Iné nápady

Sekcia Činnosť s deťmi obsahuje rôzne okruhy tém, ktoré môžete s deťmi robiť vo voľném čase, na krúžkoch, v oddiely, v skaute, na klubových stretnutiach alebo len tak cez víkend na chate :)

Iné nápady

Burzy

Plnohodnotné športové a záujmové kluby s pestrou činnosťou majú pomerne široké formy práce s mládežou. Po rokoch aktivít sa vám