tipy, rady

tipy, rady

Okrem informácií o nás a našej ponuky tu nájdete aj rôzne užitočné informácie, rady, tipy.

Keďže sme organizácia zaoberajúca sa prácou s mládežou, obsah kategórií

 

sme prispôsobili tak, aby poskytovali naše skúsenosti rodičom, vedúcim, vychovávateľom, inštruktorom a animátorom. Okrem popisu rôznych miest, hier a činností, pridávame rady, ako informácie využiť pri deťoch, ako s bezpečnosťou a pod.

V niektorých článkoch nájdete aj vypracované krátke tématické celky s témami jednotlivých stretnutí, potrebnými pomôckami a cieľmi.

K dispozícií sú zdarma aj vzorové ukážky našich príprav na jednotlivé témy činnosti s deťmi a vzorové organizačno-technické zabezpečenia návštev niektorých miest.

Nie je možné pridávať komentáre.