NP Slovenský raj: Jesenné čistenie prielomu Hornádu

NP Slovenský raj: Jesenné čistenie prielomu Hornádu

6. októbra 2020, národný park Slovenský raj

Správa Národného parku Slovenský raj musela zrušiť plánované jarné čistenie Hornádu pre verejnosť.

(zo stránky http://npslovenskyraj.sopsr.sk/ )

Správa NP Slovenský raj spoločne s dobrovoľníkmi pravidelne dvakrát ročne organizuje čistenie rieky Hornád v národnom parku. Tohtoročná výnimočná situácia prináša pre COVID-19 so sebou mnohé obmedzenia. Aj Správa Národného parku Slovenský raj preto musela zrušiť plánované jarné čistenie Hornádu pre verejnosť. Zároveň prakticky nepretržite prebieha riešenie problému znečistenia rieky komunálnym, ale aj biologickým odpadom cez kompetentné inštitúcie.

Keďže však znečisťovatelia rieky produkujú odpad aj naďalej a doposiaľ sa nepodarilo účinne túto situáciu vyriešiť, v sobotu 3.10.2020 sa uskutočnilo ďalšie čistenie rieky Hornád v úseku Hrabušické Mýto – Prielom Hornádu.

Viac na stránke http://npslovenskyraj.sopsr.sk/jesenne-cistenie-prielomu-hornadu/

Napíš komentár