Témy na celotáborové / dlhodobé hry II.

Témy na celotáborové / dlhodobé hry II.

V tomto článku opisujem ďalšie zaujímavé témy, ktoré sme spracovali pre denné tábory v roku 2021.

 

Cesta po Európe

Prístupnou formou sme zapojili multikultúrne vzdelávanie na dennom tábore pre deti vo veku 6 – 9 rokov. Zmyslom celotáborovej témy bola každý deň návšteva jednej krajiny, čomu bolo prispôsobené takmer všetko, čo sa na tábore prispôsobiť dá. Od oblečenia, cez aktivity, hry, jazykové okienko, librettá aj strava.

Deti reprezentovali zástupcov rôznych štátov, ktorí spoznávajú iné krajiny, ich zvyky, aktivity a pod.

 

pondelok: južná Európa – Taliansko, obed špaghetti, hlavná hra niektorá z bojoviek (my sme hrali dobytie hradu, pričom sme z tímov spravili Rímske légie)

utorok: západná Európa – Holandsko, obed buchty, hlavný program návšteva leteckého múzea

streda: južná Európa, Španielsko, hlavný program bol v podobe turnajov vo futbale a basketbale (pôvodne sme mali mať tému východná Európa, avšak vedúci sa rozhodli to zameniť)

štvrtok: stredná Európa, Slovensko, počas hlavného programu sme navštívili zaujímavé miesto v okolí. Na trasu sme pripravili hru Pamäťovka v ktorej sme obrázky prispôsobili téme spoznávania Slovenskej prírody (napr. sme použili obrázky najtypickejších zvierat, rastlín, miest, znakov, predmetov a pod.)

piatok: severná Európa, Dánsko

 

Podporné aktivity:

a) pri rozdelení detí do tímov si skupiny vyberali, aký štát budú reprezentovať.

b) v rámci tvorivých dielní si deti vyfarbovali vlajky a znaky svojich štátov a štátov, ktoré navštívili

c) Zaradili sme do témy doplnkové hry ako napríklad Meno, mesto, zviera, vec – ktoré však museli byť nie podľa konkrétneho písmena, ale podľa konkrétneho štátu Európy.

d) Na začiatku tábora sme mali slepú mapu, na ktorej sme sa pokúšali určiť polohu rôznych štátov Európy.

 

Vyhodnotenie každého dňa prebiehalo na základe úspešnosti tímov na jednotlivých hrách. Najlepší tím mohol na slepú mapu nalepiť časť Európy, ktorá bola témou daného dňa.

 

 

Les je náš domov

Vlajková loď našich táborov v roku 2021. Tému sme použili na štyri turnusy denného outdoorového tábora pre deti vo veku 8 – 14 rokov. Nakoľko každý turnus robila iná zostava vedúcich, variabilita témy a nápadov animátorov spôsobila, že každé spracovanie tejto témy bolo inou celotáborovou hrou. Vyberám najvydarenejšiu verziu, ktorá sa zaoberala poschodiami lesa.

Vytvorili sme obrázok lesa, na ktorom sú poschodia jasne viditeľné. Rozdelenie na päť poschodí nám umožnilo každé poschodie poňať ako tému na jeden deň. Keďže celkový obraz o lese sa mal vytvárať postupne, najprv bol obrázok celý prekrytý papierom a každý deň sme odkryli jedno poschodie. Toto korešpondovalo aj s Príbehom maliara opísanom nižšie.

 

 

Program jednotlivých dni sme nastavili tak, aby deti cez aktivity „zažili“ les.

Súčasťou spracovania bol aj Príbeh maliara – každý deň sme deťom predčítali krátku kapitolu z príbehu. Ďalší popis uvádzam v chronologickom poradí.

 

1 deň:

téma stromy : stromy podľa listov, kôry, plodov. Aktivity zamerané na správanie sa typických zvierat obývajúcich toto poschodie.

Kľúčovou aktivitou bola hra Šifry, kde deti získavali kľúč k šifre plnením rôznych úloh zameraných na stromy. Znenie šifry po rozlúštení bolo „Obdivuj, ochraňuj a pomáhaj prírode, starým ľuďom a deťom. Pretože len láska, tolerancia a dobro sú skutočné hodnoty v živote“

 

Na obrázku hra na pavučinu – Pavúky si aj v horným poschodia lesa vytvárajú pavučiny a chytajú do nich hmyz.

 

V prvej kapitole príbehu je uvedené že, celým táborom nás sprevádza lesný drak NIKO, s ktorým sa môžu deti bližšie identifikovať a je ich sprievodcom.

 

 

Na konci prvého dňa prostredníctvom príbehu (nižšie) s deťmi zistíme, že Les je komplexný ekosystém, v ktorom sú jednotlivé súčasti previazané. Žiadna nemôže existovať samostatne. To je jedno z hlavných poznaní, ktoré sme chceli deti naučiť.

 

2 deň:

Téma kroviny: návšteva Lesnej škôlky pri chate Diana. V spolupráci s Mestskými lesmi Košice sme pripravili kvíz o zvieratách žijúcich v našich lesoch, porozprávali sme sa o lesnom hospodárstve, spravili opekačku.

 

 

Jednou z hier, ktorú sme hrali bola Vtáčia hra. Táto mala za úlohu vysvetliť deťom, že existuje potravinový reťazec na ktorého vrchole sú dravce.

Deti predstavovali vtáčie hniezda, z ktorých vylietavajú rodičia s cieľom nakŕmiť svoje potomstvo. Potrava boli dážďovky (papieriky rôznej farby, ktoré mali v hre rôznu hodnotu. Bielych bolo najviac, ale mali najemnšiu výživovú hodnotu, červených bolo najmenej, boli vzdialené, ale mali najväčšiu výživovú hodnotu).

V území však lietali dravce (vedúci), ktorí keď chytili svoju obeť, tak tá prišla o úlovok a musela sa ísť do hniezda liečiť. Presné pravidlá budú zverejnené v popise Vtáčej hry v sekcií Databáza hier.

 

3 a 4 deň

téma mach a byliny: V hlavnej téme sme sa sústredili na liečivé a jedovaté rastliny. Pripravili sme s deťmi limonádu z byliniek, ktoré si natrhali v záhrade ekocentra SOSNA v Družstevnej pri Hornáde. Vychádzame z faktu, že to čo si pripravia deti samé chutí najlepšie.

Súčasťou programu bola hra Pamäťovka zameraná na zvieratá a rastliny našich lesov.

Obľúbenou aktivitou bolo máčanie nôh v umelom jazierku v ekocentre. Nie všetko v táborom programe je len o hrách a tvorivých dielňach.

 

hľadanie bylín na limonádu – takto vyzerali vzorky.

 

A samotná limonáda vyrobená pod vedením lektora.

 

5. deň

téma: pôda. Okrem iných aktivít sa deti zahrali na dážďovky. Zorganizovali sme súťaž v plazení. Upraviť sa dajú aj rôzne štafetové hry a samozrejmosťou je súťaž v lezení na strom pri dodržaní bezpečnostných pravidiel.

 

Príbeh maliara

Úvod do tábora

Raz sa jeden umelec rozhodol, že namaľuje les.

„Čo je to les?“ uvažoval nahlas. Les, to sú stromy, brezy, jedličky, duby, borovice, lipy, aj liesky.

„Poďme na to!“ povedal si „Skúsim les namaľovať!“ Stromy sa mu podarili ako živé. Tak sa podobali, že sa zdalo, že už-už zafúka vetrík a zatrasú sa lístky osiky, zakývu sa vrcholce jedličiek. Bol naozaj ako živý. Do rohu obrazu namaľoval maličkého dráčika s elegantnými krídlami – lesného draka. Pretože aký je to les bez lesného draka?

Deti predstavujem vám lesného draka Nika. Tento drak nás bude sprevádzať táborom a prežívať s nami všetky dobrodrúžstva, pomáhať nám v riešení nebezpečných situácií a bude našim sprievodcom.

No a čo s tým obrazom? My sme tí maliari a my si ten les budeme postupne vytvárať. Začneme stromami.

 

Záver prvého dňa:

Maliar zavesil obraz na stenu, pokochal sa pohľadom a niekam odišiel. Keď sa vrátil uvidel na svojom obraze namiesto zelených jedličiek a kučeravých briezok iba kmene, suché pahýle, takmer bez listov.

„Čo sa stalo?“ čudoval sa „prečo môj les vyschol?“

„Akýže to les?“ ozvalo sa odkiaľsi, „veď to nebol les! To boli iba stromy!“

Zahľadel sa na obraz a pochopil, že to s ním rozpráva lesný drak Niko.

„Vari môže byť les bez kríkov a vtákov?“ pokračoval dráčik.

„Máš pravdu! Nemôže!“ súhlasil maliar a začal maľovať nový obraz. Opäť namaľoval stromy. Vydarili sa mu ešte krajšie, ako pred tým. Namaľoval aj pekné kríky a v nich hniezda a v korunách stromov poletujúce vtáky.

„No a teraz je to ozajstný les!“ pochválil maliar sám seba.

 

záver druhého dňa

Po istom čase stromy opäť začali schnúť.

„Zabudol si namaľovať mach. A tak isto kvety, byliny a trávu. Mach drží vodu pre všetko ostatné živé, tá ti odtiekla preč. No a byliny sú tiež potravou pre rôzne zvieratká.“ povedal dráčik maliarovi

Maliarovi sa hneď jeho výtvor zdal nezaujímavý, veď s kvitnúcimi rastlinami a osviežujúcim machom bude určite obraz krajší a les bude mať viac života. Rozhodol sa namaľovať ďalší obraz, v ktorom už mach a byliny chýbať nebudú.

 

V 3. deň sme Príbeh maliara vynechali

 

záver štvrtého dňa

No napriek tomu les neprestal vysychať. Keď sa maliar vrátil k svojmu už tretiemu obrazu neveril vlastným očiam. Namiesto mäkučkého trávového koberca posiateho kvetmi bola na obraze iba holá zem. Aj stromy tam stáli bez listov ako v zime. Ba ešte horšie. V zime predsa jedličky a borovice spievajú, ale tu stáli úplne bez ihličia. Maliar podišiel bližšie k obrazu a pochopil. Všetko v ňom aj zem, aj kmene, aj vetvy stromov, všetko okolo bolo posiate bezpočetným množstvom chrobákov, lariev, húseníc. Lesný drak stál úplne na kraji a už-už sa zdalo, že vypadne. Bol veľmi, preveľmi nazlostený.

„Ty si na vine!“ zakričal maliar, „kázal si mi maľovať stromy, mach, byliny, chrobáky, drobné zvieratká a všetko sa to premnožilo a celý les zjedli. Nedá sa nič robiť. Asi sa mi nikdy nepodarí namaľovať ozajstný les.“

„Vtáky, ktoré žerú hmyz odleteli. V lese je veľmi sucho, mach a byliny samotné nedokážu vodu zadržať. Nenamaľoval si ešte pôdu a všetko, čo v nej žije. Napríklad huby,“ preriekol dráčik.

„Áno, no vari naozaj musia byť v lese huby? Ja som bol veľakrát v lese a nie vždy som našiel hubu.“

„To nič neznamená, že ty si ich nevidel,“ povedal drak Niko „Huby tam určite musia byť! A celá pôda tak isto. Majú dôležitú úlohu! Bez nich les neprežije!“ Tak teda maliar domaľoval do svojho lesa huby, pôdu a všetky drobné zvieratká, ktoré v nej žijú.

 

Záverečná kapitola

Keď sa chystal odložiť štetce v presvedčení, že obraz je hotový, lesný drak sa ozval „Mne sa tvoj les páči a nechcem aby zahynul.“

„A prečo by mal zahynúť?“ opýtal sa maliar.

„Musíš namaľovať aj žaby a jašterice.“

A tak maliar domaľoval aj žaby a jašterice a veľa iných zvieratiek. S prácou skončil, keď už bola úplná tma. Chcel zapáliť svetlo, aby sa pozrel na svoje dielo, no v tom začul slabučký šuchot a praskanie vetvičiek. „Tak toto je skutočný les,“ povedal z tmy lesný dráčik, „teraz už učite prežije! Teraz je tu všetko, aj stromy, aj tráva, aj kvety, aj huby, aj živočíchy. To je les!“

Maliar zapálil svetlo a pozrel na obraz. Lesný drak niekam zmizol.. A možno, že sa iba niekde ukryl do trávy alebo sa stratil v kríkoch. Možnože zašiel za strom a nebolo ho vidno medzi hustým lístím. Vari je v lese málo miest, kde sa dá skryť? Veď sa v ňom skrývajú tisícky obyvateľov, tak, že ich skutočne ani nevidieť. Ale oni tam sú. A oni všetci spolu tvoria les. Oni sú les.

 

Deti vytvárali obraz o lese spoločne – išlo o formu spolupráce, nie súťaživosti. Najúspešnejšie tímy za jednotlivé dni dostali žetón s vyobrazením lesného draka NIKA. 

 

Tímy, ktoré boli úspešné v hrách, dostali značku vo svojej farbe na mapu lesa (značka sa umiestnila na poschodie, ktoré bolo témou v daný deň). Vyhral tím, ktorý mal na mape najviac farebných značiek. Vyhodnotenie najlepšieho tímu bolo iba symbolické.

 

Klondike – studené srdce Aljašky

Tému sme spracovali v spolupráci s cestovateľmi, ktorí navštívili Aljašku a rozhodli sa deťom bližšie predstaviť obdobie Zlatej horúčky a cestu z Írska až po zlatokopecké parcely neďaleko mesta Dawson.

Odporúčame pri spracovávaní takejto témy spolupracovať s odborníkmi, prípadne ako my – s cestovateľmi. 

Súčasťou témy boli napríklad

 

  • Biznis hra – získavanie financií na cestu
  • Tajomný ostrov – čo by si si zobral so sebou ak máš obmedzené možnosti (napr. jeden batoh)
  • Beh cez palety – simulovaná trasa v náročných podmienkach s ťaškou batožinou. Spravili sme to ako štafetovú hru.
  • Aktivity simulujúce zlatokopeckú prácu a život Zlatokopov
  • Návšteva Opálových baní na Dubníku (nakoniec sme nezrealizovali z dôvodu spojov v nevhodných časoch)
  • Návšteva Svinického potoka, kde sa dajú nájsť opály (nezrealizované z podobných dôvodov ako Opálové bane)

 

Prenášanie batožiny a ľudí cez prekážky. Zlatokopi si museli všetko odniesť sami aj cez mimoriadne neschodný terén.

 

Beh s batožinou cez sedlo Chilkoot.

 

Pirátsky tábor

Tému sme pripravili pre deti vo veku  6 – 9 rokov. Jeho premisa bola jednoduchá – získanie piatich kľúčov k pokladu a jeho nájdenie.

Deti boli rozdelené do tímov. Každý deň sme zahrali 1 – 2 kľúčové hry, ktoré sme prispôsobili téme. Víťazný tím získal kľúč k pokladu.

Kľúč k pokladu bol v podobe nafarbeného vyradeného kľúča. Pre rozmanitosť sme pozháňali kľúče dózické, FABky, od rôznych kladiek, rôznych tvarov a veľkostí.

Na konci tábora, ktorý tím mal najviac kľúčov, dostal možnosť absolvovať trasu k pokladu a podľa indície poklad nájsť.

V poklade boli ukryté „zlaté“ čokoládové mince. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *