(zo stránky ahojmama.pravda.sk):

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v botanickej záhrade a jeho celková dĺžka je 1 700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33 pôvodných a 47 cudzokrajných. Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj pre deti,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Mártonfi.