Určovanie severu

Jednou zo základných zručností pri pohybe v prírode je schopnosť určiť správny smer nášho pohybu. To predpokladá nie iba podrobné naštudovanie trasy, ale aj správne zorientovanie sa v teréne. Môže nastať situácia, kedy prestanú fungovať prístroje závislé od energie (mobil, GPS) a sme odkázaní iba na naše schopnosti. 

Z pohľadu detí sa jedná o rozvoj praktických zručností, ktoré neskôr môžu využiť pri hrách, pri navigovaní niekoho iného, ale aj pri riešení kritických situácií.

Tému väčšinou spájame s prácou s mapou a poznávaním miestopisu.

 

Obsah:

Úvod

1. Ako na vysvetlenie svetových strán

2. Sever na kompase / buzole 

3. Sever podľa Slnka a času

4. Sever podľa Severky

5. Určovanie severu v prírode

6. Aktivity a hry k téme

7. Vzorové prípravy

 

Pre správne pochopenie problematiky považujeme za podstatné vysvetliť – samozrejme primerane veku – čo je zemský magnetizmus, ako funguje kompas, čo sú svetové strany a vybrať vhodné príklady, ideálne formou storytellingu, ktoré ilustrujú prečo je dôležité vedieť určiť svetové strany a ktoré spôsoby a s akou úspešnosťou je možné použiť.

Téma je vhodná pre deti  vo veku od 8 rokov (3 ročník ZŠ), pričom

mladším deťom vysvetlíme len existenciu svetových strán a ako sa správa kompas a základné spôsoby určenia severu,

deťom na druhom stupni môžeme vysvetliť čo to je zemský magnetizmus, ako vzniká a pokročilé spôsoby určenia severu. 

 

1. Ako na vysvetlenie svetových strán

a) odporúčame začať tým, ako vzniká zemský magnetizmus. Ako pomôcka vám poslúži glóbus alebo lopta

     – Zem má kovové roztavené jadro. Rotáciou a niektorými ďalšími pohybmi vzniká elektrický prúd a s tým súvisiace magnetické pole. Zem sa správa ako dynamo (jedná sa o hypotézu)

     – magnetický sever s nábojom + je približne v smere geografického severu. Na glóbuse je to teda „hore“. V oblasti južného polu je potom magnetický juh s nábojom –

     – z fyziky rovnako vieme, že dva magnety svoje póly s rovnakým nábojom odpudzujú a naopak priťahujú k sebe póly s opačným nábojom. Toho využíva kompas

b) Využívame predstavivosť detí. Priložíme postavičku na severnú pologulu a necháme niekoho na glóbus zasvietiť baterkou presne oproti postavičke.

     – s deťmi sa môžeme porozprávať o tom, ako sa správa tieň postavy a kde je sever, keď sa postava pozerá na Slnko

     – môžeme sa pohrať s nasvietením postavy z inej pozície (východ, západ)

c) Vyrobíme si s deťmi pomôcku z tvrdého papiera, na ktorej budú na začiatku 4 základné svetové strany, neskôr ju môžeme doplniť o ďalšie 4 resp. 12 svetových strán.

 

2. Sever podľa kompasu a buzoly

Strelka, označená červenou farbou, je zmagnetizovaná tak, aby sa otáčala smerom na sever.

– mobil a elektronické zariadenia sa môžu vybiť.

– dajte pozor na nežiaduce faktory, ktoré môžu kompas ovplyvniť – elektrické vedenie a zariadenia, mobily a pod. Platí pravidlo, že kompas môže ukazovať nesprávne vo vnútri budov.

 

3. Sever podľa Slnka a času

Základom je pochopiť, že ak tieň na poludnie ukazuje na sever, potom Slnko musí svietiť „viac z juhu“.

Východ a západ určujeme podľa toho, kde Slnko vychádza a kam zapadá. Stačí nám vedieť, že ak sa na pravé poludnie otočíme tvárou k Slnku, za nami je sever, pred nami je juh, po ľavej ruke máme východ a po pravej západ. 

 Pokúsime sa určiť sever podľa Slnka – ak je slnečno, môžeme to skúsiť hneď, bezohľadu na časť dňa. Deti si vyskúšaju brať do úvahy fakt, že nemusí byť pravé poludnie a podľa času kompenzovať smer.

Tento spôsob sa nedá použiť v noci, ani keď je zamračené.

 

4. Sever podľa Severky

Pokročilejšia techniká vhodná pre staršie deti na krúžkoch, ktoré sa venujú zálesáckym aktivitám. Hviezda Severka (alebo Polárka) je takmer presne na severe. Základom je nájsť jedno z dvoch súhvezdí na oblohe – Veľký voz alebo Malý voz.

Malý voz – Polárka je posledná (tretia) a najjasnejšia hviezda oja Malého voza

Veľký voz – Polárka sa nachádza nad zadnou časťou Veľkého voza, asi päťkrát ďalej, ako je vzdialenosť medzi dvoma hviezdami zadnej časti Veľkého voza.

Tento spôsob sa nedá použiť ak je zamračené.

 

5. Určovanie severu v prírode

mravenisko : mravci využívajú slnečné teplo. V našich podmienkach tak majú tendenciu stavať mravenisko tak, aby slnečné lúče dopadali kolmo na neho. Severná strana mraveniska je strmšia ako južná

lišajníky a machy: dávajú prednosť vlhkejším podložiam, majú tak tendenciu rásť na severnej strane stromov, kameňov a pod.

letokruhy drevín : menej drevnej hmoty sa vytvára na severnej strane (letokruhy sú na husto), viac sa vytvára na južnej strane (letokruhy sú tam hrubšie). Je to dané rozmiestňovaním živín, ktoré ovplyvňuje teplo zo Slnka.

Tu sa dosátavame k zásadnej informácií, ktorú uvádza len minimum zdrojov – a to, že všetky tieto „prírodné“ spôsoby sú značne nepresné. Pre úplnosť odporúčame s deťmi v diskusií prísť na to prečo.

Výsledok by mal byť asi takýto :  v lese je slnečného svetla málo a veľa tieňa, preto budú lišajníky, machy, náklon mraveniska aj tvar letokruhov v prostredí lesa skôr náhodné. Vo vysokom poraste, naklonenom alebo členitom teréne, v úzkych dolinách orientovaných na sever tak isto. Vplývať môžu aj vodné plochy, vlhkejšie oblasti, prevažujúci smer vetra a pod. 

 

6. Aktivity a hry k téme

1 hra :  trasa so stanovištiami, kde každé stanovište obsahuje informácie v akom smere majú hráči postupovať ďalej (svetová strana, počet krokov, prípadne pomôcka kde nájdu ďalšie pokyny). Odporúčame, aby so skupinou išiel vedúci a pomohol ak nebudú vedieť pokračovať. Vhodné pre skupinu 4 – 5 detí, ak máte viac detí, pripravte viac samostatných trás alebo púšťajte na trasu skupiny s časový odstupom. Hru môžete podľa ľubovôle obmieňať a dopĺňať o rôzne zaujímavé nápady.

2 hra : V akom smere sa nachádza … : vedúci určí predmet, objekt, miesto na voľnom priestranstve a deti ho majú nájsť (zo svojho miesta) a určiť svetovú stranu na ktorej sa to z ich pohľadu nachádza. Obmena hry je, že vedúci určí svetovú stranu a deti majú povedať, čo sa v tom smere nachádza.

 

7. Vzorové prípravy

čas krátky popis + cieľ pomôcky cieľ
90 min

Čo sú to svetové strany?

Výroba smerovej ružice. Určenie severu podľa ružice a aktuálne polohy Slnka

Sever podľa kompasu

úloha na doma : nakreslite pôdorys vášho bytu domu a určte, ktorým smerom sú okná (v prípade domu vchody do domu)

glóbus, baterka, kompasy a buzoly, tvrdý papier, fixky, nožnice, vzorová ružica Deti správne určia svetové strany podľa Slnka a kompasu
90 min

diskusia, čo deti zistili v rámci úlohy na doma, opakovanie z minulej schôdzky

iné spôsoby ako určiť sever (za všetky ukázať na polene letokruhy), kedy, kde fungujú

doplnkové svetové strany

Aktivita vonku s indíciami založenými na určovaní svetových strán a vzdialenosti

smerová ružica, kompasy a buzoly, poleno Deti sa vedia zorientovať s použitím kompasu

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *