Dopravná výchova

Učenie hrou ako neformálny vzdelávací program

Dopravná výchova

Ceny za služby na stránke neuvádzame. Pre cenovú ponuku nás prosím kontaktujte mailom na adresu ozdraciastopa@gmail.com

 

Prečo by sa deti mali hrať na dopravné prostriedky, keď môžu jazdiť na skutočných vozidlách? V programe dopravná výchova ponúkame využitie elektrických a šľapacích štvorkoliek z našej ponuky (pozri sekciu Autíčka – štvorkolky), dopravného ihriska, ktoré sme navrhli a rôznych hier s cieľom zábavnou formou pomôcť s dopravnou výchovou. Vhodné pre MŠ a I. stupeň ZŠ.

Program je variabilný nie len od veku ale aj od priestorových možností (pozri sekciu Autíčka – dopravné ihrisko)

1 – 3 ďalší animátori zabezpečia rôzne hry na tému dopravné prostriedky, semafór a iné

verzia 1. animátor 2. animátor 3. animátor 4 animátor prbližné atribúty verzia
MINI 6. štvorkoliek Téma chodci a bezpečnosť, semafór, zebra, prechádzanie cez cestu     20 detí, 2x 20 minút
STRED 6. štvorkoliek + prenosné dopravné ihrisko Téma chodci a bezpečnosť, semafór, zebra, prechádzanie cez cestu Témy značky, dopravné prostriedky, formy dopravy   35 detí, 3x 20 minút
KOMPLET 6. štvorkoliek + prenosné dopravné ihrisko Téma chodci a bezpečnosť, semafór, zebra, prechádzanie cez cestu Témy značky, dopravné prostriedky, formy dopravy Hra Opozity : Vieme zoradiť dopravné prostriedky podľa rýchlosti, dojazdu, kapacity, hmotnosti 50 detí, 4x 20 minút

 

Poznámka – elektrické štvorkolky sú max do veku 6 rokov, pre staršie deti zabezpečujeme výhradne šľapacie štvorkolky