Podujatia

Akcie pre deti, prevažne v prírode, konané v Košickom alebo Prešovskom kraji

Podujatia

BABY knižnica

3. feb 2022

          19.10.2021 KOŠICE: Cyklus zábavných podujatí, tvorivých dielní a zážitkových čítaní pre najmenších (2-5 rokov) pokračuje. Prebieha každý prvý štvrtok v mesiaci.  Môže dôjsť k určitým organizačným zmenám v jej priebehu, ktoré musela knižnica prijať vzhľadom na veľký záujem zo strany rodičov, obmedzené personálne či priestorové možnosti a

BABY knižnica

3. mar 2022

        19.10.2021 KOŠICE: Cyklus zábavných podujatí, tvorivých dielní a zážitkových čítaní pre najmenších (2-5 rokov) pokračuje. Prebieha každý prvý štvrtok v mesiaci.  Môže dôjsť k určitým organizačným zmenám v jej priebehu, ktoré musela knižnica prijať vzhľadom na veľký záujem zo strany rodičov, obmedzené personálne či priestorové možnosti a

BABY knižnica

7. apr 2022

        19.10.2021 KOŠICE: Cyklus zábavných podujatí, tvorivých dielní a zážitkových čítaní pre najmenších (2-5 rokov) pokračuje. Prebieha každý prvý štvrtok v mesiaci.  Môže dôjsť k určitým organizačným zmenám v jej priebehu, ktoré musela knižnica prijať vzhľadom na veľký záujem zo strany rodičov, obmedzené personálne či priestorové možnosti a

BABY knižnica

5. máj 2022

        19.10.2021 KOŠICE: Cyklus zábavných podujatí, tvorivých dielní a zážitkových čítaní pre najmenších (2-5 rokov) pokračuje. Prebieha každý prvý štvrtok v mesiaci.  Môže dôjsť k určitým organizačným zmenám v jej priebehu, ktoré musela knižnica prijať vzhľadom na veľký záujem zo strany rodičov, obmedzené personálne či priestorové možnosti a

BABY knižnica

2. jún 2022

          19.10.2021 KOŠICE: Cyklus zábavných podujatí, tvorivých dielní a zážitkových čítaní pre najmenších (2-5 rokov) pokračuje. Prebieha každý prvý štvrtok v mesiaci.  Môže dôjsť k určitým organizačným zmenám v jej priebehu, ktoré musela knižnica prijať vzhľadom na veľký záujem zo strany rodičov, obmedzené personálne či priestorové možnosti a
Archív podujatí