Silická ľadnica

Silická ľadnica

Jedna z najvýznamnejších prírodných pozoruhodností Silickej planiny v Slovenskom krase je Silická ľadnica. Nachádza sa na Silickej planine, 2 km západne od obce Silica. Ústie vstupnej korózno-rútivej priepasti je v nadmorskej výške 503 m. Dolné, prevažne horizontálne časti, vytvoril podzemný tok Čierneho potoka.

Kategória: jaskyňa

Kraj: Košický

Okres: Rožnava

Obec: Plešivec

Nadmorská výška: 503 m.n.m.

Najbližšia autobusová zastávka: Silica

Najbližšia železničná zastávka: Plešiecv

Turistické trasy: Silická ľadnica Gombasecká jask. 3.8 km

Dostupnosť: Peši

Parkovanie: Nie

Náročnosť od najbližšej obce / parkoviska / zastávky: stredne náročné

Vyššie chránené územie: áno – 4. stupeň – prírodná rezervácia, prírodná pamiatka

Možnosti ubytovania: Nie

Možnosti stravovania: Nie

Popis

Do archeologického dómu prenikol J. Majko v roku 1931. Pokračovanie podzemných priestorov pozdĺž Čierneho potoka objavili českí speleopotápači v roku 1988. Jaskyňa je dlhá 1100 m a hlboká 110 m, vytvorená je v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu.

Vody Čierneho potoka zo Silickej ľadnice tečú do Gombaseckej jaskyne. Horná priepasťovitá časť Silickej ľadnice je čiastočne zaľadnená. Po zarútení prechodu do dolných častí sa vytvoril uzavretý depresný priestor s kumuláciou studeného vzduchu a tvorbou ľadu. Je to najnižšie situovaná klasická ľadová jaskyňa do 50° severnej zemepisnej šírky mierneho klimatického pásma.

V zimnom období sa v jaskyni zdržiavajú netopier obyčajný (Myotis myotis) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), ojedinele aj vzácny netopier riasnatý (Myotis nattereri). V Silickej ľadnici sa prejavuje fenomén biologickej inverzie. Vďaka špecifickej mikroklíme sú tu vytvorené vhodné podmienky pre život chladnomilných lesných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú typické pre vyššie položené horské pásma.

Z bezstavovcov sa tu vyskytuje niekoľko vzácnych endemických foriem troglofilných druhov chrobákov Duvalius bokori a Duvalius hungaricus, ktoré možno nájsť len na Silickej planine Slovenského krasu. Mnohonôžka Hylebainosoma tatranum je západokarpatským endemitom. Z pavúkov možno na stenách jaskyne spozorovať kosca Ischyropsalis manicata.

GPS: N 48°32.933’ E 20°30.209’

mapa © Freemap Slovakia, dáta © přispěvatelé OpenStreetMap, © SRTM

 

Zaujímavé miesta v okolí:

 

 

 

Ďalšie informácie a zdroje citácií

http://www.ssj.sk/sk/clanok/133-jaskyna-silicka-ladnica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *