(zo stránky kosicednes.sk): Regionálny festival Jeden svet Košice prinesie od 6. do 12. decembra 2021 do metropoly východu sériu filmových premietaní, sprievodných diskusií, vzdelávacích workshopov i výstav, ktoré ponúknu návštevníkom celistvý obraz o aktuálnom spoločenskom dianí. Cieľom je poskytnúť im nové poznatky a inšpiráciu do takej miery, aby mohli v budúcnosti sami uskutočniť potrebné kroky k rovnocennejšej spoločnosti.