Rastliny a huby

Sekcia Činnosť s deťmi obsahuje rôzne okruhy tém, ktoré môžete s deťmi robiť vo voľném čase, na krúžkoch, v oddiely, v skaute, na klubových stretnutiach alebo len tak cez víkend na chate :)

Rastliny a huby

Huby

Huby sú významnou súčasťou našej prírody. Aj keď sa odporúča, aby deti huby nejedli, ich základné poznanie a osvojenie základných