Prvá pomoc

Prvá pomoc

V systéme práce s mládežou by mala byť zastúpená aj téma prvá pomoc, ktorú deťom vieme priblížiť zaujímavým spôsobom. Téma je pre deti zaujímavá a je dôležité, aby ju ovládali dospelí, ale aj deti, ktoré máte na starosti.

 

 

 

 

 

Obsah:

Úvod

1. postup a pravidlá vlastnej ochrany

2. život ohrozujúce stavy

3. prvá pomoc pri ŽOS

4. 5T

5. najčastejšie situácie pri práci s deťmi

6. prevencia

7. aktivity a hry k téme

8. vzorové prípravy

9. materiály na stiahnutie

 

Téma je vhodná pre deti od predškolského veku. Jej variabilita nám umožňuje zvoliť vhodné formy práce tak, aby bola v každom veku pre dieťa prínosom. K téme si odporúčame pripraviť lekárničku, zdravotnícke pomôcky s ohľadom na zvolený obsah, ak viete zabezpečiť skúšobnú figurínu, vozidlo záchranky na prehliadku, prípadne besedu s odborníkom, bude vaše sprcovanie o to lákavejšie. Storytelling je ako stvorený na úvodné upústanie pozornosti. Tému môžete zaradiť do programu školského výletu, branného cvičenia, táborového programu, či zážitkového kurzu pre táborových vedúcich.

V článku nájdete základne informácie o život ohrozujúcich stavoch, prvej pomoci k nim, základné pravidlá bezpečnosti a návrhy na rôzne aktivity pre deti.

 

1. postup a pravidlá vlastnej ochrany

Už na začiatku deťom prizvukujeme, že musia brať ohľad na vlastnú bezpečnosť. Tomu je prispôsobený aj základný postup, ktorý pozostáva z týchto krokov:

a) zistenie stavu

 • zistenie informácií – čo sa stalo, či ohrozenie pretrváva a je rizikové pre mňa a okolie

 

b) zavolanie pomoci

 • ak pomáha skupina ľudí, rozdelia sa úlohy – kto zavolá pomoc, kto bude pomáhať priamo na mieste,…
 • ak pomáha jednotlivec, svoj postup zváži. Môže použiť mobilný prístroj, cez hlasitý odposluch komunikovať s operátorom a poskytovať prvú pomoc. Ak nemá tú možnosť, musí ísť po pomoc osobne

 

c) poskytnutie prvej pomoci s ohľadom na vlastnú bezpečnosť

 • prvú pomoc poskytujem s ohľadom na vlastnú bezpečnosť. Príklady:
  • ak neviem plávať, nemôžem zachraňovať topiaceho sa,
  • nemôžem vôjsť do horiacej budovy, auta,… aj keď viem, že sú tam ľudia,
  • nemôžem vojsť do zamoreného prostredia (napr. plynom) bez ochranných pomôcok, aj keď viem, že sú tam ľudia,
  • nemôžem zachraňovať turistu, ktorý spadol v neprístupnom teréne z brala, pokiaľ nemám potrebnú výbavu a o situácií som neinformoval ďalších ľudí

 

Poznámka: Najhoršie je neurobiť nič. Nebojte sa, že by váš postup nebol správny. Deťom pripomíname, že oznámiť, že sa niečo deje hociktorému dospelému je samé o sebe pomoc.

 

Poznámka 2: Za poskytnutie prvej pomoci sa chápe akýkoľvek krok smerujúci k záchrane – aj to, že pomoc privoláte, či sa o to aspoň pokúsite. Neurobiť nič, v zmysle situáciu ignorovať, je trestný čin.

 

Deťom sme vyrobili malé kartičky (prípadne sme im napísali do žiackych knižiek) telefónne čísla záchranného systému. V Dračej stope majú deti tieto čísla v rámci KPZ (viď vrchnák uprostred)

 

 

112 všeobecná pomoc, číslo platné v celej EÚ  
150 hasiči “0” vyzerá ako stočená hasičská hadica
155 rýchla zdravotná pomoc “5” pripomína invalidný vozík alebo stojan na infúziu
158 polícia “8” vyzerá ako putá, ktoré polícia používa

 

Prediskutujte s deťmi, kedy je vhodné volať na uvedené čísla, prečo sa nesmieme “zabávať” zbytočným volaním na tieto čísla. Zahrajme si s deťmi modelové situácie, kedy je lektor (učiteľ) operátorom linky 112 a dieťa volajúci.

 

2. život ohrozujúce stavy

Život ohrozujúce stavy zoradené podľa závažnosti – v takom poradí aj uprednostňujeme prvú pomoc (napr.: zbytočne budeme zastavovať krvácanie, ak postihnutý nedýcha a nepracuje mu srdce).

zástava činnosti srdca a dýchania prvá pomoc: vonkajšia masáž srdca a umelé dýchanie
veľké vonkajšie krvácanie tlak na ranu, zastavenie krvácania, tlakové body
bezvedomie s prítomnosťou činnosti srdca a dýchania stabilizovaná poloha
šok 5T: ticho, teplo, tíšenie bolesti, transport, tekutiny

 

3. prvá pomoci pri ŽOS

 

a) zástava činnosti srdca a dýchania

Overuje sa po tom, ak človek nereaguje na volanie a nie je prítomné vedomie. Zisťuje sa prítomnosť pulzu tlakom na zápästí resp. na krku. Prítomnosť dýchania sa zisťuje priložením ušného laloku k ústam.

Poznámka: Ušný lalok prikladáme k ústam postihnutého. Na ušnom laloku je koža dostatočne citlivá, aby zachytilia pohyb vzduchu pri výdychoch.

Stláčame rýchlosťou cca 80x za minútu v mieste asi dva prsty nad dolným koncom hrudnej kosti. U dospelého stláčame do hĺbky 5-7 cm.

 

Masáž srdca u detí

(zdroj obrázkov: https://www.modrykonik.sk/zdravie/nepriama-masaz-srdca/)

 

Umelé dýchanie z pľúc do pľúc vykonávame priložením svojich úst na ústa postihnutého. Postihnutý musí mať zaklonenú hlavu a priechodné dýchacie cesty (skontrolujeme zapadnutý jazyk, či dýchanie neblokujú väčšie predmety a pod.)

 

Resuscitácia sa vykonáva v pomere 30x stlačenie hrudníka a 2x umelé dýchanie. 

 

Upozorníme deti, že na živom človeku sa nesmie masáž srdca predvádzať!

 

b) veľké vonkajšie krvácanie

Druhý život ohrozujúci stav – pri prítomnosti činnosti srdca a dýchania. Rozlišujeme dva druhy:

 • červená striekajúca krv: poranená tepna
 • tmavá vytekajúca krv: poranená žila

 

Prvú pomoc poskytujeme tlakom na ranu. 

Ako pomôcku môžeme použiť tzv. 5Z:

 • Zistiť krvácanie 
 • Zatlačiť v rane 
 • Zdvihnúť nad úroveň srdca 
 • Zabrániť šoku
 • Zavolať 112/155

 

 

Nezabúdame na protišokové opatrenia, kontrolujeme vedomie, dýchanie a privoláme pomoc.

Škrtidlo sa už nepoužíva.

Veľké predmety z rany nevyberáme – môžu brániť ešte väčšiemu krvácaniu.

Poznámka: Krvácanie z nosa, ktoré sa nezastaví do 15 minút je dôvod na zavolanie rýchlej lekárskej pomoci

(zdroj: https://mg-service.sk/prva-pomoc-velke-vonkajsie-krvacanie/)

 

c) bezvedomie

Život ohrozujúci stav, kedy nie je prítomné vedomie, ale je prítomná činnosť srdca a dýchanie.

Ako prvú pomoc používame uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy. Zabraňuje uduseniu sa zvratkami a zaručuje priechodnosť dýchacích ciest. Postihnutého neustále kontrolujeme na činnosť srdca a dýchania až do príchodu odbornej pomoci.

 

 

S deťmi trénujeme uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy. Prediskutujeme možnosť vnútorných zranení a manipuláciu s postihnutým.

 

d) šok

Život ohrozujúci stav vyznačujúci sa zníženým okysličovaním orgánov. Môže byť dôsledkom napr. veľkého vonkajšieho krvácania a príčinou ďalších život ohrozujúcich stavov.

Šok a jeho prejavy:

 • nepokoj, zmätenosť, apatia, ospalosť až kóma
 • pacient je bledý, objavuje sa studený pot
 • nízky tlak
 • pulz je väčšinou plytký, rýchly a niekedy nehmatný
 • dýchavičnosť

 

Ako prvú pomoc používame tzv. 5T opísané v ďalšej kapitole.

 

4. 5T

Pri 5T zabezpečujeme:

 • ticho,
 • teplo,
 • tíšenie bolesti (opatrne – bolesť môže naznačovať, kde je problém, tíši sa extrémna bolesť),
 • transport (opatrne – možnosť vnútorných zranení. Pri bezprostrednom ohrození, napr. požiarom, nutné vykonať aj napriek riziku),
 • tekutiny (opatrne – iba na úrovni ovlaženia úst. Riziko zhoršenia situácie pri vnútorných zraneniach)

 

5. najčastejšie situácie pri práci s deťmi

V nasledujúcej tabuľke uvádzam prehľad, vychádzajúc z vlastnej skúsenosti, ktoré ohrozujúce situácie sme pri práci s deťmi zažili od najčastejších po najmenej časté.

situácia pravdepodobnosť  výskytu
rôzne úrazy a pády časté
otras mozgu občasné
vyrazený dych občasné
zlomeniny občasné
lieky, alkohol, drogy hlavne u starších ročníkov alkohol, u detí, ktoré berú lieky je nutné sledovať ich správne užívanie
veľké vonkajšie krvácanie zriedkavé
poštípanie hmyzom  občasné
otrava chemickými aerosolmi (napr. pri tvorivých dieľňach ak používate lepidlá alebo farby v sprejoch) zriedkavé
jedovaté rastliny a huby zriedkavé

 

 

Konkrétne skúsenosti (môžete ich použiť pri školeniach učiteľov, vedúcich na tábore, prípadne pri starších deťoch ako zaujímavosť a príklady)

 

alkohol: Na stredoškolskych internátoch sú časté situácie, kedy sa u detí nájdu alkoholické nápoje. V takom prípade je nutné v spolupráci s ďalšími dospelými zvyšný alkohol zabaviť, pred svedkami vyliať a postihnutého sledovať. Musí byť neustále pod dohľadom, je to dôvod na zavolanie rýchlej zdravotnej pomoci.

(ilustračný obrázok)

 

alergická reakcia na liek: Študentka strednej školy nás informovala o nástupe alergickej reakcie po požití lieku proti bolesti. Nutné neodkladne volať lekára, zabezpečiť krabičku aj s informačným letákom, zistiť čas a množstvo požitého lieku a príznaky reakcie. Neustále sledovať až do príchodu lekára.

 

krvácajúca rana po páde z preliezky: Častá situácia. Dieťa spadne z preliezky a má otvorenú krvácajúcu ranu. Dieťaťu sme ranu vydezinfikovali a keďže sa jednalo o tržnú ranu (cca 1 cm) bolo nutné ísť na pohotovosť. Pri rôznych odreninách máme k dispozícií dezinfekciu, rýchloobväzy, prípadne klasické gázové obväzy.

(ilustračný obrázok)

 

podozrenie na otras mozgu: Najčastejšie sa stáva pri športových turnajoch (futbal, florbal), sánkovačkách, bojových hrách a pádoch. Pozor na hru Kráľu, kráľu daj vojáčka! Táto hra je jednou z dvoch zakázaných hier v Dračej stope – deti pri nej majú preraziť reťaz hráčov v mieste, kde sa hráči držia za ruky. Viac krát sme sa stretli s nárazom hráča hlavou o zem. Neodporúčame.

Postup pri podozrení na otras mozgu nájdete v našom druhom článku na tému Prvá pomoc (klikni sem).

 

obarenie horúcou polievkou: Nehoda sa nám stala na dennom tábore, kedy čašníčka v reštaurácií nechtiac vyliala vriacu polievku na stehno dieťaťa. Aj keď sa jednalo len o “pár kvapiek” už po chvíli sa na zasiahnutom mieste vytvoril pluzgier. 

S radami ako napr.: “horčica pomáha, natrieme ti to horčicou” narábať veľmi opatrne. Väčšinou tieto rady nie sú vedecky preskúmané a môžu ranenému zaniesť infekciu do rany.

 

6. prevencia

Deti vždy upozorniť na riziká a bezpečnostné pravidlá tej ktorej aktivity. Dôležité je budovať si vzájomnú dôveru s deťmi, aby v kritickej situácií zo strachu nezatajili svoje zranenie.

 

Ďalej uvádzame konkrétne rady a prevenciu podľa možných rizikových situácií.

rôzne úrazy a pády dopredu upozorniť deti na riziká tej ktorej aktivity a vyžadovať bezpečnostné pravidlá, ktoré je nutné s deťmi dopredu prediskutovať.
otras mozgu
vyrazený dych
zlomeniny
veľké vonkajšie krvácanie
otrava aerosolmi robiť tvorivé dielne v exteriéri alebo vetrať, prípadne sa s deťmi uprostred aktivity ísť nadýchať čerstvého vzduchu
poštípanie hmyzom

nacvičiť správanie (neoháňať sa)

upozorniť na riziká

máme prehľad o tom, ktoré dieťa je alergické na poštípanie hmyzom

dbať na správne oblečenie (dlhé rukávy) pri návšteve rizikových miest ako sú napr. mokrade s veľkým množstvom komárov

repelent účinný len čiastočne

lieky, alkohol, drogy

dopredu nastaviť pravidlá, v rámci ktorých určíte, že tieto veci sú neprijateľné na tábore

osveta, rozhovor o rizikách

exemplárne potrestanie toho, kto poruší zákaz

na užívanie liekov dohliada zdravotník resp. poverená zodpovedná dospelá osoba. 

jedovaté rastliny a huby

predstavenie základných druhov vyskytujúcich sa v prírode

upozornenie a ukázanie konkrétnej rastliny, jej bobúľ v mieste výletu

rastliny tak ako huby – ktoré nepoznám, nechytám

popáleniny používanie ochranných pomôcok pri pokusoch (v škole,…)

 

7. aktivity a hry k téme

aktivita1: kartičky s obrázkami a nápismi: vytvoríme tri skupiny kartičiek. V prvej bude obrázok s jasne naznačenou situáciou (zranení v rôznych situáciach, autonehoda, … ). V druhej budú kartičky s vymenovanými štyrmi život ohrozujúcimi stavmi a v tretej budú kartičky s heslovite opísanou prvou pomocou. Necháme ich deti priradiť k obrázkom – keďže obrázky nemusia byť “jednoznačné”, deti opíšu, čo v ních vidia, predstavia si situáciu a priradia život ohrozujúci stav a prvú pomoc k nemu.

aktivita2: skupinová práca: rozdelíme deti do malých skupín a každej skupine priradíme jednu situáciu so život ohrozujúcim stavom. Môže sa jednať o krátky príbeh. Skupinky necháme 5 – 10 minút samostatne pracovať a následne ich vyzveme ako by riešili opísanú situáciu. Túto aktivitu môžeme oživiť tým, že si každá skupinka vyberie jedného člena, ktorý bude predstavovať ranenú osobu a prvú pomoc predvedú na ňom. Dobre sa takto trénuje

 • fixácia zlomenín, tréning použitia trojrohej šatky
 • stabilizovaná poloha,
 • zastavenie krvácania,
 • podozrenie na otras mozgu.
 • ošetrovanie rán a poštípania hmyzom
 • niektoré z 5T (transport vo forme stoličky, použitie fólie pre zabezpečenie tepla, … )

 

aktivita 3: umelé dýchanie a masáž srdca: k tejto aktivite budeme potrebovať umelú figurínu, na ktorej budeme predvádzať opísaný úkon. Deti upozornite, že na živom človeku sa nesmie masáž srdca predvádzať, lebo tak ako môžu srdce rozbehnúť, môžu ho aj zastaviť. Pravdepodobnosť znovuoživenia je len 20%. Film Hráči so smrťou rozhodne nie je dobrý príklad :))))

aktivita 4: stabilizovaná poloha: rozdelíme deti do dvojíc, určíme raneného a pomáhajúceho z každej dvojice a na pokyn má každá dvojica čo dostať raneného do stabilizovanej polohy. Hru nehráme na rýchlosť, ale na splnenie úlohy do limitu napr. 2 minúty. V reálnom svete by sme pri veľmi neopatrnom narábaní (na rýchlosť) mohli spôsobiť ďalšie zranenia a dopustiť sa chýb.

aktivita 5: fixácia zlomeniny: možné realizovať aj na výlete v teréne, kde deti dostanú za úlohu poradiť si s tým, čo majú k dispozícií (nájsť konár, ak nemajú špagát, využiť namiesto neho napr. zrolovaný igelitový sáčok a pod.

 

8. vzorové prípravy

čas krátky popis + cieľ pomôcky Cieľ
90 minút

Storytelling na otvorenie témy – diskusia čo by bolo možné spraviť na pomoc postihnutým

základné pravidlá a bezpečnosť pre pomáhajúcich

4 život ohrozujúce stavy

112, 150, 155, 158

flipcharty s jednotlivými opísanými živo ohrozujúcimi stavmi

kartičky pre všetky deti so základnými číslami záchranného systému

deti vedia vymenovať 4 život ohrozujúce stavy a k nim prvú pomoc

poznajú základné pravidlá správania sa pri poskytovaní prvej pomoci

deti poznajú základné telefónne  čísla záchranného systému, majú ich na kartičkách alebo zapísané na ľahko dostupnom mieste

90 minút

Storytelling – uvedenie do témy “čo môžem urobiť, ako sa mám správať, aby som sa nedostal do situácie, kedy budem potrebovať pomoc”

zástava činnosti srdca a dýchania

veľké vonkajšie krvácanie

bezvedomie a stabilizovaná poloha

figurína na trénovanie masáže srdca a umelého dýchania

lekárnička, alobalová fólia

deti si vyskúšali masáž srdca a umelé dýchanie

niektoré deti vedia uložiť postihnutého do stabilizovanej polohy

90 minút

šok, 5T

súťaž a hry na upevnenie nadobudnutých znalostí

kartičky a materiály na hry na skupinovú prácu

deti vedia reagovať na rizikovú situáciu aspoň na úrovni zavolania pomoci / dospelého

 

9. materiály na stiahnutie

Tu sú na stiahnutie niektoré z príprav, ktoré sme si robili na schôdzky s deťmi.

 

Článok pokračuje druhým dielom (klikni sem), v ktorom pojednávame bližšie o prvej pomoci pri popáleninách, zlomeninách, uštipnutí hmyzom, kusnutí hadom, otrave hubami a jedovatými rastlinami. Zároveň tam nájdete bližšie techniky poskytnutia prvej pomoci ako použitie trojrohej šatky, alobalovej fólie, možné spôsoby transportu jednotlivcom a skupinou.

 

Zdroje informácií a ďalšie pramene k štúdiu:

http://www.prvapomoc.sk/

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ok_(medic%C3%ADna)

https://akosatorobi.zoznam.sk/video/338/stabilizovana-poloha-ako-ulozit-raneneho-do-stabilizovanej-polohy-prva-pomoc-

https://mg-service.sk/prva-pomoc-velke-vonkajsie-krvacanie/

https://www.modrykonik.sk/zdravie/nepriama-masaz-srdca/

https://www.zalezinavset.com/home/uzitocne-informacie/clovek-v-tiesni/

https://www.truni.sk/news/pri-resuscitacii-nemozete-urobit-nic-zle-zle-je-neurobit-nic

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *