Nadácia SLSP: Grantový program #mamnato špeciál

Nadácia SLSP: Grantový program #mamnato špeciál

9.10.2020, Nadácia Slovenskej sporiteľne

Cieľom grantového programu #mamnato špeciál je pomôcť oživiť neziskový sektor počas mimoriadneho obdobia spôsobeného pandémiou koronavírusu. Zámerom je podporiť udržateľné verejnoprospešné projekty komunitného a inovatívneho charakteru, do ktorých organizácie pretavia skúsenosti, ktoré získali počas prvej vlny pandémie.

V rámci grantového programu Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí finančné prostriedky v celkovej výške 250 000 eur na realizáciu projektov v roku 2021.

Celý článok na stránke https://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/mamnato-grant

Napíš komentár