Ostrovy, princíp celoročnej hry

Ostrovy, princíp celoročnej hry

Zahráme sa moreplavcov, ktorí objavili neznáme súostrovie. Avšak jeho zmapovanie nie je vôbec jednoduché – vždy keď vstúpime na ďalší ostrov, čaká nás niekoľko úloh, ktoré musíme splniť pred tým, než sa pohneme ďalej.

 

V tomto článku opisujem jeden z princípov na ktorom môže byť postavený mechanizmus dlhodobej (celoročnej) hry a niekoľko nápadov. Určite sa nejedná o kompletnú hru, v takejto podobe by bola asi dosť nudná. Môžete použiť princíp ako “engine” hry a zvyšok dopracujte na svoj obraz.

 

Typ hry: celoročná

Pre vek: +8

Počet hráčov: neurčený, pre kolektív

Priestor: neurčený

Čas trvania: celoročná, celotáborová

Hra rozvíja: podľa tématických celkov a s tým spojených úloh

Pomôcky: podľa určených úloh

Pravidlá

 

Opísaný princíp celoročnej hry reflektuje na štruktúru učiva, resp. programu oddielu, ktorý sa spravidla člení do tématických celkov (blokov alebo ako si to nazvete). Deťom tak učenie spravíte zaujímavejšie, ak to zaobalíte do čarovného príbehu objavovania neznámeho.

 

Každý ostrov predstavuje jeden tématický celok – aby to bolo ľahšie pochopiteľné, môžete to napasovať aj na mesiace v školskom roku.

 

Povedzme, že hru hráte od októbra do mája – to máte 8 mesiacov. My sme hru upravili tak, že sme december a január spojili a rovnako sme spojili aj február a marec (z dôvodu jarných prázdnin a predpokladaných chrípkových prázdnin). Tak nám vzniklo 6 etáp hry – 6 tématických celkov, ktoré sme potrebovali v rámci našej činnosti v turisťáku s deckami prebrať.

 

Vyrobil som mapku na formát A0, ktorú som pripevnil na stenu klubovne a ktorá obsahovala nakreslené súostrovie. Každej zo šiestich tém som nakreslil dva ostrovy. Každý z týchto (dvoj)mesačných tématických celkov tak mal hlavný – väčší ostrov a vedľajší – menší ostrov.

 

Bližšie info:

Každá dvojca ostrovov je teda venovaná jednej téme. Napr. téma morseovka. V rámci tejto témy sú v hlavnom ostrove spísané 4-5 konkrétnych úloh, ktoré by mali hráči splniť, pri čom vynechať smú iba jednu.

Doplnkový ostrov obsahuje zopár ľahších bonusových úloh, ktoré nie sú povinné, ale v prípade potreby môžu nahradiť jednu alebo aj dve úlohy z hlavného ostrova.

Ostrovy som farebne odlíšil tak, aby jedna téma predstavovala jednu farbu.

Po ostrovoch sa (fiktívne) presúva celá skupina, hráčom sme dávali odznaky za “splnenie témy” (vyriešenie aspoň 4 z 5 úloh). Do mapy som nevpisoval iba znenie úloh, ale postupne mená hráčov, ktorý danú úlohu splnili. Na kraj mapy som prilepil mená hráčov v ich aktuálnom poradí aj so získanými odznakmi. Mená som napísal na lístočky, prilepené kúskom lepiacej pásky aj s aktuálnym “skóre”, aby som ich mohol podľa vývoja presúvať a meniť poradie.

Poradie hráčov potom neurčoval celkový počet splnených úloh, ale celkový počet odznakov – splnených tém. Tých bolo maximálne 6.

 

Odporúčané témy z oblasti turistiky:

 • uzlovanie,
 • výroba kŕmitka a pomoc zvieratám v období zimy,
 • oheň a ohniská,
 • turistické a topografické značky a používanie mapy, 
 • používanie kompasu, buzoly, azimuty, určovanie severu,
 • odpad, triedenie, spracovanie, výroba predmetov z odpadu
 • tvorivé dielne
 • dopravná výchova
 • geocaching
 • huby
 • morseovka a kódovanie
 • zvieratá, stopy, zvuky zvierat
 • rastliny, dreviny
 • orientácia, určovanie severu, orientácia v (mojom) meste

 

 

Vyhodnotenie:

 1. Podľa počtu splnených tém (vynechaná max. 1 úloha z témy)
 2. Pri rovnosti “počtu splnených tém” rozhodoval celkový počet úloh z hlavného ostrova
 3. Ak nie je možné rozhodnúť podľa pravidla 1. ani 2., berie sa do úvahy celkový počet splnených pomocných úloh.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *