Práca s mapou

Práca s mapou

Výlety sú jednou z najčastejších foriem práce s deťmi. Aspoň v malej miere ako doplnkový program sa používa u takmer všetkých krúžkov, klubov, komunít. Pri tom by sme nemali zabúdať na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Dokázať čítať mapu alebo hocijaký plán priestoru, budovy, terénu, ulíc patrí medzi základné zručnosti, ktoré môžeme s deťmi trénovať už od nízkeho veku.

 

Obsah:

Úvod

1. čo je to mapa?

2. svetové strany a mapa

3. orientácia mapy

4. mierka mapy

5. čo obsahuje mapa?

6. vrstevnice a 3D model

7. aktivity a hry k téme

8. vzorové prípravy

 

Mapy sú z psychologických dôvodov väčšinou pre deti veľmi lákavé. Pravdepodobne sa jedná o tajomno symbolov, ktoré na mape predstavujú konkrétne objekty skutočnosti.

Na to môžeme nadviazať a nie len naučiť zručnosť, ktorú budú v živote bežne potrebovať, ale aj spraviť túto tému zaujímavou. Môžeme začať už u detí, ktoré dokážu čítať a písať, prijateľnými formami od druhého ročníka ZŠ. Najmä pri starších deťoch budeme potrebovať mapy rôzneho druhu (najlepšie turistické) a kompas. Pomôže aj glóbus na ktorom sa vysvetlí základ a nadviaže na tému „určovanie svetových strán„.

Veľmi dobrou pomôckou je počítač s pripojením na internet a server maps.google.com.

      

1. čo je to mapa?

Presná poučka znie : „Zmenšený obraz skutočnosti“.  Existuje viacero spôsobov ako deťom ozrejmiť ako to presne funguje :

 • starší spôsob, ktorý sme úspešne použili aj v Dračej stope : niekoľko predmetov som poukladal na papier formátu A4, obkreslil som ich a približne rovnako som ich poukladal na prázdny papier A4 vedľa. Porovnaním deti zhodnotili, že to čo vidia na pokreslenom papieri je vlastne „obrázok“ predmetov, tak ako sú uložené vedľa.

Následne, aby som zväčšil pravdepodobnosť, že pochopia princíp mapy, vymenil „obrázok predmetov“ za taký istý, ale menší 

pozn.: Zmenšením z A4 na A6 som dostal mierku 1:2

P.S.: tú vetu o súdruhoch z NDR tam nemusíte dávať :)))) .

Po spoločnej diskusií sme došli k tomu, že mapy sú vlastne „plániky“ zobrazujúce veľkú časť krajiny a sú zmenšené preto, aby sa dali prenášať a boli praktickým pomocníkom.

 • novší spôsob – využitím maps.google.com, ich zväčšovaním, zmenšovaním a prepínaním medzi satelitnou snímkou a mapou. Na tom deti pochopia, že mapa je vlastne pohľad zhora.

 

2. svetové strany a mapa

Jedna zo všeobecne platných dohôd je, že pri vytváraní mapy je sever vždy „hore“ (keď sa pozeráte na mapu tak, že viete väčšinu textu čítať).

Ako pomôcku môžete použiť aj smerové ružice. Ak ich máte správne nakreslené, správne vám ukážu aj svetové strany na mape.

3. orientácia mapy

Aby sme sa mohli podľa mapy orientovať, musíme ju správne otočiť. Sever na mape, musí byť v smere skutočného severu.

V tejto časti budeme pracovať s buzolou – preto je vhodné, aby táto téma nadväzovala na tému používania kompasu a buzoly.

Pokiaľ deti už vedia kompas/buzolu použiť, veľmi rýchlo sa naučia mapu orientovať, je to skutočne záležitosť asi piatich minút.

Využijeme fakt, že mapový list je odstrihnutý rovno a že buzola je zároveň pravítkom. Priložíme hranu buzoly na hranu mapového listu a spoločne s nimi otáčame, kým nám strelka na buzole neukazuje rovnobežne s hranou mapového listu, smerom od nás.

Vtedy je mapa „správne zorientovaná“ = sever na mape je v smere skutočného severu.

 

4. mierka mapy

Určuje pomer dĺžky na mape k ekvivalentnej dĺžke v skutočnosti. Alebo o koľko je mapa zmenšená.

Mapy môžu byť rôznych mierok.

Mapa 1:1 je rovnaký obraz skutočnosti, ako je samotná skutočnosť.

Mierka 1:2 znamená, že 1 centimeter na mape sa rovná dvom centrimetrom v skutočnosti. Mierka 1:50 000 znemaná, že jeden centimeter na mape sa rovná 50 000 cm = 500 m = 0,5 km v skutočnosti.

Mierky 1:10 000 a menej sa používajú v plánoch miest a obcí.

Mierky 1:25 000 až 1:50 000 sú typické pre turistické mapy

Mierky okolo 1:100 000 sú typické pre autoatlasy

Väčšie mierky sa používajú pri mapách celých štátov, kontinentov, …

Predstavu o rozmeroch máp začnú mať deti až keď mapy začnete používať na akciách a ukázanú vzdialenosť na mape reálne prejdete / precestujete.

 

5. čo obsahuje mapa?

Mapa zvykne obsahovať 

 • informačnú časť – čo mapa zobrazuje, pre koho je určená, mierka, vydavateľ,…
 • mapový list – samotná mapa s obrazom vybraného obdĺžnika Zeme
 • legendu – vyobrazenie značiek a vysvetlenie, čo znamenajú
 • textovú časť – popis rôznych zaujímavých miest nachádzajúcich sa na zobrazenej časti Zeme, ďalšie informácie
 • okrem toho sú mapy doplnené ešte o okrajové časti, pomocou ktorých sa dá určiť poloha – severná zemepisní šírka a východná zemepisná dĺžka a pod.

 

6. vrstevnice a 3D model

Najproblematickejšou časťou je pochopenie princípu vrstevníc. Aj my v Dračej stope sme rozmýšľali nad jednoduchým spôsobom, ako to deťom vysvetliť. Po početných nezdaroch, som sa rozhodol vytvoriť 3D model existujúceho terénu :

 • naskenoval som si vybraný kus mapy,
 • v počítači som ho zväčšil, zvýraznil kontrast a previedol do čiernobielej podoby (tak, aby bolo dobre vidieť vrstevnice),
 • V tlačiarňach som si tento obrázok vytlačil na formát A0
 • Zabezpečil som si dostatok papiera na pečenie (je priehľadný, musí mať veľkosť A0) 
 • Zabezpečil som si dostatok veľkých kartónových plátov o hrúbke cca 0,5 cm, nastrihal som z nich cca 7-8 kusov o rozmere A0,
 • Na papier na pečenie som z vytlačenej mapy prekreslil najnižšiu vrstevnicu, ktorej tvar som vystrihol.
 • Tvar vrstevnice som následne preniesol na druhú kartónovú dosku A0 (prvá je podklad, z nej sa nič nestrihá)
 • Túto dosku som vystrihol a nalepil na podkladovú dosku. Vznikla prvá úroveň môjho 3D modelu.
 • Takto som pokračoval až po najvyššiu vrstevnicu.
 • Prekresloval som každú 4-tú vrstevnicu, inak by bol môj 3D model veľmi vysoký a ťažký.
 • Pri prvom 3D modeli som po jeho dokončení použil riedku sádru, aby terén nemal „schody“ ale aby boli svahy plynulé. Pozor – ak tento model chcete použiť ako pomôcku na vysvetlenie ako fungujú vrstevnice, dajte si záležať na tom, aby hrany jednotlivých kartónových vrstiev bolo vidno – to sú práve tie vrstevnice!
 • Keď som o niekoľko rokov neskôr vyrábal druhý 3D model, rozhodol som sa ho iba nafarbiť bielou farbou – tie schody potom deti ľahšie pochopia.

Bohužiaľ nemám nafotený postup, tak prikladám len fotky prvého modelu a novšieho modelu bez sádry:

Na tomto modeli môžete deťom vysvetliť, že vrstevnice sú vlastne čiary, ktoré spájajú body s rovnakou nadmorskou výškou. A prakticky im ukázať, že tam, kde sú vrstevnice na husto, je príkry svah (schody sú „ostré“) a kde sú vrstevnice riedko, je rovina.

Keď deťom na mape členitého terénu nebude jasné, kde je kopec a kde dolina, skúste ich naučiť vyhľadať najbližší vrchol alebo potok – ten nikdy netečie po hrebeni ani dokopca.

Jednoduchý model terénu napr. zo 4 úrovní, si môžete vyrobiť na schôdzke. Keď k tomu pripravíte mapu a vyzvete deti, aby k čarovnej krajine, ktorej mapu vyrábate vymysleli rozprávku a doplnili do mapy objekty (napr. hrad), tak podporíte ešte aj tvorivosť a predstavivosť.

 

7. Aktivity a hry k téme

1 aktivita :  Správne zorientujte mapu. Každá skupina dostane jednu z máp a buzolu. Stopujete za aký čas sa im podarí otočiť sever na mape podľa severu v skutočnosti. Aktivita je určená na tréning resp. opakovanie. Môžete ju použiť ako stanovište na značenej trase na ktorú púšťate deti po jednom alebo po dvojiciach. Tak isto ju použijete vždy, keď idete robiť výklad trate na výlete.

2 aktivita : vytvor mapu svojho bydliska / školy / … používali sme ako nepovinné bonusové/domáce zadanie. Samozrejme za splnenie nasledovala nejaká odmena napr. vo forme bodíkov do dlhodobej hry, prívesku za splnenú výzvu, …

3 aktivita : Spoločne s deťmi sme sa prešli po okolí s cieľom zistiť, čo všetko sa okolo nachádza. Do pripravených slepých máp okolia klubovne (školy,…) sme potom dopĺňali symboli jednotlivých objektov. 

Pre ďalšie aktivity a hry pozri sekciu Turistické – topografické značky

 

8. Vzorové prípravy

čas krátky popis + cieľ pomôcky cieľ
90 min Orientácia mapy, čo nájdeme na mape mapy, buzoly Všetky deti dokážu otočiť mapu tak aby sever na mape korešpondoval so severom v skutočnosti. Všetci chápu dôvod.
90 min Vysvetlenie princípu vrstevníc na 3D modeli, výroba vlastných malých 3D modelov, rozprávka hotový 3D model aj s mapkou podľa ktorej sme ho vyrábali, lepidlo, predpripravené kartóny A4 (4 vrstvy, pre každú skupinu zvlášť) na 3D model, ktorý vyrobia deti. farbičky, fixky, biela temperová farba, štetce, obursy, mapky, podľa ktorých budú skladať

Deti správne zložia malý 3D model terénu podľa mapky – pochopili princíp vrstevníc

90 min

Slepá mapa okolia – dopĺňanie

Slepá mapa pri ktorej sa miestnosť = Slovensko a deti sa rovnajú mestá, pohoria, národné parky a pod. a majú sa správne umiestniť

vytlačené papiere na označenie svetových strán a súsedných štátov + papiere pre deti na rôzne témy (mestá, NP, pohoria, vrcholy, kraje, …….)

Všetky deti chápu princíp slepej mapy.

výlet Necháme vedocv družín viesť všetkých účastníkov podľa mapy. Podporíme tak pocit dôležitosti a zodpovednosti. mapa, buzola

Deti si samé vyskúšaju používanie mapy v praxi.

 

Na stiahnutie niekoľko našich vzorových príprav :

Materiál 1:

Materiál 2:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *