Zálesáctvo

Sekcia Činnosť s deťmi obsahuje rôzne okruhy tém, ktoré môžete s deťmi robiť vo voľném čase, na krúžkoch, v oddiely, v skaute, na klubových stretnutiach alebo len tak cez víkend na chate :)

Zálesáctvo

Oheň

Oheň má pre deti čaro. Ponúka nám možnosti vytvárania atmosféry, či už vymýslíte nejaký rituál s fakľou z brezovej kôry,

Uzlovanie

Uzlovanie je široká téma, ktorej hlavným cieľom (ak nie ste zrovna krúžok lezenia) je rozvoj jemnej motoriky.   Obsah: Úvod 1. Bezpečnosť 2. Druhy uzlov 3.