Oheň

Oheň

Oheň má pre deti čaro. Ponúka nám možnosti vytvárania atmosféry, či už vymýslíte nejaký rituál s fakľou z brezovej kôry, zapaľovaním sviečky alebo pri večernom opekaní špekáčkov (samozrejme na ohni, ktorý pripravili deti). Je to ako vyskúšanie zakázaného ovocia. Sme presvedčení, že za prítomnosti skúseného lektora je to v poriadku.

 

Obsah:

Úvod

1. ohniská

2. zápalky, kresadlo, lupa, práchno

3. varenie na ohni

4. Fakľa z brezovej kôry

5. aktivity a hry k téme

6. Vzorové prípravy

 

Téma je vhodná pre turistické kluby, ako doplnok pre tábory a školy v prírode. Odporúčaný vek je od 10 rokov. Výbava : zápalky, škrtátko, kresadlo s plieškom, velká lupa, novinový papier (nie kriedový), jutový špagát alebo vata, kusy brezovej kôry na zapaľovanie a na výrobu fakle (aspoň 3 ks 15 x 5 cm), nožnice, palica o hrúbke palca, voda na prípadné hasenie, flanelovú látku 5×5 cm, plechovku s kovovým viečkom, nožnice, drevo, viazací drôt (hrúbka 0,6 – 0,8 mm), 

Nezabúdame deťom pripomínať bezpečnostné pravidlá, najmä :

  • s ohňom sa nesmieš hrať. Pracuj len v prítomnosti dospelého.
  • maj pripravenú vodu na hasenie
  • Zápalkou a kresadlom škrtáš výhradne do zeme a vždy chrbtom k ostatným
  • nevyrábaj oheň v horľavom prostredí (suchá tráva, drevo, horľaviny, papier, … )

Hneď na začiatku budujeme medzi nami a deťmi dôveru – ja vás to naučím a vy ma nesklamete. Dodržíte vždy všetky bezpečnostné pravidlá – vrátane prvého. O dôveru sa neskôr budete môcť oprieť. Vyzvite deti, aby aj o tom čo sa naučili doma hovorili.

Pripravte sa na to, že najväčšiu paniku môžu robiť rodičia. Opatrne im vysvetlite, že radšej s deťmi túto tému preberiete, akoby si to mali skúšať niekde sami potajme. Aj pred rodičmi vyzdvihnite bezpečnostné pravidlá, ktoré deti učíte ako prvé.

 

1. Ohniská

 

a) príprava miesta na oheň

Nie všade sú pripravené ohniská. Niekedy si musíme miesto na oheň pripraviť sami. Aby sme nespôsobili požiar dodržujme nasledujúci postup :

  • miesto na oheň vyberáme miniálne 10 metrov od lesa. Plytké korene stromov môžu tlieť aj niekoľko dní a spôsobiť neskôr požiar
  • z miesta na oheň lopatkou odkopeme trávu aj s hlinou do hĺbky cca 20 cm.  Pláty trávy odložíme nabok.

  • ohnisko vyložíme po obvode kameňmi (nie je nutné) a môžeme začať

  • Po skončení zalejeme a ochladíme ohnisko dostatkom vody (chlapci, čiňte sa! :))) ).

  • Na konci vrátime kusy trávy naspäť a zalejeme vodou


Základné štyri typy ohnísk sú:

 

a) pyramída : vhodná na malé ohniská. Do stredu dajte dostatok papiera, triesok, sena a obložte to v tvare pyramídy dostatkom tenšieho suchého dreva. Komínový efekt, ktorý vytvori vrch pyramídy bude pomáhať v odvádzaní dymu.

b) pagoda

 

c) hranica : hranica aj pagoda sú vhodné pre veľké ohniská vytvorené z hrubých klátov dreva, Do ich stredu je vhodné pripraviť suché raždie, prípadne seno v dostatočnom množstve. Myslíte na to, že veľa voľného priestoru je na škodu – vzduch nehorí. Oba druhy ohnísk sa v minulosti používali napríklad aj pri výkone trestu smrti upálením.

 

d) Dračí oheň (ehm ehm, copyright by Dračia stopa) : Ohnisko, ktoré sme si s deťmi skúsenosťami „vypracovali“. 

Na spodnej úrovni je položený skrčený papier, seno, suchá tráva a dve hrubé polienka po stranách. Na nich sa v druhej úrovni kolmo poukladajú po celej šírke naštiepané suché triesky, ktoré sa chytia od papiera ako prvé. Tretia úroveň bude tvorená zase po celej šírke hrubšími konármi a štvrtá úroveň ešte hrubším drevom.

Dve hrubé polienka na spodku vytvárajú dostatočnú svetlú výšku, aby bol zabezpečený prístup vzduchu zo spodu.

 

e) izolácia od vlhkého podkladu

Vytvorením roštu z jednej, prípadne dvoch úrovní vedľa seba naskladaných polien zabezpečíme izoláciu ohniska od vlhkého podkladu.

 

f) brezová kôra a jej vlastnosti

Brezová kôra obsahuje veľké množstvo živice. Jej prednosť je, že horí aj vlhká a horí dlhšie ako papier.

Brezovú kôru by sme mali brať z mŕtveho zrezaného alebo spadnutého stromu, nie však veľmi hnilého, lebo hnilobou stráca svoje vlastnosti.

Podobné vlastnosti má aj brezové drevo a agátové drevo.

 

2. zápalky, kresadlo, lupa, práchno :

Zbavme sa nezmyslu, že zápalky do rúk deťom nepatria. Ak deti dostatočne poučíme o rizikách (prípadne sa pár krát trochu popália), môžete veriť, že si dajú pozor, prípadne samé odmietnu, ak sa na to necítia.

 

a) Zapaľovanie s pomocou zápaliek

pomôcky : zápalky, šrtátko, sviečka na porcelánovým tanieri, pohár s vodou, do ktorého dáme použité zápalky

Deti učíme najprv v bezpečnom prostredí zapáliť sviečku. Škrtá sa výhradne od seba, ostatní musia stáť v dostatočnej vzdialenosti. Dávame pozor na horľavé predmety, vlasy, oblečenie a pod..

Naučíme deti nebáť sa ohňa – čo takto dlaňou rýchlo préjsť tesne ponad horiacu sviečku, zhasnúť ju s naslinenými prstami alebo zápalku skúsiť udržať čo najdlhšie horiacu?

 

b) Zapaľovanie s pomocou kresadla

pomôcky : kresadlo, pliešok na škrtanie (pomôžu aj oceľové nožnice, lovecký nôž, …), jutový špagát alebo vata.

Postup : Pripravíme si za hrsť vaty alebo cca 50 cm jutového špagátu. Špagát musíme rozpliesť a rozstrapkať, aby nám vznikla malá gulička podobná vate. Ak používame magnéziové kresadlo (obrázok), trochu magnézia si „nastrúhame“ do pripravenej vaty/špagátu (nie je to však nutné). Kresadlo priložíme až k vate/špagátu a začneme robiť iskry až kým nevznikne oheň.

Pripravená vata/špagát zhoria veľmi rýchlo, hneď ako vznikne oheň priložíme trochu brezovej kôry a následne môžeme prikladať drevo.

 

c) Zapaľovanie s pomocou lupy

Pomôcky : veľká lupa, práchnivé drevo

Technika, ktorú v praxi nepoužívame. Je zdĺhavá, závislá od slnečného svitu a ročného obdobia (nedá sa robiť v zime) a poškodzuje zrak (ohnisko je rovnako nebezpečné akoby ste sa dívali do Slnka).

 

d) Príprava a zapaľovanie s pomocou práchna

Zaujímavý a efektívny spôsob ako založiť oheň bez pomoci zápaliek. Výhoda je vysoká efektivita pri použití lupy a kresadla. Nevýhodou je pomerne zložitá výroba práchna.

Takže najprv ako vyrobiť práchno :

pomôcky : kúsky flanelovej látky alebo rifloviny, malá kovová krabica s dierkami vo vrchnáku, zdroj tepla (ohnisko, prípadne horák s bombičkou, sporák, zápalky … )

a) do malej plechovky s dierami na vrchnáku vložíme kusy látky. V nádobe by malo byť čo najmenej voľného miesta.

b) nádobu položíme na oheň, vrchnákom hore

c) počkáme cca 7-8 minút, kým z dier prestane prúdiť dym

d) plechovku dáme z ohňa preč, diery zapcháme a počkáme kým to celé vychladne

Ak sa výroba podarila, získame čiastočne zuhoľnatenú látku (nie však popol) so špecifickými vlastnosťami, ktorú neskôr použijeme pri zakladaní ohňa za pomoci lupy alebo kresadla. Vysoká efektivita spočíva v tom, že jediná iskra spôsobí tlenie látky pomaly sa rozširujúce od miesta, kam dopadla. Potom stačí práchno položiť na suchú trávu a oheň už iba rozfúkať.

 

3. varenie na ohni :

Najlepšie chutí jedlo, ktoré si deti samé pripravia (a vedúci im v tom trochu pomôže … alebo aj nie)

O tom, čo si môžete jednoducho pripraviť sa budem venovať v samostatnom článku.

Tu je niekoľko typov, ako by mohli vyzerať držiaky na kotlík:

Keď však po hodine zistíte, že jedno drevo v tvare Y nejde dostatočne hlboko zabiť do zeme, druhé sa vám pri tom zlomilo, žiadne ďalšie neviete nájsť, navyše ste poškodili kladivo, ktorým ste ich zabíjali do zeme (lebo samozrejme nie je, kde ho nechať napučať a ono vám z rúčky vyletelo) a navyše deti to po piatich minútach vzdali a robia neplechu všade naokolo, tak použijete ten najjednoduchší spôsob – ešus, hrniec alebo kotlík jednoducho položité vedľa ohňa a raz za čas ho otočíte :))))))) .

 

4. Fakľa z brezovej kôry

pomôcky : palica o hrúbke palca a hrubšia, pláty brezovej kôry (tr kusy po min 5 x 15 cm), viazací drôt 0,6 – 0,8 mm prípadne jutový špagát (ale pozor – ten prehorí a fakľa sa rozpadne), nožnice (alebo nôž)

Prvú vrstvu brezovej kôry natesno obmotáme okolo palice a uviažeme drôtom alebo jutovým špagátom. Tak isto pokračujeme s druhou a treťou vrstvou brezovej kôry.

Odporúčam na palici urobiť z jutového špagátu dostatočne hrubý „doraz“, aby sa nestalo, že sa vám horiaca brezová kôra zošmykne dole na ruku.

Dĺžka a kvalita horenia závisí od kvality brezovej kôry. Pri čerstvej, nenahnitej brezovej kôre môže fakľa s troma vrstvami horieť až 12 minút bez dodatočného zapaľovania.

 

 

5. Aktivity a hry k téme

Nasledujúce nápady sú len možné smery, detailné pravidlá nechávame na fantázií každého vedúceho

Hra 1 : Túto hru sme hrali v špecifickom prostredí – v tuneli na nedostavanej železnici Gemerských spojok, môže sa však použiť pri návšteve rôznych jaskýň bez sprievodu, prípadne ako nočná hra. Prvá etapa hry sa hrá po svetle : deťom vymyslíte na trasu 4 jednoduché úlohy. Za splnenie každej z nich dostanú jeden z nasledujúcich predmetov : 3 zápalky, škrtátko, sviečka, pohár. Druhá etapa sa bude odohrávať v tuneli/jaskyni/v noci : úlohou je dostať sa na koniec trasy (napr. do chaty) a svietiť si môžu iba plameňom sviečky a použiť môžu iba predmety, ktoré získali v prvej etape. Pohár používajú ako ochranu pred zhasnutím sviečky.

Sviečka, ktorá zhasne sa môže opäť zapáliť, ale iba v prípade, že hráčom ešte ostali zápalky.

Na vašej fantázií je vymyslieť, čo v prípade, že niektoré predmety v prvej etape nezískajú, alebo nebude už možné znova sviečky zapáliť.

Hra 2 : Hra predpokladá, že ste s deťmi zakladanie ohňa už trénovali. Hrá sa v dvoch alebo viacerých tímoch – podľa počtu ohnísk, ktoré máte k dispozícií. Pravidlo je len jedno – ktorý tím ako prvý založí oheň a udrží ho (aspoň 5 minút) bez opätovného zapaľovania, vyhráva.

Súčasťou môže byť aj príprava miesta na oheň.

Víťaz bude mať napr. prednostné právo opekať špekáčky.

 

5. Vzorové prípravy

čas krátky popis + cieľ pomôcky Cieľ
90 min

Úvod do témy

Bezpečnosť

Zapaľovanie sviečky

zápalky, tanierik, sviečky, škrtátko, informačné papieriky

zbaviť deti strachu z ohňa, overiť si ich úroveň zručností.

4 z 5 detí úspešne zapáli sviečku najneskôr na tretí pokus

90 min

miestny lesopark – zber brezovej kôry

brezová kôra horí aj mokrá

použitie kresadla, tréning

vreckový nožík, taška, kresadlo s plieškom, jutový špagát alebo vata, voda, vedro

nazbieranie dostatku brezovej kôry na ďalšiu činnosť

2 z 5 detí úspešne zapáli oheň s použitím kresadla. Všetci to aspoň vyskúšajú

90 min

typy ohnísk, trénovať budeme v praxi len základné ohnisko (Dračie)

zapálenie ohniska (práca v skupinách), diskusia

výroba fakle z brezovej kôry (zapálime iba fakľu vedúceho)

drevo na ohnisko, plech (v prípade že sme v meste alebo na školskom dvore, aby sme nevypalovali trávu), zápalky, brezová kôra, palice, jutový špagát, viazací drôt

každý si vyskúša výrobu ohniska

každý si vyrobí fakľu z brezovej kôry

výlet

opekačka : etapová hra na tému výroba ohniska (na trase smerom k nášmu cieľu)

II. etapa hry – ohnisko, opekačka

kresadlo, pliešok, jutový špagát alebo vata, zápalky, škrtátko

zúročenie nadobudnutých zručností

zábava

Tu sú na stiahnutie niektoré z príprav, ktoré sme si robili na schôdzky s deťmi.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *