Zálesáctvo

Sekcia Činnosť s deťmi obsahuje rôzne okruhy tém, ktoré môžete s deťmi robiť vo voľném čase, na krúžkoch, v oddiely, v skaute, na klubových stretnutiach alebo len tak cez víkend na chate :)

Zálesáctvo

Oheň

Oheň má pre deti čaro. Ponúka nám možnosti vytvárania atmosféry, či už vymýslíte nejaký rituál s fakľou z brezovej kôry, zapaľovaním sviečky alebo pri večernom opekaní špekáčkov (samozrejme na ohni, ktorý pripravili deti). Je to ako vyskúšanie zakázaného ovocia. Sme presvedčení, že za prítomnosti skúseného

Uzly

Uzlovanie je široká téma, ktorej hlavným cieľom (ak nie ste zrovna krúžok lezenia) je rozvoj jemnej motoriky.   Obsah: Úvod 1. Bezpečnosť 2. Druhy uzlov 3. Príklady uzlov + materiály 4. Aktivity a hry k téme 5. Vzorové prípravy   Téma je vhodná pre športové krúžky, skautské, outdoorové, turistické kluby, prípadne všade tam, kde je