Používanie MHD

Používanie MHD

Fungovanie mestskej hromadnej dopravy je vo väčších miestach založené na veľmi podobných princípoch. Predpokladám, že informácie v článku a hry sa po istých úpravách budú dať použiť kdekoľvek. Vychádzame z pravidiel a podmienok aktuálnych v čase písania článku pre mesto Košice.

 

Obsah:

Úvod

1. rozpis MHD a ako ho čítať?

2. prestupy, prestupné body

3. základné trasy

4. systém časových lístkov

5. prečo platiť za MHD?

6. zaujímavosti

7. aktivity a hry k téme

8. Vzorové prípravy

 

Téma je vhodná pre vekové skupiny, ktoré začínajú chodiť do školy bez sprievodu rodičov, pri čom využívajú spoje. ŽIaci na II. stupni ZŠ by už mali poznať základné spoje, prestupné body a systém lístkov, ktorý využíva miestna MHD. K téme odporúčame pripraviť si podrobnú mapu mesta s vyznačenými linkami, základne druhy lístkov na MHD a rozpisy spojov z rôznych zastávok.

V článku opisujem, ako trénujeme s deťmi používanie MHD u nás v Košiciach.

 

1. rozpis MHD a ako ho čítať

Rozpis je základná vec, s ktorou sa cestujúca verejnosť stretáva. Nájdete ho na príslušných stránkach na webe a v rovnakej podobe je umiestnený na každej zastávke MHD.

 

Spravidla pozostáva zo:

a) označenia spoja

b) kompletného zoznamu zastávok (vrátane zastávok, ktoré spoj už navštívil)

c) minutáže – koľko bude jazda na jednotlivé zastávky trvať

d) cestovného poriadku

d) legendy k značkám

(zdroj obrázku imhd.sk/ke)

 

Podľa tohoto rozpisu sa nachádzam na zastávke Námestie osloboditeľov, spoj č. 3 ide zo Staničného námestia, na moju zastávku príde najbližšie o 22:23 a koľko bude cesta trvať mi ukazuje ľavý stĺpec.

Ako vidíte, cestovný poriadok môže mať viac častí, napr: “pracovné dni”,”prázdniny”,”víkendy”, prípadne iné

Pre porovnanie cestovné poriadky prímestských a medzimestských spojov sú uvádzané podľa cieľovej stanice, nie podľa jednotlivých liniek. 

 

2. prestupy, prestupné body

Zložitejšie systémy MHD, ktoré sú vo väčších mestách využívajú frekventované zastávky, križovatky, námestia a pod. ako prestupné body – sú to zastávky, kde zastavuje/končí/začína množstvo liniek na ktoré je možné prestúpiť. V stredne veľkých mestách sa systém MHD pripravuje tak, aby medzi začiatkom a koncom cesty musel cestujúci použiť najviac jeden prestup. Vo väčších metropolách najviac dva prestupy.

V nasledujúcej mapke vidíme, aké prestupné body má MHD v Košiciach (klikni na obrázok):

(zdroj imhd.sk/ke)

 

A to sú najmä tieto: Staničné námestie, Námestie osloboditeľov, Námestie Maratóna Mieru, Amfiteáter, dom umenia, VSS križovatka, magistrát mesta Košice

V Košiciach je nosným systémom električka, doplnená o množstvo autobusových spojov.

Pri plánovaní prestupov musíme rátať s časom prepravy jedného aj druhého spoja. Odporúčam deťom pripraviť fiktívne situácie a k tomu potrebné rozpisy MHD na jednotlivých zastávkach a vyzvať ich, aby zistili :

 • v akom čase využijú jednotlivé spoje (vrátane toho, kedy musia prísť na zastávku na začiatok celej jazdy),
 • koľko majú časovú rezervu na prestup medzi spojmi,
 • koľko bude trvať cesta aj s časovou rezervou na prestup.
 • pripraviť to tak, že deti budú poznať iba kde sa nachádzajú (východzia zastávka), kam a kedy sa majú dostať.

 

Takto môžeme s deťmi vytvoriť riešenie situácií, ktoré môžu nastať. To by mohol byť námet na skupinovú prácu s využitím počítača (nie všetky cestovné poriadky budete mať k dispozícií): 

 • ako sa dostanem zo školy domov?
 • ako sa dostanem z autobusovej / železničnej stanice domov?
 • ako sa dostanem z klubovne domov?
 • ako sa dostanem z centra mesta domov?
 • ako sa dostanem zo školy do klubovne?

 

Skúsme si to na jednoduchom príklade: Je pracovný deň, našou nástupnou zastávkou je Važecká, máme sa dostaviť na zastávku Hanojská do 14:00, ako bude naša cesta vyzerať (na obrázky sa dá kliknúť)?

(zdroj imhd.sk/ke)

 

Počítať jednotlivé časy budeme “od konca” s využitím informácie o čase jazdy. Výsledok:

Spoj č 3 (nástup): Važecká: 13:12

spoj č. 3 (výstup): Staničné námestie 13:32

prestup na spoj. č 27, rezerva 5 minút

spoj č. 27 (nástup): Staničné námestie 13:37

spoj č. 27 (výstup): Hanojská 13:54

Celkový čas jazdy aj s rezervou na prestup 42 minút.

 

Zoberieme deti von z klubovne na krátku prechádzku k najbližšej zastávke MHD, zistíme aké spoje túto zastávku obsluhujú, z kade a kam idú, ktoré prestupné body prechádzajú.

Skúste pouvažovať nad vytlačením veľkej mapy mesta, v ktorej budú vyznačené spoje. My sme pripravili takú mapu, ktorú sme podlepili kartónom a nastrihali podľa hraníc mestských častí. Košice ich majú vyše 20, mapa mesta sa stala celkom zaujímavým puzzle. Pri takejto mape potom môžete s deťmi diskutovať aký spoj obsluhuje tú ktorú mestskú časť a “vyskladať” si mesto.

 

3. základné trasy

Pre Košice sa jedná o linky:

električka: 2, 3, 4, 6, 7, 9

autobusy: 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 29, 34, 36, 52, 71, 72

 

4. systém časových lístkov

Existujú

 • prestupné lístky – po označení môžeš jazdiť rôznymi spojmi až do uplynutia určeného času. Lístky sú 30 a 60 minútové, 24 hodinové, 7, 30, 90, 180 a 365 dňové
 • neprestupné lístky – po označení platí lístok iba v spoji, kde bol označený

lístky sa ďalej delia na 

 • nočné
 • denné
 • zakúpené v doplnkovom predaji prostredníctvom SMS alebo u vodiča

Jednotlivé druhy lístkov deťom donesieme ukázať, pri preprave necháme staršie deti, aby si lístok označili samé a preskúmali, do kedy je platný.

 

5. prečo za MHD platiť?

MHD je služba. Je potrebné za službu platiť? Je zaujímavé sledovať ako na otázku zareagujú deti. Dovedieme ich k odpovedi, že za každú službu by sme mali zaplatiť a jazda na čierno je to isté ako krádež.

(a tu nastáva problém, lebo všetečné deti sa vzápätí opýtajú, prečo za vlak platiť nemusia :))) )

 

6. zaujímavosti z oblasti MHD

najstaršie metro: Londýn

najrozsiahlejšie metro: Moskva. Dokázaná existencia tajného systému metra pre vedenie krajiny v čase ohrozenia

najviac staníc: Paríž, 470 a ďalšie sa budujú

najdlhšia linka metra: Valencia, Španielsko, 95,2 km

najväčšia prestupná stanica: Atlantic Avenue – Barclays Center, New York, USA, prestup na 9 liniek

najväčší počet liniek: New York, USA, 24 liniek + 4 linky metra PATH

najhlbšia trasa a stanica metra: Pchjongjang, Severná Kórea, medzi stanicami Puhung a Yonggwang, 110 metrov pod zemou, stanica: Kyjev, Ukrajina, Arsenalnaya

krajina s najväčším počtom metier: Japonsko – 15

V Bratislave sa budovalo metro od roku 1985, v roku 1994 boli práce zastavené

Z bývalého Československa má metro len Praha. Električky jazdia na Slovensku v mestách Bratislava, Košice, Vysoké Tatry a Trenčianská teplá/Trenčianské Teplice (tiež sa považuje za električku)

Na Slovensku sa počítalo s električkou aj medzi mestami Zvolen a Banská Bystrica.

Najstarší systém električiek na Slovensku je v Bratislave (od r. 1895). Patrí zároveň aj medzi najstaršie na svete.

Jedna z najväžnejších nehôd električky s oficiálne 10-timi obeťami sa stala 30. októbra 1978 v Košiciach.

Prvá konská železnica – predchodca električky sa objavila v USA v meste Baltimore (Maryland) v roku 1828

Električky v Košiciach majú rovnaký rozchod ako koľajnice klasickej železnice. Vozidlo s podvozkom klasickej železnice však môže po električkových koľajniciach jazdiť iba obmedzene (neprejde cez výhybku ani cez väčšinu oblúkov, ktoré sú pre železničný podvozok veľmi ostré). V minulosti mohli vlaky jazdiť aj do Košíc, neskôr, keď sa takáto doprava materiálu zastavila, pri prestavbách a rekonštrukciách sa začali používať koľajnice a výhybky iného prierezu, preto v súčasnosti už nie sú tvarom kompatibilné.

Existovali tri napojenia na bežnú železničnú sieť: v oblasti dnešnej autobusovej stanice, na východnom konci Masárykovej ulice a v areáli VSŽ (dnešný USSteel). Posledné uvedené existuje dodnes. Naposledy cez toto napojenie prešla železničná lokomotíva v roku 1995 a dostala sa až ku kruhovému objazdu na Moldavskej ulici. Z obáv zo zničenia výhybiek však nepokračovala ďalej.

 

7. Aktivity a hry k téme

Doplníme ….

 

8. Vzorové prípravy

čas krátky popis + cieľ pomôcky Cieľ
       
       
       
       

Tu sú na stiahnutie niektoré z príprav, ktoré sme si robili na schôdzky s deťmi.

 

Napíš komentár