Dopravná výchova

Sekcia Činnosť s deťmi obsahuje rôzne okruhy tém, ktoré môžete s deťmi robiť vo voľném čase, na krúžkoch, v oddiely, v skaute, na klubových stretnutiach alebo len tak cez víkend na chate :)

Dopravná výchova

Bicyklovanie

Patrí medzi základné športové zručnosti a preto by sme pri činnosti športového oddielu nemali zabúdať ani na rozvoj v tejto oblasti.       Obsah: Úvod 1. dopravné predpisy 2. výbava 3. základné nastavenia bicykla, kontrola pred dlhými výletmi 4. oprava defektu 5. aktivity a hry k téme 6. vzorové prípravy     Nie je podstatné len mať technické

Dopravná výchova

Doprava je súčasťou života. Téma bezpečnosti a poznania dopravných značiek a pravidiel by mala byť prítomná v každom veku. V tomto článku sa pokúsim zhrnúť svoje skúsenosti v rámci dopravnej výchovy pre deti približne vo veku prvého stupňa ZŠ.   Obsah: Úvod 1. Základné pravidlá a bezpečnosť 2. Dopravné prostriedky 3. Dopravné

Používanie MHD

Fungovanie mestskej hromadnej dopravy je vo väčších miestach založené na veľmi podobných princípoch. Predpokladám, že informácie v článku a hry sa po istých úpravách budú dať použiť kdekoľvek. Vychádzame z pravidiel a podmienok aktuálnych v čase písania článku pre mesto Košice.   Obsah: Úvod 1. rozpis MHD a ako