Stavba modelovej železnice - 1. časť

Stavba modelovej železnice – 1. časť

1. časť.: základný rám, rošt a podklad pre trasu

 

Séria článkov “Stavba modelovej železnice” sa zaoberá zdokumentovaním postupnej stavby trate od jej naplánovania, nakreslenia, nákupu materiálu, výstavbu drevenej konštrukcie až po položenie koľajníc a finalizovanie krajinky.

 

V tejto časti Vám ukážeme fotografie z výstavby základného rámu, roštu a telesa trasy pod budúcimi koľajnicami.

 

Pre základné technické parametre prosím klinite na 0. časť série 

(článok budeme priebežne dopĺňať)

 

Definície:

Základný rám je časť konštrukcie, ktorá dáva tvar a pevnosť celému systému.

Rošt je časť konštrukcie slúžiaca na spevnenie a je navrhnutý tak, aby podopieral trasu. Je vyrobený z rovnakého materiálu ako základný rám. Jednotlivé elementy môžu mať menšie rozmery na reze ako elementy základného rámu.

Základný rám (hrubšie hranoly) aj s roštom (tenšie hranoly)

 

Podperné stĺpiky určujú výšku trasy. Na nich je samotná trasa upevnená. 

 

Základný rám a rošt

Fotky výroby základného rámu a roštu.

Máme k dispozícií kvalitne vybavenú dieľňu.

 

Príprava dier v hranole základného rámu s použitím zvislej frézy a vrtáku s možnosťou vŕtať do strany.

 

Základný rám.

 

Základný rám doplnený o rošt.

 

Na rohoch základného rámu je použitý čapovaný spoj. Pri jeho výrobe je nutné dbať na presnosť, najvhodnejšia je strojová výroba. Požadovaná presnosť by mala byť lepšia ako 1 mm. Rám je dodatočne spevnený oceľovým plechom.

 

Použité materiály

 

Použitý materiál na základnom ráme, rošte a podperných stĺpikov:

Mäkké drevo z dôvodu jednoduchšieho opracovania. Výnimočne sme namiesto podperných drevených stĺpikov použili tvarovanú oceľ na miestach, kde podperné stĺpiky nebolo možné použiť (viď obrázky nižšie)

 

Niektoré detaily na základnom ráme a rošte:

 

Materiál použitý ako podklad pod koľajnice:

drevotrieska o hrúbke 6 mm. Výhodou je, že vo vlhku málo pracuje, je dostatočne tuhá, komerčne dostupná

 

V praxi sa používa aj sololit, ktorý vlhkom nepracuje, avšak pri hrúbke 3 – 5 mm je málo tuhý. Je možné použiť aj preglejku, ktorá vlhkom pracuje.

 

Trasa a na nej použité materiály:

v smere od spodu (fotka vyššie): drevotrieska o hrúbke 6 mm., režné plátno (slangovo “tuženka”), podložka z polyetylénu, koľajnice. V závere stavby železnice bude trasa zaštrkovaná, podložku z polyetylénu nebude vidno.

 

funkcie vrstiev koľajiska:

drevotrieska: nosná časť trasy

režné plátno: po okrajoch bude tvoriť plynulý prechod medzi trasou a budúcim terénom. Režné plátno bude použité aj na tvorbu zvyšnej časti terénu.

podložka z polyetylénu: použité na tlmenie  vybrácií a hluku.

 

Testy stúpania trate

Pred inštalovaním podperných stĺpikov a telesa trate bolo potrebné otestovať maximálne stúpania v rovných a v oblúkových úsekoch. Ukázalo sa, že oproti pôvodným plánom je nutné stúpania korigovať – prvé pokusy nedopadli dobre a súprava stúpanie nezvládla. Stúpanie v oboch úsekoch, ktoré vidno na fotografiách a videu bolo natiahnuté do dĺžky. Tomu sa upravili výšky podporných stĺpikov a niektoré ďalšie parametre trate.

(poznámka: videozáznam je z doplnkového testu po pripevnení podporných stĺpikov ku rámu konštrukcie. Korekcie už neboli nutné)

Rozmiestnené podperné stĺpiky. Prvý test sa neuskutočnil na základnom ráme, teleso trate bolo upevnené na voľne položené stĺpiky. Ich umiestnenie je vyznačené na doske pod nimi.

 

Testované sú dva úseky – priamy a v oblúku. Prax ukázala, že maximálne stúpania pre oblúku a priamy úsek nie sú rovnaké (stúpanie, ktoré železnica prekoná na rovnom úseku, v oblúku zvládnuť nemusí).

 

 

Fotogaléria

Podporné stĺpiky v hornej stanici (pravá časť koľajiska v plániku, pozri 0. časť série článkov)

 

Jeden z dvoch úsekov s maximálnym stúpaním.

 

Časť koľajiska ktorá bude viesť v tuneli. Nad týmto úsekom bude horná stanica.

 

Drevotrieska s nalepeným režným plátnom.

 

Stĺpiky sme označovali šípkami v dohodnutom smere, aby nedošlo k ich nesprávnej orientácií. V úsekoch, kde trať stúpa, je vrchná časť stĺpika odrezaná pod patričným uhlom.

 

Stĺpiky sú označené poradovým číslom so značkou “V”. Každý stĺpik má predvŕtanú dierku na upevnenie podkladovej drevotriesky. Na uchytenie sa použijú samorezné skrutky.

 

Okrem poradového čísla je na podpernom stĺpiku vyznačená aj jeho výška.

 

Kde nebolo možné umiestniť stĺpik, použila sa špeciálne tvarovaná oceľ.

 

Výškový rozdiel medzi dvoma nad sebou vedúcimi traťami by nemal byť menší ako 5 cm. (Normy pre rozmer N udávajú menej, my sme sa však rozhodli pridať rezervu).

 

Upevnenie špeciálne tvarovanej ocele, ako náhrady za podperné stĺpiky.

 

Na celom dlhom úseku sme použili tvarovanú oceľ.

 

Najviac problematická časť na podopretie.

 

Režné plátno sa lepí disperzným lepidlom.

 

Šírka drevotriesky určuje šírku telesa trate.

 

Horný oblúk trate má takýto priemer. Pre mierku N sa vyrábajú aj oblúky s menšim priemerom.

 

Úsek trate tesne za hornou stanicou.

 

Strihanie a lepenie režného plátna.

 

Aj táto tvarovaná oceľ dala zabrať.

 

Použitý polyetylén.

 

Vyrába sa v takýchto obdĺžnikoch.

 

Pomôcka na strihanie oblúkov z polyetylénu (máme na mysli ten papier 🙂 ).

 

Aj pomôcku bolo potrebné najprv vyrobiť a potom nájsť systém určovania, aký dlhý oblúk máme vystrihovať.

 

A jeden celkový záber na záver.

 

V ďalšej kapitole sa budeme venovať upevňovaniu koľají.

 

séria článkov Stavba modelovej železnice:

Predošlý článok

Nasledujúci článok

Napíš komentár