Iné nápady

Sekcia Činnosť s deťmi obsahuje rôzne okruhy tém, ktoré môžete s deťmi robiť vo voľném čase, na krúžkoch, v oddiely, v skaute, na klubových stretnutiach alebo len tak cez víkend na chate :)

Iné nápady

Burzy

Plnohodnotné športové a záujmové kluby s pestrou činnosťou majú pomerne široké formy práce s mládežou. Po rokoch aktivít sa vám v sklade určite nazbiera veľké množstvo predmetov, hračiek, drobností a výbavy, ktorú už nepotrebujete.   Raz za čas je organizovanie búrz na rôzne témy príjemným oživením činnosti.

Členovia členom

Výročné akcie sú akcie, ktoré sa každý rok opakujú. Buď ide o návštevu konkrétneho miesta alebo formát akcie alebo akciu s konkrétnym obsahom. V Dračej stope sme od roku 2011 vždy poslednú schôdzku pred vianočnými prázdninami venovali teambuildingu a vzájomnému obdarovaniu sa. Nazvali sme to Členovia

Čo spája kolektív?

Pri práci so stabilnou skupinou môžeme využívať rôzne techniky práce a "výstavby" kolektívu. Môžeme sa oprieť o psychológiu davu, psychológiu detí, prirodzenú štruktúru detských skupín a podobne. Nakoľko šikovní budeme v tejto oblasti, natoľko dokážeme kompenzovať iné nedostatky, ktoré naša činnosť má. Uvádzam niekoľko jednoduchých prvkov,