2%

Aj v roku 2021 máte možnosť Dračej stope darovať 2% z Vašej dane z príjmu (tzv. asignácia dane).

2%

Aj v roku 2021 máte možnosť Dračej stope darovať 2% z Vašej dane z príjmu (tzv. asignácia dane).

 

Ako postupovať?

Zamestnanci

– zamestnávateľ vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane
– z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.
– vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2% z dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
– obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vaše 2% z dane na účet združenia.

Fyzické osoby

– vyplňte si daňové priznanie, kde sú uvedené kolónky na poukázanie 2%
– vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,32 EUR.
– vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol vami venovanú sumu na účet združenia.

Právnické osoby

– vyplňte si daňové priznanie, kde sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%
– vypočítajte si 1,5% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre jednu organizáciu je 8,30 eur.
– vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol vami venovanú sumu na účet združenia.

 

Dôležité termíny a dáta :

Názov: OZ Dračia stopa

adresa: Němcovej 8, Košice

IČO: 4224 8558

 

Predvyplnené tlačivo na stiahnutie TU (finančná správa zatiaľ nezverejnila tlačivo platné pre rok 2021, podľa aktuálnych info je možné použiť aj vzor z r. 2020)

Ostatné tlačivá a spôsoby ako poukázať 2% sú na stránke rozhodni.sk TU.

 

Podanie daňových priznaní do 31.3.2021 – právnické osoby, živnostníci a fyzické osoby za ktoré nepodáva DP zamestnávateľ.

Podanie daňových priznaní do 30.4.2021 – fyzické osoby za ktoré podáva DP zamestnávateľ (konzultujte so svojim zamestnávateľom).

 

Poznámky :

Ak do daňového priznania nevyplníte oddiel o poukázaní 2%, môžete to ešte napraviť stiahnutím tlačiva z odkazu vyššie, jeho vyplnením a odniesť na daňový úrad samostatne do 30.4.2020

detský outdoorový klub STOPA je súčasťou OZ Dračia stopa.

Naša organizácia nemá číslo SID, kolonku pre SID nechávate prázdnu.

Nie je možné pridávať komentáre.