Slnečná sústava

Slnečná sústava

Uzlovanie je 

 

Obsah:

Úvod

1. čo patrí do Slnečnej sústavy a porovnanie veľkostí

2. objekty viditeľné voľným okom

3. Urán, Neptún

4. Pluto, Sedna a iné planétky

5. prečo Zem určite nie je plochá?

6. objekty (nie len) Slnečnej sústavy podľa veľkosti

7. Aktivity a hry k téme

5. Vzorové prípravy

 

Téma je vhodná pre športové krúžky, skautské, outdoorové, turistické kluby, prípadne všade tam, kde je potrebné rozvíjať motoriku. Odporúčaný vek detí je od 8 rokov (3 ročník ZŠ). Ideálna výbava je 2x laná rôznej farby a hrúbky (od 0,8 do 1,5 cm) o dĺžke aspoň 1,5 m pre každého účastníka.

Umelohmotné laná, pred použitím na koncoch zatavte.

 

1. čo patrí do Slnečnej sústavy a porovnanie veľkostí

a) lano sa

 

2. objekty viditeľné voľným okom

koncové

 

3. Urán, Neptún

 

najjednoduchší koncový 

 

4. Pluto, Sedna a iné planétky

aaaaaaa

 

5. prečo Zem určite nie je plochá?

aaaaaaa

 

6. objekty (nie len) Slnečnej sústavy podľa veľkosti

aaaaaaa

 

7. Aktivity a hry k téme

Nasledujúce nápady sú len možné smery, detailné pravidlá nechávame na fantázií každého vedúceho

Hra 1 : deti majú laná položené pred sebou a stoja s rukami za chrbtom. Na pokyn (názov uzlu) môžu začať viazať. Kto prvý ukáže správne uviazaný uzol, získava bod.

Hra 2 na tréning spojok : Štafetová hra pre dva a viac tímov o počte tri a viac hráčov – výroba dlhého lana s použitím spojovacích uzlov. Každý hráč uviaže jeden uzol (= nadviaže ďalšie kratšie lano) a zaradí sa na koniec. Každý tím vytvára svoje “lano”.

Hra 3 – Ringo cesta : Pripravte dlhé vodiace lano (cca 40 – 50 m) vedené krížom cez miestnosť (rôzne, fantázií sa medze nekladú, nech to majú deti zaujímavé), kde na určených miestach budú mať hráči uviazať vybraný uzol. Lano je ako koľajnica a určuje, trasu ktorou sa hráč má pohybovať. Pre lepšie pochopenie (a vyznenie hry) odporúčame využiť krúžok, ktorého sa hráč bude celý čas držať a nesmie ho pustiť, nech je terén akýkoľvek “náročný”. Cestu je možné spraviť aj ako okruh (tam kde hráč začína aj končí, krúžok len odovzdá ďalšiemu hráčovi.).

 

8. Vzorové prípravy

čas krátky popis + cieľ pomôcky Cieľ
90 min

pravidlá stanovištia “uzly” na turistickom orientačnom behu.

Bezpečnosť a sankcie pri porušovaní pravidiel

Tréning plochej, škotovej a rybárskej spojky

bulletin s pravidlami, erárne laná, píšťalka

oboznámenie sa s pravidlami stanovišťa UZLY

všetci účastníci bez pomoci vedia uviazať predpísané uzly

90 min

opakovanie plochej, škotovej, rybárskej spojky

Nové uzly : lodný (viazaný aj nahadzovaný + pamäťová pomôcka v podobe rozprávky o loďke, ktorá sa snaží odplávať)

Štafetové hry s uzlami

bulletin s pravidlami, erárne laná, píšťalka všetci účastníci bez pomoci zvládnu uviazať aspoň 4 z 5 uzlov
90 min

opakovanie uzlov z minulých schôdzok

Nové uzly : Ovčia nôžka a dvojitá osmička

Únik z Alcatrazu

Bonus za slušné správanie : katová slučka (len predviesť + storytelling so zaujímavou atmosférou)

prekážky na Ringo cestu, dlhé lano 2x, kruh, erárne laná, píšťalka, kľúč k šifre, zašifrovaný názov uzlu, Bluetooth reproduktor + notebook na vytvorenie atmosféry. všetci účastníci bez pomoci zvládnu uviazať aspoň 5 zo 7 predpísaných uzlov, dokážu ich naučiť ostatných.

 

Tu sú na stiahnutie niektoré z príprav, ktoré sme si robili na schôdzky s deťmi.

1. materiál

2. materiál

Napíš komentár