Organizátor: Východoslovenské múzeum Košice (zo stránky vsmuzeum.sk): Keď sa pred miliardami rokov sformovala naša Zem, jej rozpálený povrch postupne chladol. Husté vodné pary začali kondenzovať a vytvárať prvé vodné plochy, ktoré neskôr dali zrod pravekým moriam a oceánom. Práve v nich sa začal formovať život tak