Legálne informácie

Pod akou licenciou sú zverejnené materiály na našej stránke? Za akých okolností ich je možné použiť?

Legálne informácie

 

Licencia:

Licence Creative Commons

Licencia Creative Commons., možné použiť s uvedením autora na nekomerčné účely.

 

Obsah článkov v sekciách tipy na činnosť, databáza hier a tipy na výlety podliehajú licencií  Creative Commons.

Upresnenie: V uvedených článkoch sú fotografie, materiály na stiahnutie a texty, ktorých autorom je Dračia stopa a riadia sa vyššie uvedenou licenciou.

Niektoré pasáže sú citované a niektoré obrázky pochádzajú z iných zdrojov, v týchto častiach je uvedený zdroj a vzťahujú sa na ne autorské práva ich autorov.

Na technické informácie (ako napr. nadmorská výška a pod.) sa nevzťahujú autorské práva. Tieto informácie je možné overiť priamo na mieste.

 

Použité mapové podklady a s tým súvisiace služby sa riadia samostatnými licenciami ich prevádzkovateľov.

 

Všetky materiály na stiahnutie, forografie, časové plány, materiály k hrám, pexesá a pod. zverejnené v sekcií tipy na činnosť, databáza hier a tipy na výlety je možné s uvedením autora (Dračia stopa) kopírovať, voľné používať, upravovať a šíriť na nekomerčné účely.

Pozor!

Materiály ku komerčným aktivitám a ponuke (všetok ostatný obsah stránky, plagáty, logo, fotky,…) je možné šíriť iba po predošlom písomnom súhlase autora (Dračia stopa)

Informácie v sekcií Podujatia a Aktuality nie sú autorským obsahom autorov stránky a slúžia na propagáciu daného podujatia a ako forma monitoringu médií, v ktorom sa uvádza len časť pôvodného textu a odkaz na zdroj. Autori stránky draciastopa.sk si na tento obsah neuplatňujú autorské práva.