vhodné na exkurziu/školský výlet

Vybrané miesta s nízkou náročnosťou, ktoré odporúčame pre organizované skupiny detí.

vhodné na exkurziu/školský výlet