Kódovanie

Sekcia Činnosť s deťmi obsahuje rôzne okruhy tém, ktoré môžete s deťmi robiť vo voľném čase, na krúžkoch, v oddiely, v skaute, na klubových stretnutiach alebo len tak cez víkend na chate :)

Kódovanie

Morseova abeceda

Komunikácia na diaľku môže byť problematická. V situácií, keď nemôžete použiť mobily alebo vysielačky, prípadne musíte svojim hráčom doručiť kódovanú