Bomba-Štít

Bomba-Štít

Je nekontaktná akčná pohybová hra na zasmiatie. Dokážete sa dostať do pozície, kde vás štít chráni pred bombou, hlavne keď štít a bomba sa neustále pohybujú?

 

Typ hry: behacia, na zasmiatie

Pre vek: +8 rokov

Počet hráčov: +5

Priestor: nezáleží

Čas trvania: do 5 minút

Pomôcky: bez pomôcok

Pravidlá

Hráči sa postavia do kruhu, tak aby na seba všetci videli. Vyzveme ich, nech si vyberú  kto bude ich štítom. Svoj výber si musia nechať pre seba.

Následne hráčov vyzveme, nech si vyberú niekoho iného, kto bude ich bombou. Cieľom hráčov je v priebehu 30 sekúnd, dostať sa do pozície, kde ich štít chráni pred bombou – musia byť v jednej línií. Ale pozor – aj hráč-štít má svoju bombu a štít a aj hráč-bomba má svoju bombu a štít a všetci sa snažia o to isté. Čiže ak si hráčom – tvoja bomba a tvoj štít sa budú neustále pohybovať v snahe splniť rovnakú úlohu.

Na pokyn “ŠTART” začne neuveriteľná mela a zábava…

Po uplynutí času rozhodca zakričí “STOP” a v tom momente musia všetci ostať nehybne stáť.

Rozhodca postupne vyzýva hráčov, aby prezradili kto je ich štít a kto je ich bomba a pokiaľ vyzvaný hráč, jeho štít a jeho bomba stoja v takomto poradí v zákryte, hráč prežil. Ak štít hráča pred bombou nekryje, hráč vybuchol a prehral. Takto vyhodnotíme postupne každého a hra sa môže zopakovať s výberom iných “štítov” a “bômb” až kým nás to bude baviť.

 

Vyhodnotenie: Hráči, ktorých chránia ich štíty pred bombami (stoja v jednej línií hráč-štít-bomba) vyhrali.

 

Napíš komentár