Stratené mesto Z: po stopách dobrodruha Fawcetta

Stratené mesto Z: po stopách dobrodruha Fawcetta

Dlhodobá etapová hra, ktorú sme hrali v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021. Založená je na princípe jednej dlhej trasy, ktorú robíme na pokračovanie a zakaždým objavíme kam máme ísť ďalej a aké podmienky musíme splniť.

 

 

 

Typ hry: dlhodobá

Pre vek: 10+

Čas trvania: Neurčené, dlhodobá

Hra rozvíja: šikovnosť, rôzne zručnosti, predstavivosť

Pomôcky: slepá mapa Amazónie, nastrihané kusy mapy Amazónie, lístočky s menami hráčov, lepiaca páska, písacie potreby, indície umiestnené v teréne v rámci prípravy na dlhodobku (zatvárateľný obedár v ktorom je lístoček s indíciou), klobúčnická guma, prívesky, potreby na plnenie jednotlivých úloh a na program schôdzok podľa toho čo a ako si naplánujete

 

Pravidlá a popis

*pozn.: hru sme hrali v priebehu dvoch školských rokov, pretože od marca do júna 2020 prebiehala pandémia COVID 19 a všetky aktivity boli zastavené.

Dlhodobá etapová hra, ktorú sme hrali v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021. Založená je na princípe jednej dlhej trasy, ktorú robíme na pokračovanie a zakaždým objavíme kam máme ísť ďalej a aké podmienky musíme splniť. Témou je skutočný príbeh dobrodruha, plukovníka britského námorníctva, Percyho Fawcetta z dvadsiatych rokov 20. storočia, ktorý je dodnes bádateľskou záhadou a témou rôznych výprav do útrob džungle.

Pred zavedením takéhoto obsiahleho a náročného univerza a dlhodobej hry, s ktorou budú deti žiť dlhý čas, by si mali vedúci o téme niečo bližšie naštudovať a prezrieť dostupné dokumentárne filmy, knihy, články a pod.

Nasledujúci popis nie je fixný, má slúžiť len ako inšpirácia. Vy si hru pripravte / vyskladajte podľa svojich potrieb a plánovanej činnosti.

Základná myšlienka:

Cieľom hráčov je prieskumná výprava do Amazónskeho pralesa na hraniciach Bolívie a Brazílie s cieľom zistiť, čo sa stalo s dobrodruhom Percym Fawcettom, ktorý záhadne zmizol v roku 1926, zmapovať biele oblasti na mape Amazónie a nájsť tajomné stratené mesto Z.

Na to musia byť aktívni členovia, pracovať na sebe, získavať schopnosti a prejsť niekoľko tématických etáp, kde ich čakajú náročné úlohy a nebezpečné nástrahy.

 

Základné pravidlá

1. Cieľom hráčov je získať čo najviac bodov a + vlastností

2. Hráči získavajú body nasledovne

  • schôdzka 2 body,
  • výlet 3 body,
  • viacdňová výprava 4 body,
  • úplná výbava na každej schôdzke a na každom výlete 1 bod za každú schôdzku a výlet,
  • kešky nájdené na výletoch 1 bod,
  • nováčik 2 body,
  • 1., 2. alebo 3. miestno v bodovanej hre 1 bod,
  • zápis do kroniky 3 body,
  • nevhodné správanie -1 až -5 bodov,

 

3. Hra je rozdelená na etapy, ktoré sa vyhodnocujú samostatne a majú rozdielne pravidlá – úlohy.

4. pre každú etapu je určený výlet. Kam sa pôjde sa hráči dozvedia z indicie, ktorú nájdu na predošlom výlete (pred začiatkom hry by si hlavný vedúci mal všetky miesta obehnúť a indície po okolí umiestniť tak, aby vydržali pred zrakmi cudzích ľudí na mieste niekoľko mesiacov)

 

+ vlastnosti a úlohy

5. + vlastnosti hráči získavajú splnením konkrétnych úloh určených pre jednotlivé etapy (pozri tabuľku nižšie),

6. Ak nie je určené inak, + vlastnosti získa každý, kto splní na ne podmienky,

7. + vlastnosti sa dajú získať iba v rámci konkrétnej etapy,

8. za každú získanú + vlastnosť, dostanú hráči prívesok v príslušnej farbe,

 

Tabuľka jednotlivých etáp, výletov k nim, úloh a + vlastností

téma

Výlet a indícia

úlohy na získanie + vlastností

+ vlastnosť

farba prívesku

Príprava (september – 1/2 októbra)

úvod do hry, tréning

Slanský hrad

(indícia vo forme úlohy a anagramu)

získanie mapy

hľadač cesty

biela

získanie súradníc a indície (anagram na mape)

navigátor

príprava KPZ

záchranár

získanie financií (Biznis hra, prvé tri miesta)

pokladník

100 % účasť v etape

verný člen

I. Kmeň Huaoranov (1/2 októbra – november)

oheň

Jánošíková bašta

(textová indícia)

 

Bankov

(časť textovej indície)

fakľa z brezovej kôry (musí horieť 5 minút)

osvetlovač

žltá

zapálenie ohňa so zápalkami

pyrotechnik

zapálenie ohňa s kresadlom

pyrotechnik

zapálenie ohňa s lupou

pyrotechnik

vysvetlenie anomálie v Lačnove

vedec

100% účasť

verný člen

II. Zlatá šifra (december – február)

šifry

Folkmarská skala

(indícia v morseovke)

Zvládnutie súboru úloh:

– poznať písmenka morseovky

– kódovať morseovku na rýchlosť

– kódovať s použitím iných systémov (naučí sa sám)

šifrovateľ

zelená

Internetová úloha – doniesť na schôdzku veci zo zoznamu na webe zakódovanom morseovkou

dešifrovateľ

Internetová úloha – rozlúštiť názov miesta, kam sa pôjde na výlet, zakódovanom v morseovke I.

dešifrovateľ

Internetová úloha – rozlúštiť názov miesta, kam sa pôjde na výlet, zakódovanom v morseovke II.

dešifrovateľ

hra Šifry (víťazná skupina)

bojovník

100% účasť

verný člen

III. Tam, kde končia všetky mapy (marec – 1/2 apríla)

práca s mapou, turistické-topografické značky

Opálové bane Dubník

(indícia vo formáte GPS súradníc)

zvládnutie témy turistické-topografické značky

kartograf

modrá

vytvorenie mapy svojho bydliska v mierke 1:30

kartograf

použitie GPS navigácie – prísť na miesto dané súradnicami

prieskumník

použitie GPS navigácie a buzoly  – prísť na miesto dané súradnicami a azimutom

prieskumník

použitie GPS súradníc a google earth služby – rozlúštenie, kam sa pôjde na výlet

prieskumník

100 % účasť

verný člen

IV.: Stolové hory (1/2 apríla – jún)

uzly, gymnastika

Rankovské skaly

(textová indícia)

 

Splavovanie Hornádu

zvládnuť všetky uzly z TOB

viazač uzlov

červená

séria úloh

– prejsť horizontálne aspoň 7 metrov na lezeckej stene

– vyliezť na strom aspoň do výšky 5 metrov

– zvládnuť chôdzu na slackline bez pomoci (min. 5 metrov)

lezec

zúčastniť sa aspoň jedného preteku TOB do konca etapy

športovec

100% účasť

verný člen

Finále

mesto Z : Budapešť

(oznámiť v Apríli)

 

9. Na každom výlete a schôdzke sa určí vodca jednotlivých družín – prítomný hráč s najväčšim počtom + vlastností na začiatku výletu/schôdzky. Pri rovnosti + vlastnosti rozhoduje pravidlo väčšieho počtu bodov.

 

Vyhodnocovanie hry a jednotlivých etáp

10. Jednotlivé etapy a celá hra sa vyhodnocujú zvlášť,

11. Víťaz každej etapy dostane odmenu,

12. Vyhodnotenie

a) etapy sa vyhodnocujú na základe +vlastností získaných v danej etape

b) celá hra sa vyhodnocuje na základe bodov získaných za celú hru

c) čo bude rozhodovať v prípade rovnosti +vlastností alebo bodov necháme na vás.

 

13. Do mesta Z (akcia za odmenu) budú môcť ísť

a) prví piati v bodovaní za celú hru

b) pri rovnosti bodov o poradí rozhodnú + vlastnosti

 

Mapa, indície a výlety

Na začiatku si deti vysúťažia mapu oblasti so zakreslenými zmapovanými regiónmi (väčšia časť mapy bude biela, postupne sa bude mapa dopĺňať). Zmapované regióny na začiatku budú obsahovať niekoľko miest, z ktorých jedno bude východzie pre našu hru (a posledné známe, kde sa plukovník Fawcett nachádzal). Bude to mesto “Slasnyk drah”, čo je anagram pre “Slanský hrad” a po krajoch bude pravítko na určenie súradníc. Hráči následne získajú v hre súradnice tohoto mesta, čo bude zároveň slúžiť ako indícia, kam sa ide na prvý výlet. Súčasťou mapy bude naznačený chodník, po ktorom budú hráči postupovať ako budú získavať body (nalepené papieriky s prezývkami hráčov) a tabuľka získaných + vlastností.

 

Na začiatku každej etapy (od I. po IV.) dostanú hráči časť mapy, ktorú si nalepia na biele miesto. Neskôr sa do nalepenej časti zapíšu mená hráčov, ktorí sa zúčastnili výletu v danej etape.

 

Posledná časť – stred je mesto Z aj so skutočným názvom mesta (Budapešť).

Súčasťou hry je 6 vybraných jednodňových výletov a návšteva mesta Z. Hráčom sa oznámi, kam sa pôjde na ďalší výlet v rámci hry formou indície, ktorú si nájdu na konci predošlého výletu v hre. Indície budú v nasledujúcej forme :

 

Príprava : Slanský hrad : textová indícia na základnej mape formou anagramu, ktorý majú deti rozlúštiť

1. etapa : Jánošíková bašta : textová indícia na Slanskom hrade

1. etapa : Bankov : časť textovej indície na Jánošíkovej bašte

2. etapa : Folkmarská skala : indícia zakódovaná morseovkou umiestnená na Bankove

3. etapa : opálové bane Dubník : indícia vo forme GPS súradníc na Folkmarskej skale

4. etapa : Rankovské skaly : textová indícia pri opálových baniach

finále : mesto Z : kus mapy na Rankovských skalách

 

Všetky ostatné výlety v programe nie sú tématicky súčasťou hry, no body získavajú hráči aj za ne.

 

Popis etáp:

Príprava :

úlohou je dostať sa do mesta, kde bol dobrodruh Fawcett dokázatelne videný naposledy a toto mesto je náš štartovací bod. Zároveň sa pripravíme na ďalšie výlety (KPZ, financie) a všetky potrebné časti hry (mapa, prvá indícia, pravidlá, ………… ).

V našej verzií to bol Slasnyk Drah = Slanský hrad. Na tomto mieste si vyzdvihneme indíciu kam ďalej…

 

1. etapa :

nosnou témou je oheň, nakoľko prechádzame najtemnejšou a najhustšou časťou džungle a oheň nás chráni a v noci zohrieva. Plukovník sa zo štartovacieho bodu dal smerom k nebezpečnému kmeňu Huaoronov, ktorý poznajú písmo starých obyvateľov džungle, možno vyspelej civilizácie z mesta Z. Huaoroni nás zajali a my sme sa museli pokúsiť o náročný a nebezpečný útek v zajatí nočnej tmy. Pred tým, nám však dali mapu a názov miesta, kam sa dobrodruh Fawcett vybral ďalej, napísaný práve v neznámom písme, ktoré musíme rozlúštiť.

Súčasťou hry je nočná výprava s bojovkou a opekačkou (zapojenie témy oheň a “boja” s nebezpečným kmeňom, pred ktorým utečieme a zoberieme si indíciu kam ďalej). Tu sme naplánovali dva výlety, ale nemusí to tak nutne byť.

 

2. etapa :

nosnou témou sú Šifry – morseovka. Miesto, ktoré máme ďalej navštíviť ma tajomnú vlastnosť meniť myšlienky na skutočnosť. Je v ňom ukrytý odkaz dávnych obyvateľov. Nájdeme ho? Čo je v ňom napísané? Musíme jeho názov rozlúštiť, aby sme mohli zistiť, či sa tam Fawcett dostal a či nám zanechal indíciu, kam pokračoval ďalej. Zároveň sme našli časť mapy oblasti, ktorú tam zanechala vracajúca sa časť Fawcetovej výpravy.

Deti na schôdzkach učíme Morseovu abecedu a na výlete si s nimi zahráme niektorú z hier využívajúcich šifry. Na skale sme mali ukrytý odkaz

Obdivuj, ochraňuj a pomáhaj prírode, starým ľuďom a deťom. Pretože len láska, tolerancia a dobro sú skutočné hodnoty v živote

Využili sme odkaz, ktorý sme tam vložili v minulosti pri inej príležitosti.

 

3. etapa :

nosnou témou sú TT značky, azimuty a orientácia v teréne. Fawcett pokračoval na miesto, ktoré mu miestni obyvatelia poradili, ako miesto s veľkým nerastným bohatstvom. Jeho ťažením a predajom tak mohol financovať pokračovanie svojej výpravy. Jedna časť jeho výpravy sa vrátila aby v Nalskom Drahe ukázali aké bohatstvo sa nachádza v útrobách pralesa a pritiahli pozornosť investorov. Stali sa však obeťou choroby a nikto ich bľabotaniu pred smrťou nevenoval pozornosť. Znamená to okrem iného, že sám Fawcett neprežil dlho, nakoľko by sa bol najneskôr do pol roka vrátil, keby z Nalskeho drahu neprišli žiadne informácie. Keďže túto časť mapy nám nikto nedal ani nezanechal, musíme si ju vyrobiť sami.

 

4.etapa :

nosnou témou sú uzly. Náročný terén vyžaduje extra zručnosti. Na Rankovských skalách nájdeme mapu mesta Z a dozvieme sa, čo sa stalo s Fawcetom.

 

Dôležité je pri mapách, indíciach a librette jednotlivých etáp používať prvky tajomna – čo nevidíš, toho sa bojíš. Pracovať s “prázdnymi miestami na mape”, tajomnom (zmiznutý dobrodruh a jeho výprava), indíciami kam ďalej a ďalší program hry zatiaľ neznámy, neúplná indícia, priživovať to aktuálnymi objavmi dokazujúcimi existenciu vyspelej civilizácie uprostred Amazonie a pod. … Napísať kvalitné, ale nie príliš dlhé librettá k hre, ku každej etape, indícií a ku každému výletu v rámci hry.

 

Tento popis vychádzal z konkrétnej hry, ktorú sme v DS hrali a upravili sme si ju na svoje potreby, podmienky a reálie. Vieme, že pravidlá môžu pôsobiť nezrozumiteľne, chaoticky a zložito, no dlhodobé hry sú vždy pomerne zložité.

Nikde nenájdete dlhodobú hru, ktorú by ste len okopírovali a rovno použili. Dlhodobky sa pripravujú “na mieru”. Ak ste sa čo i len inšpirovali a napr. preberiete etapový princíp trasy na pokračovanie, tak tento článok splnil úlohu.

Držíme palce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *