Dračia stopa pomáha ;)

Dobrovoľnícka iniciatíva animátorov Dračej stopy

Dobročinná dobrovoľnícka iniciatíva animátorov Dračej stopy, ktorí sa v prípade potreby dokážu zmobilizovať a pomôcť dobrej veci. Hlavnou myšlienkou je momentálna pomoc v situáciách, ktoré sa nečakane a neplánovane vyskytli, doplnená o plánované projekty a akcie.

Príkladom môže byť zmobilizovanie sa na darovanie krvi v auguste 2020 pre šoféra nákladného auta po ťažkej nehode neďaleko Košíc, viaceré akcie zamerané na čistenie životného prostredia a podporu organizovaného voľného času detí a mládeže.

 

(foto z minifestivalu alternatívneho životného štýlu Zelené chodníky 2017, akciu sme organizovali ako Dračia stopa, foto K13, n. o.)

 

Kto sa môže do iniciatívy zapojiť?

 • animátori Dračej stopy
 • všetci dospelí, ktorí majú záujem

 

Komu pomáhame?

 • deti, mládež
 • ľudia z určitých komunít – záujmových, geografických alebo sociálných
 • animátori Dračej stopy

 

(CITOevent pre geocacherov Prečo sa sami ničíme – čistenie Poľovského lesa, november 2014. Akciu sme ako Dračia stopa podporili organizačne a svojou účasťou)

 

Ako pomáhame?

Sme z Košíc, preto sa v našej iniciatíve orientujeme najmä na Košice a okolité okresy.

 • Príležitostné aktivity a zmobilizovanie sa podľa aktuálnej potreby,
 • pravidelné darovanie krvi,
 • aktivity so zapojením príslušných komunít (napr. Deň čistého KVP, kde sa očakáva aktívny prístup ľudí z komunity, ktorá v danej lokalite žije),
 • programy a podpora pre detské domovy, liečebne, detské nemocnice podľa možnosti zdarma alebo za náklady,
 • dobrovoľnícka pomoc na akciách partnerov s ekologickým zameraním,
 • pre zapojených dobrovoľníkov* (čiastočne aj pre verejnosť)
  • školenia 
  • príspevok na účasť na školeniach, kurzoch a projektoch iných organizácií (napr. CVVZ a pod.)
  • podpora zaujímavých nápadov prostredníctvom mikrograntov
  • pomoc, poskytnutie materiálov, zdrojov a mentoringu pri rôznych zaverečných prácach, školských projektov, SOČ a pod.
 • iné aktivity

* pre bližšiu informáciu ako u nás dobrovoľníctvo funguje si dohodnite osobné stretnutie na našich kontaktoch (stĺpec vpravo)

 

(festival voľného času Ulica nemá šancu 2014, v OC Optima, akciu sme organizovali ako Dračia stopa, autor foto Ľuboš Zahradníček)

 

Ako nás môžete podporiť?

 • finančným darom na účet OZ Dračia stopa (SK6483300000002501217370)
 • podporou formou 2% pri daňovom priznaní (údaje pozri v dolnom menu v sekcií „Kontakty a referencie“)
 • osobnou pomocou
 • materiálnou pomocou (potrebná konzultácia vopred)
 • reklamou

 

Aj vy nás môžete požiadať o pomoc?

Ak si myslíte, že by ste potrebovali našu podporu, pomoc na pripravovanom projekte a pod., napíšte nám na ozdraciastopa@gmail.com a my Vašu žiadosť posúdime s ohľadom na naše personálne, časové a finančné možnosti a odpovieme vám. Odpovedáme všetkým, aj keď nie všetko „zoberieme“.

 

Plánované aktivity

marec 2022 CITO event Prečo sa sami ničíme II. – čistenie Borovicového hája
apríl 2022 deň čistého KVP
apríl 2022 teambuildingová akcia pre animátorov
september 2022 teambuildingová akcia pre animátorov
september 2022 vyhlásenie minigrantovej výzvy pre animátorov/dobrovoľníkov Dračej stopy na podporu zaujímavých nápadov
október 2022 CITO event, čistenie okolia Ružína
november 2022 účasť animátorov/dobrovoľníkov na CVVZ 2021

 

a množstvo ďalších, zatiaľ nepotvrdených aktivít.

 

Zrealizované aktivity

november 2020 – január 2021: dobrovoľnícka pomoc pri celoplošnom testovaní Covid-19

apríl 2021: Deň čistého KVP – zapojili sme sa ako dobrovoľníci

jún 2021: školenie animátorov na tému prvá pomoc

september 2021: teambuildingová aktivita pre animátorov – Návšteva kart arény, motokáry

október 2021: teambuidlidngová aktivita pre animátorov – Návšteva Bobovej dráhy v Kavečanoch

december 2021: zbierka a darovanie malej pozornosti od animátorov a detí detského outdoorového klubu STOPA pre zdravotníkov na Covid oddelení Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura

+ drobná materiálna alebo finančná výpomoc vybraným osobám (napr. príspevok na tábor pre dieťa zo sociálne slabšieho prostredia a pod.)