Domica

Domica

Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. Okrem významných geomorfologických hodnôt pozornosť púta najmä vzácnymi archeologickými nálezmi, bohatým výskytom sintrových štítov a bubnov, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva.

Kategória: jaskyňa

Okres: Rožnava

Oblasť: Domické škrpay

Nadmorská výška začiatku chodníka: 341 m.n.m.

Najbližšia autobusová zastávka: Kečovo

Najbližšia železničná zastávka: Plešivec

Turistické trasy: Jaskyňa Domica – Ružový kopec, št. hr.1.5 km , Jaskyňa Domica -Kečovo 3.1 km

Dostupnosť: Peši, Autom, Bicyklom, autobusom

Parkovanie: Áno

Náročnosť : nenáročné

Zoznam bodov: 

  1. Národný park Slovenský kras
  2. Náučný chodník Domica
  3. Živočíšstvo
  4. Geologický vývoj a krasové javy
  5. Rastlinstvo

 

Prevýšenie chodníka : +/- 150 m. n. m.

Dĺžka chodníka: 3 km

vhodné pre vek: neobmedzené

Chránené územie: áno – 3 stupeň, národný park

Vyššie chránené územie: áno – 5. stupeň – národná prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka, chránený areál

Možnosti ubytovania: Nie

Možnosti stravovania: Nie

Popis

Vytvorená je v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu pozdĺž tektonických porúch koróznou a eróznou činnosťou podzemných tokov Styxu, Domického potoka a menších prítokov, ktoré odvádzajú najmä vody stekajúce z nekrasovej časti povodia jaskyne. Dominujú horizontálne oválne chodby so stropnými korytami. Chodby sú miestami zväčšené do dómov a siení. Chodba Styxu nadobúda charakter podzemného kaňonu s meandrami. Tri vývojové úrovne sú v relatívnom prenížení 8 až 12 m. Najnižšia úroveň je zanesená štrkom a hlinou.

GPS: N 48°28.668’ E 20°28.218’

mapa © Freemap Slovakia, dáta © přispěvatelé OpenStreetMap, © SRTM

Zdroj obrázka:

http://npslovenskykras.sopsr.sk/wp-content/uploads/2018/01/mapa_domica.jpg

 

Zaujímavé miesta v okolí :

 

 

 

Ďalšie informácie a zdroje citácií:

http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/7-domica

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *