Kto sme, kontakty a referencie

Kde nás nájdete, fakturačné údaje, pre koho a čo všetko sme robili.

Kto sme, kontakty a referencie

Skupina Dračia stopa Košice poskytuje služby v oblasti kultúry, prenájmu atrakcií, animátorských stanovíšť a realizácií kultúrnych akcií na kľúč. Pôvodne vznikla pre potreby detského outdoorového oddielu STOPA v roku 2012 ako občianske združenie.

Postupne sa pridávali rôzne projekty, festivaly, dobrovoľnícke aj komerčné aktivity.

V rokoch 2012 – 2014 sa zrealizovalo niekoľko menších projektov cez program Komprax, 2013 sme podporili V-Day, v rokoch 2014 – 2018 šesť ročníkov festivalu voľného času Ulica (ne)má šancu, Od roku 2016 spolupracujeme na projekte Rastieme s deťmi. Pripravili sme Burzu hračiek (2014), burzu spoločenských hier (2019) a projekt GameChallenge – herňa spoločenských hier (2017 – 2019), Umelecký víkend (2015), Zálesacke dni pre deti z táborov (2015)

Dodali sme personál, program a technické zabezpečenie na pobytové tábory Technickej univerzity Košice v ÚVZ Herľany (2017 – 2019).

Pripravili sme aj osvetový festival Zelené chodníky (2015 a 2017) a Prečo sa sami ničíme? (CITO event pre geocacherov 2014), pravidelne sa zúčastňujeme Dňa čistého KVP, službami z nášho portfólia sme obohatili už vyše 300 akcií.

Čo všetko je Dračia stopa?

– prenájom atrakcií, činnosť animátorov, vzdelávacie a moderované programy
– detské tábory
– facebook stránka facebook.com/draciastopa a stránka draciastopa.sk s množstvom článkov a autorských materiálov na stiahnutie
– dobrovoľnícka iniciatíva Dračia stopa pomáha ; )
– detský outdoorový klub STOPA s vlastnou facebook stránkou facebook.com/dokstopa a  vlastným webom stopa.tk

 

Prečo Dračia stopa?

  • dobrá cena
  • školení animátori a vedúci
  • skúsenosti od roku 2005
  • rozumná alternatíva drahých agentúr
  • dobré meno
  • spokojné decká

 

Dračia stopa je známa svojou odvahou, správne uletenými vedúcimi (poriadne, ale nie samoúčelne), ktorých deti maju radi, energickým a dynamickým prevedením svojich akcií. Počas našich denných táborov vám deti dajú večer pokoj – my im totiž vybijeme baterky 🙂

 

Konatky:

Ľuboš Zahradníček, Jakobyho 8, Košice

IČO : 5023 7161

DIČ : 1078056243

neplatca DPH

 

nekomerčné aktivity

občianske združenie Dračia stopa, Jakobyho 8, Košice

IČO : 4224 8558

DIČ : 2023723163

neplatca DPH

 

0940 884 685

ozdraciastopa@gmail.com

www.facebook.com/draciastopa

www.draciastopa.sk

 

Kto je Dračia stopa?

 

Vedenie

predseda: Ing. Ľuboš Zahradníček

Zuzana Zambová

Dominika Dudášová

 

pracovná skupina pre detský outdoorový klub STOPA:

predseda: Ľuboš Zahradníček,

Zuzana Zambová, Radka Majsniarová, Rebeka Segečová

 

pracovná skupina pre dobrovoľnícku činnosť a sociálne siete: 

predseda: Zuzana Zambová,

Radka Majsniarová

 

pracovná skupina pre animátorov a obsah webovej stránky

predseda: Dominika Dudášová

 

 

Referencie

Mestá a mestské časti : MČ Košice-Západ, MČ Košice – Barca, MČ Košice – Poľov, MČ Košice-Šaca, MČ Košice – Sever, MČ Košice – Juh, MČ Košice – Lorinčík, MČ Košice – sídlisko KVP, MČ Košice – Ťahanovce dedina, Čierna nad Tisou, Prakovce, Spišská nová ves, Veľký Šariš, MČ Košice – sídlisko KVP, Medzev, Gelnica, Trebišov, Slanské Nové Mesto, MČ Košice – Šebastovce,

obce :  Slanec, Šarišská Poruba, Geča, Ľubovec, Košická Polianka, Jakubová voľa, Remeniny, Haniska pri Košiciach, Nováčany, Ploské, Vajkovce, Nový Salaš, Slanská Huta, Teriakovce, Vyšná Šebastová, Kluknava, Klenov, Suchá Dolina, Kostoľany nad Hornádom, Štós, Lada, Drienica, Rudník, Hačava, Lenártov, Nižný čaj, Herľany, Šemša, Jovice, Pušovce, Hubošovce, Oľšovany, Benkovce, Budimír, Jablonov, Hrišovce, Slavec, Mošurov, Margecany, Valaliky, 

školy a škôlky : MŠ Čínska, ZŠ Starozagorská, MŠ Galaktická, MŠ Pavlovce nad Uhom, ZŠ Smolník, ZŠ Nižná Myšľa, MŠ Medzev, MŠ Turňa nad Bodvou, ZŠ Plaveč, MŠ Azovská, MŠ Ličartovce, ZŠ Ličartovce, MŠ Krásna nad Hornádom, ZŠ Komenského Trebišov, MŠ Vyšná Myšľa, ZŠ Brekov, MŠ Slovenská Spišská nová ves, MŠ Gelnica, MŠ a ZŠ Rákoš, MŠ Bobrík Prešov, MŠ Moldavská Košice, ZŠ a MŠ Janík, ZŠ Čakanovce, ZŠ s MŠ Smilno, ZŠ Matice Slovenskej 11 Prešov, MŠ Družicová, ZŠ Postupimská, MŠ Budulov, MŠ Ružová Smižany, ZŠ Kežmarská 30 Košice, MŠ Masáryková Michalovce, ZŠ Cernina, MŠ Humenská, MŠ Dénešová, MŠ Važecká Prešov, MŠ Slovenská Gelnica, MŠ Hviezdoslavová Moldava nad Bodvou, ZŠ Raslavice, MŠ Jurkovičová Prešov, MŠ Kurima, MŠ Budulov, SZŠ Starozagorská Košice, SMŠ Krosnianska 6 Košice, MŠ Kračúnovce, MŠ Rybničná SNV, MŠ Kokšov-Bakša

firmy : U.S.Steel, TEKO, TIK Slovakia, OC Erika, OC Átrium Optima, M+M potraviny, Jaymo, Billiard – Kutaj a Markech, s. r. o., penzión Precedens – Malý Ruskov,  OC Zemplín Michalovce, Nemocnica Trebišov, Nemocnica Michalovce, Univerzitná nemocnica Luisa Pasteura Košice,

iné : Iuventa, K13, n.o., Atrium klub, ekocentrum SOSNA, kynologický klub Krásna, kynologický klub Biely tesák, A centrum, Fenestra, Mestská knižnica v Trebišove, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Michalovce, Pohraničná polícia Čierna nad Tisou, Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou, ZOO Spišská nová ves, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, obchodné centrum Zemplín Michalovce, MINDOK, Albi, detská železnička Košice,

 

NAŠE VLASTNÉ AKCIE

od 2006 činnosť detského outdoorového klubu STOPA ( pre tento klub pôvodne Dračia stopa v marci 2012 vznikla 🙂 . Všetky ostatné akcie, vrátane komerčných sme začali robiť až následne. )

od 2013 denné letné tábory

od 2020 dobrovoľnícka iniciatíva Dračia stopa pomáha ; ) 

 

iné kľúčové projekty, aktivity, akcie

2021 jesenný denný tábor

2021 – 2022 dištančná terénna hra Poklady Košíc

2018-2019 Game Challenge, herňa spoločenských hier

2016-2019 Deň čistého KVP (ako podporujúca organizácia, účastník)

2016-2017 festival Rastieme s deťmi (ako spoluorganizátor)

2016-2018, 2020 Jarný denný tábor

2015 a 2017 ::: Zelené chodníky – festival alternatívneho životného štýlu (prednášky, semináre, …)

2014-2018 ::: festival voľného času Ulica nemá šancu!

jar 2014, jeseň 2014, 2018, 2021 ::: školenie Team pre budúcnosť (séria seminárov, workshopov a ukážkových akcií pre mladých ľudí 13 – 30 rokov)

2013 ::: Noc v Jayme (7x)

2011 a 2012 ::: Jarný pobytový tábor, Sklené Teplice, Repište

2010 a 2011 ::: Detský Silvester

2010-2015, 2018-dodnes ::: Členovia členom – teambuildingová Vianočná akcia pre animátorov a deti z DOK Stopa