Mestečko Palermo (Mafia)

Mestečko Palermo (Mafia)

Zaujímavá konverzačná hra do staršieho kolektívu detí a pre dospelých. Zahrajme sa na obyvateľov Talianského mestečka, ktoré je centrom mafie. Kto je mafián? Kto je Corrádo Cattani? Kto hrá so slušnými ľuďmi, kto je zločinec a kto to hrá na obe strany? Vyhrá slušnosť alebo zločin?

 

Typ hry: konverzačná

Pre vek: +10 rokov

Počet hráčov: +7 

Priestor: do miestnosti

Čas trvania: do 40 minút jedno kolo

Pomôcky: pero, lístočky s postavami, odporúčame použiť stoličky na sedenie, ale nie je nutné ak si viete sadnúť v kruhu inak.

 

Pravidlá

Hra je vhodná pre staršie deti, nakoľko je zameraná na kreatívnu komunikáciu, argumentáciu, logické rozmýšľanie. Všetky tieto schopnosti hrou rozvíjame. Pri mladších deťoch riskujeme, že hra bude nezáživná, deti nebudú vedieť argumentovať, pri výzve na obhajobu alebo obžalobu nastane ticho – s malými deťmi sa to jednoducho hrá zle.

Mestečko Palermo je pod nadvládou mafie. Vypaľujú obchodníkov, dovážajú drogy, okrádajú štát aj bežných ľudí a to v takej miere, že obyvateľom mestečka už dochádza trpezlivosť. V noci je nebezpečné vystrčiť nos z domu, mafiánske gangy si robia čo chcú. V mestečku Palermo však žijú rôzni ľudia a veľa z nich je slušných. A títo sa rozhodli proti zločinu bojovať. Majú medzi sebou policajtov, ľudí schopných, aj zradcov. Podarí sa im vyhrať nerovný boj? Koľkí sa dožijú jeho konca?

Obľúbená kolektívna hra ponúka svojou variabilitou rôzne smery vývoja a je tak jendou z najzaujímavejších argumentačných hier s rôznymi postavami.

 

Základné pravidlá

 1. Hráme sediac v kruhu, ideálne na stoličkách.
 2. V hre je niekoľko postáv so zvláštnymi schopnosťami, jeden z hráčov predstavuje Osud – akéhosi riaditeľa hry.
 3. Pred začiatkom hry si pripravíme papieriky s názvom postavy pre každého hráča (okrem Osudu). Počet postáv (papierikov) musí byť rovnaký ako počet hráčov. 
 4. Na začiatok papieriky zamiešame, vložíme do klobúka a každý hráč si potiahne jednu postavu.
 5. Kto je aká postava hráči NESMÚ PREZRADIŤ, ani nijak naznačiť (sklamanie, radosť, otázka a pod.) pretože tým dávajú ostatným indíciu, čo by asi mohli byť. Odporúčame papieriky hráčom nechať, občas sa stane, že niektorý zabudne aká je postava.
 6. Základné rozdelenie postáv je na mafiánov a občanov.
 7. Mafiáni hrajú proti občanom, snažia sa ich “odstrániť” (popis nižšie)
 8. Občania hrajú proti mafiánom, snažia sa ich tiež “odstrániť” (popis nižšie)
 9. Hra končí keď:
  1. v hre ostane menej občanov ako mafiánov, osud oznámi, že mafiáni vyhrali
  2. v hre už nie je žiaden mafián, osúd oznámi, že občania vyhrali

 

Priebeh hry:

 1. Celú hru riadi hráč – Osud, nesmie však priebeh hry ovplyvňovať. Zabezpečuje, aby sa hralo podľa pravidiel.
 2. Osud vie o všetkých, kto je aká postava.
 3. V hre sa strieda noc a deň.
 4. Keď osud vyhlási “prichádza noc”, všetci musia “ísť spať” – dajú si hlavu na kolená a nesmú sa pozerať. Pri podvádzaní môže osud hráča z hry vylúčiť.
 5. Prvá noc je zoznamovacia – Osud sa spoznáva s hráčmi, ktorých postupne zobúdza aby zistil, kto je aká postava. Je to jediná noc, kedy sa zobudia všetci mafiáni naraz a tak aj oni zistia, kto je mafián. V krátkej chvíli, keď sa navzájom vidia si môžu naznačiť spoločný postup. Nesmú sa však prezradiť. Každú ďalšiu noc už bude Osud zobúdzať mafiánov po jednom.
 6. Po prvej noci prichádza prvý deň. Keďže sa ešte nič neudialo, môžeme ho vynechať alebo nechať občanov diskutovať len voľne. A od tohoto okamihu sa to začne “mlieť”. Prichádza druhá noc …
 7. V noci osud postupne vyzýva postavy, aby sa zobudili a robia, to čo majú v popise pravidiel (pozri nižšie Postavy a Doplnkové postavy). Vždy na signál “Zobúdza sa…” sa vyzvaná postava zobudí a na signál “Ide spať” si naspäť líha.
 8. Pri veľkom množstve rôznych postáv s rôznymi úlohami odporúčame osudu mať zápisník a robiť si poznámky.
 9. Mafiáni odstraňujú ostatných občanov v noci.
 10. Keď Osud už vyzval všetky postavy, ktoré majú pracovať v noci a už nemá koho vyzvať, zobudí celé mesto pokynom “Mestečko Palermo vstávame”. Hráč sa zobudia. Hráči v tomto okamihu netušia, kto je kto, ani čo všetko sa v noci udialo.
 11. Čo sa udialo v noci oznámi osud hneď po zobudení. Ak mafiáni niekoho odstránili alebo sa udialo niečo iné, musí to oznámiť.
 12. Kto v hre skončil, otáča si stoličku opačne a do hry ďalej nezasahuje.
 13. Cez deň majú obyvatelia možnosť pokúsiť sa odstrániť mafiánov a to tak, že na niekoho podajú návrh a o tomto návrhu sa diskutuje. Najprv sa povie obžaloba, potom dostane obžalovaný príležitosť sa obhájiť a následne sa hlasuje a rozhodne sa prostou väčšinou. 
 14. Návrhy môžu podávať všetci, aj mafiáni s cieľom odstrániť ďalších občanov – to samozrejme nikto netuší, v tom je čaro hry.
 15. V hre je počas dňa možné odstrániť jedného hráča alebo podať tri návrhy, potom musí nasledovať noc.

 

Osud:

 1. Zabezpečuje, aby hra prebiehala podľa pravidiel.
 2. Vie kto je aká postava, nesmie to však nijako hráčom naznačiť.
 3. V noci zobúdza jednotlivé postavy a necháva ich vykonať, to na čo sú určené.
 4. Cez deň oznámi, čo sa predošlú noc udialo a dáva priestor obyvateľom mesta na vyjadrenia a návrhy, o kom si myslia, že je mafián.
 5. Dáva slovo hráčom a zabezpečuje, aby im nikto do rečí neskákal.
 6. Dohliada aby bola prednesená obžaloba. Rozhoduje, či sa vôbec bude obžalobou zaoberať (obžaloba nesmie byť na úrovni “lebo si to mylím”, “lebo sa mi nepáči ten hráč” a pod., takúto obžalobu môže rovno zamietnuť)
 7. Dohliada, aby obžalovaný dostal príležitosť obhájiť sa.
 8. Dá možnosť aj ostatným obyvateľom vyjadriť sa k obžalobe
 9. Dáva hlasovať “Kto si myslí, že XY je mafián, kto je proti,…”
 10. Dohliadne aby všetci, okrem obžalovaného hlasovali, nikto sa nesmie zdržať.
 11. Pri rovnosti hlasov obžalovaný prežil, pokračuje v hre.
 12. Dohliadne, aby všetci, ktorí v hre skončili mali možnosť posledného slova.
 13. Dohliadne, aby každý, kto v hre skončil, do hry už nezasahoval.

 

Základné postavy, označenie, extra schopnosti a úlohy:

 1. Mafián – v hre sú pri počte do 9 hráčov dvaja mafiáni, pri viacerých hráčoch pridávame tretieho mafiána. Označení na lístočku sú ako M1, M2, M3,… Na vyzvanie osudu sa v noci zobúdzajú a strieľajú po obyvateľoch, tým, že na niekoho ukážu prstom. Ak sa na niekom zhodnú dvaja alebo všetci mafiáni, tomu hráčovi po zobudení mestečka Osud oznámi, že v hre skončil. Inak sa správajú a hrajú ako bežní obyvatelia mesta. Môžu podávať návrhy, hlasovať, diskutovať – na začiatku nikto netuší, kto z mesta je mafián, ani v skutočnosti to mafiáni nemajú napísané na čele a tvária sa ako bežní obyvatelia. Ak je v hre už iba jeden mafián, stačí si sám, aby v noci odstránil niekoho.
 2. (poznámka): Ak hráte s viacerými hráčmi, môže osud sem tam prezradiť, po ktorej osobe sa strieľalo, ale prežila (trafil do nej iba jeden mafián). Zase na druhej strane môžu mafiáni, aby oklamali mesto strieľať aj po iných mafiánoch, či sami do seba.
 3. Corrado Cattani (značka CC, prípadne CC1, CC2 ak ich je viac)– postava policajta hrá s občanmi proti mafiánom. Na vyzvanie Osudu sa v noci zobúdza a pýta sa osudu ukázaním prstu na niektorého obyvateľa. Osud mu naznačí, či ten obyvateľ je alebo nie je mafián. Pre policajta je to dôležitá informácia, lebo cez deň môže nenápadne obyvateľom naznačovať v rámci diskusie. Ale pozor – chodí po tenkom ľade, keď nebude opatrný, môže čakať, že ho mafiáni ďalšiu noc odstránia. 
 4. (poznámka): Ak je Corrado odstránený, môže v rámci svojich posledných slov povedať čo vie. Avšak to isté môže urobiť aj mafián, či hocitkorý ostránený obyvateľ, tváriac sa, že je Corrado. Mestečko nikdy nevie a mafiáni sú poriadne mazaní…
 5. (poznámka2): do hry môžeme zaradiť aj viac “Corradov” a niektorých by sme mohli určiť za skorumpovaných – takí môžu, ale nemusia hrať s mafiánmi. Spôsob, akým to vyriešite nechávam na fantázií hráčov. Skorumpovaný policajt časom vie, kto je mafián a môže hru ovplyvniť tak, že zomierať budú hlavne občania – hrá s mafiánmi. Raz do hry sa môže zobudiť s nimi a naznačiť im ako strieľali ostatní a hlavne tým požiadať o ochranu – aby mu pomohli napr. hlasovaním, keď bude na neho návrh. Dostáva sa tým na tenký ľad, lebo ak mafiánov niekedy podrazí, tak je možné, že dlho neprežije. Sám musí prežiť, aby vyhral. 
 6. Obyvateľ (značka O) – nemá zvláštnú schopnosť a v noci sa nezobúdza. Cez deň môže podať návrh, ak má na niekoho podozrenie, že je mafián. Má právo diskutovať a po podaní nárvhu hlasovať.
 7. (poznámka): Na začiatku hry by sme mali mať minimálne 3. občanov. Preto je minimálny počet 7 hráčov (Osud, mafián1, mafián2, Corrado Cattani, 3x občan).

 

Upgrade o dolnkové postavy:

Môžete si ich vymyslieť podľa Vašej fantázie, tej sa medze nekladú. Používame ich keď máme dosť hráčov do hry (určite viac ako 8):

 1. Úchyl (U) – hrá s občanmi. Každú noc môže (ale nemusí) jednej z postáv
  1. odrezať jazyk, tá postava potom najbližší deň nemôže rozprávať (podávať návrhy, obhajovať sa, nemá právo ani na posledné slová ak ju odstránia) alebo
  2. odrezať ruky, tá postava najbližší deň nemôže hlasovať
  3. oslepiť, hráč najbližšie kolo nemôže pozorovať, čo sa deje.
 2. Anjel strážny (AS) – zobúdza sa len v prvú noc, hrá s občanmi. V prvú noc ukáže Osudu, ktorého hráča bude chrániť. Toho hráča potom nie je možné z hry odstrániť, kým žije jeho anjel strážny. Zaujímavé to bude v okamihu, keď si anjel strážny vyberie na ochranu napr. mafiána alebo Cattaniho.
 3. Amor (A) – zobúdza sa len v prvú noc, hrá s občanmi. V prvú noc ukáže osudu dvoch hráčov, ktorí sú do seba zamilovaní. Ak jeden z nich zahynie, automaticky zahynie aj druhý. Osud vhodným spôsobom označí zamilovaných hráčov tak, aby to vedeli iba oni a nikto iný. Používali sme spôsob, že Osud obyšiel mestečko niekoľko krát, dotkol sa oboch hráčov a potom len ich vyzval na zobudenie, aby sa spoznali. Väčšinou to dopadne tak, že tí dvaja “by radi vedeli, kto je Amor! 😉 😛 “
 4. Čarodejnica (Č) – Môže za hru jeden krát niekoho vrátiť do hry a jeden krát niekoho zabiť. Tu je to trochu problematické, pretože mŕtvi majú právo sledovať, čo sa v hre po ich smrti deje. Preto sme pri zaradení tejto postavy zaviedli pravidlo, že po odstránení hráča z hry tento hral ešte jednu noc akoby žil. Čarodejnica ho mohla oživiť iba v najbližšiu noc. Potom to už z praktickych dôvodov nebolo možné.
 5. Blondína (B) – raz za hru sa môže v noci náhodne aj bez vyzvania Osudu zobudiť a niekoho vykríknutím jeho mena prezradiť (“Aaaaaa…Peter je mafián!”).
 6. Odpadlík (O) – podobne ako v hre Bang! nehrá s nikým. V noci môže strieľať (nemusí) v takom prípade sa jeho pokus ráta ako “mafiánsky” – ak sa dvaja zhodnú, hráč v hre ďalšie ráno končí. Jeho úlohou je v hre ostať až do konca. Vyhrá s tými, s ktorými prežije.
 7. Doktor (D) – jednému hráčovi v noci môže (nemusí) dať nesmrteľnosť. Tento hráč prežije noc aj keby ho mafiáni inak odstránili, prežije aj deň a to aj keby ho občania hlasovaním inak odstránili. Tomuto hráčovi Osud oznámi nesmrteľnosť, až v okamihu, keď by mal zahynúť (ráno ho Osud nespomína)
 8. Samovražedný atentátnik (SA) – v hre sa môže odpáliť a zabiť dvoch hráčov sediacich vedľa neho. Je na vás, či ho potom necháte ďalej hrať alebo či končí v hre s nimi (v tom prípade ale asi nebude dvakrát nadšený svoju vlastnosť použiť a bude skôr voliť správanie bežného občana). Postava je problematická aj preto, lebo po využití svojej vlastnosti je jasné, že hrá za občanov.
 9. Čumil (Čumil) – môže tajne pozorovať kto je kto v noci. Avšak musí to robiť opatrne, pretože mafia nemá rada podrazákov. Rovnako tak sa nesmie cez deň prezradiť.
 10. Morfeus (Morfeus) – stáva sa tou postavou, ktorá naposledy zomrela. Možné použiť iba vtedy, ak sa postava prezrádza hneď po jej smrti. Tento postup neodporúčame, hra tým stratí dynamiku (občania by si nemali byť istí, že naozaj odstránili mafiána alebo sa pomýlili)
 11. Havel (H) – nemôže byť odsúdený občanmi, majú ho radi. Kto je Havel, sa dozvedia občania najskôr pri pokuse ho odstrániť.
 12. Šaman (Š) – Osud mu prezradí, akú postavu mal ten, kto v hre práve skončil. Postava má zmysel, ak postavu hráča po jeho smrti mestečku neprezrádzate.

 

V rôznych verziách sa na internete dá nájsť množstvo ďalších postáv, avšak väčšina sú už problematické v zmysle, buď že ich je potrebné zverejniť a tým prezradiť za koho hrajú alebo ich vlastnosť nemá zásadný vplyv na hru alebo je to len modifikácia/kombinácia už existujúcich postáv, prípadne robí hrú veľmi zložitou s potrebou veľkého množstva účastníkov.

 

Vyhodnotenie: Hra končí, keď je v hre menej obyvateľov ako mafiánov (mafiáni by ich prehlasovali, hra stráca ďalej zmysel) a vyhrali mafiáni alebo keď Občania odstránili posledného mafiána a vyhrali občania.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *