Finančné vzdelávanie

Finančné vzdelávanie

Pripravujeme nový program na školský rok 2020/21. Informácie už čoskoro.