Orientácia v teréne

Sekcia Činnosť s deťmi obsahuje rôzne okruhy tém, ktoré môžete s deťmi robiť vo voľném čase, na krúžkoch, v oddiely, v skaute, na klubových stretnutiach alebo len tak cez víkend na chate :)

Orientácia v teréne

Buzola a čo sú to azimuty?

"Definujte mi uhol!" "Ta uhoľ je to, co še dáva do peca, ňe?"   Nuž ak máte trochu inteligentnejšie deti, ako bol autor vyššie uvedenej odpovede, môžete s nimi začať riešiť prácu s buzolou :))) Vedieť použiť kompas/buzolu a v akejsi "nadstavbe" na to pochopiť aj princíp azimotov je

Práca s mapou

Výlety sú jednou z najčastejších foriem práce s deťmi. Aspoň v malej miere ako doplnkový program sa používa u takmer všetkých krúžkov, klubov, komunít. Pri tom by sme nemali zabúdať na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Dokázať čítať mapu alebo hocijaký plán priestoru, budovy, terénu, ulíc

Turistické – topografické značky

Kľúčové pre správnu orientáciu v teréne je vedieť čítať mapu a používať značenie v teréne. S deťmi môžeme túto oblasť trénovať už od veku, kedy vedia čítať. Téma značiek je pre vedúcich vďačná, pretože existuje veľa hier a aktivít a spôsobov ako pútavo s deťmi

Určovanie severu

Jednou zo základných zručností pri pohybe v prírode je schopnosť určiť správny smer nášho pohybu. To predpokladá nie iba podrobné naštudovanie trasy, ale aj správne zorientovanie sa v teréne. Môže nastať situácia, kedy prestanú fungovať prístroje závislé od energie (mobil, GPS) a sme odkázaní iba