4 živly - téma celotáborových hier

4 živly – téma celotáborových hier

Kompletne spracovaná téma na denné a tri pobytové tábory, ktoré sme robili v rokoch 2017 – 2019.

 

 

Typ hry: celotáborová

Pre vek: 8-16

Čas trvania: Neurčené, dlhodobá, na celý tábor

Hra rozvíja: šikovnosť, rôzne zručnosti, predstavivosť, technické myslenie

 

Program sme založili na športovo – prírodných základoch. Opieral sa o “skrotenie” reálnych živlov – vyrábali sme fakľu z brezovej kôry a učili sme sa pomocou kresadla zapáliť oheň, strieľali sme zo VZDUCHovky a púšťali šarkanov, skúmali sme prečo sú cigarety škodlivé, mali sme oblievačku, hľadali sme opály a navštívili opálové bane Dubník. A pritom sme zrealizovali pestré množstvo aktivít od nočného pochodu, cez bojové hry, pečenie koláčov, stretnutie s policajtmi a výrobu ochranných amuletov. Konkrétny program je na konci článku na stiahnutie. 

 

kapitola I.: Údolie Hviezd

Popis

Etapová hra (dve etapy), ktorá zastrešovala prvý zo série fantasy táborov. Využívame tému 4 živlov, ktorým prispôsobujeme aj organizáciu a program v jednotlivých dňoch. Živly sú prírodného charakteru, program tábora je orientovaný na poznávanie a ochranu prírody. Zápletka vychádza zo súboja dobra so zlom. Jednotlivé tímy (živly) nebojujú proti sebe, ale spolupracujú s cieľom poraziť spoločného nepriateľa.

 

Libretto:

Údolie Hviezd je čarovná krajina, v ktorej žijú obyvatelia štyroch zdanlivo odlišných no inak sa dopĺňajúcich ríš – reprezentujúce štyri živly (Oheň, Voda, Zem, Vzduch). Tieto živly medzi sebou súperia a bojujú, avšak nie sú nepriatelia. Majú spoločný jeden cieľ. Spojiť svoje sily, dobré vlastnosti a umenie vo finálnom súboji proti temnému démonovi Nathaelovi.

 

Skúsme nájsť aj napriek odlišnostiam a rôznym schopnostiam spoločnú cestu, vystavať 4 silné opevnenia ako základne, získať z čarovného Údolia Hviezd artefakty a spojiť sa v súboji proti démonom.

 

etapa I.: Šifra modrej Hviezdy

Na začiatku tábora sa deťom dá šifra v podobe veľkého plagátu. Úlohou detí je postupne získať kľúč v podobe písmenok. Môžete z toho urobiť súťaž – kto získa viac písmenok, ale u nás to bolo jedno. Súťaženie sme mali len symbolické a nemalo na celotáborovú hru vplyv.

 

Deti získavajú časti kľúča k šifre na táborových hrách. Za niektoré hry získal víťazný živel pre celý tábor časť kľúča, na iných hrách zase celý tábor získal alebo nezískal kľúč (písmeno). Ak sa táboru časť kľúča získať nepodarilo, neskôr si musel poradiť bez toho písmena.

 

Počas tábora sa striedajú dni ohňa, dni zeme, dni vody, dni vzduchu (každý živel sa vystriedal 2x) a program dní je prispôsobený téme (napr. v deň ohňa je večer opekačka a pod.). Zároveň počas prvých šiestich dní sa venujeme výstavbe lesných osád a budovaniu komunít.

 

Získané písmená sa pripínali na takýto plagát:

 

 

Deti majú šifru rozlúštiť najneskôr do predposledného dňa. Ak sa im to podarí, šifra im uvoľní špeciálne artefakty (pomôcky) na záverečnú hru – Živé človeče.

 

Živé človeče je pripravené tak, že sa dá hrať aj bez špeciálnych artefaktov, tým sme zabezpečili hrateľnosť aj bez rozlúštenia šifry.

V našom prípade bola rozlúštená šifra : “Obdivuj, ochraňuj a pomáhaj prírode, starým ľuďom a deťom. Pretože len láska, tolerancia a dobro sú skutočné hodnoty v živote.”

 

II. etapa, Živé človeče a artefakty

Jedná sa o záverečnú hru, kedy sa v lese rozmiestnia na značenej trase o dĺžke cca 2 km čísla od 1 po 100. 75 “políčok” obsahuje pri čísle v obálke úlohu, pomôcku, zľahčenie, handycap alebo časový skok (alebo kombinácie). Najzákernejšie sú časové skoky, ktoré vás môžu poslať výrazne dopredu, ale aj výrazne dozadu v hre. Čím viac úloh pripravíte, čím budú náročnejšie, prípadne množstvo časových skokov, tým bude hra zaujímavejšia a aj dlhšia.

 

Artefakty sú čarovné predmety, ktoré hru uľahčujú.

pre vzduch : ak hodíš na kocke 6, hádž ešte raz a výsledok spočítaj

pre vodu : ak splníte úlohu s vodou, posuňte sa o 5 políčok dopredu a tak hádžte kockou

pre oheň : ak splníte úlohu s ohňom, posuňte sa o 5 políčok dopredu a tak hádžte kockou

pre zem: dva časové skoky môžete skrátiť na polovicu. Výber je na vás.

 

kapitola II.: Čarovné ostrovy

Voľne nadväzujeme na tému prvého tábora, ale hráme len s troma živlami – išlo o “núdzové riešenie”, keďže sme museli z organizačných dôvodov deti deliť iba do troch skupín. Tomu sme prispôsobili celú organizáciu a program. Druhý diel má 3 etapy.

 

Libretto:

Jeden zo živlov (vzduch) sa dostal do problémov! Pri prieskumnej plavbe stroskotal na opustenom vzdialenom ostrove. Zvyšné tri živly organizujú každý záchrannú misiu. Nebude to však jednoduché! Musíme získať financie, postaviť prístavy a následne sa cez spleť ostrovov postupne dostať k strateným kamarátom.

 

I. etapa: príprava

Etapa bola rozvrhnutá na 2 dni a zahŕňala aktivity a hry zamerané na získanie financií a výbavy na stavbu prístavov a cestu

 

II. etapa: Prístavy

Tento rok namiesto osád staviame v lese prístavy a rozhodli sme sa pre modely – zmenšeniny (veľkosť sme nechali na deti).

Hlavnou myšlienkou tejto etapy je presun záchranných výprav z východiskových ostrovov v smere k ostrovu, kde je označený stroskotaný 4. živel (vzduch). Avšak môže sa posunúť len živel, ktorý aktivitu/hru vyhral a len po čiarach na susedný ostrov.

Je povolené spojiť sily a presúvať sa spoločne a rýchlejšie. Pozíciu, na ktorý ostrov sa podarilo živlom dostať označujeme zafarbením ostrova v príslušnej farbe a špendlíkom/nalepenou loďkou. Keď sa niektoré živly spoja, presúvajú sa spoločne bez ohľadu na to, kto hru vyhral.

Cieľom nie je dostať sa k stroskotanému živlu ako prvý, ale spolupracovať tak, aby sa do konca etapy (dva dni pred koncom tábora) aspoň jeden tím k “vzduchu” dostal – vtedy vyhrali všetci.

 

III. etapa: Final

Finále sme hrali ako hru Handycapy (pozri sekciu Hry). Cieľom bolo ranených a chorých stroskotancov dostať do bezpečia.

 

kapitola III.: Tajomný ostrov

Posledný diel z roku 2019 sme poňali ako spin-off prvých dvoch dielov, pričom sme si dali záležať, aby čo najdlhšie deti netušili, že sa jedná o tému z toho istého univerza (4 živly). Tomu sme prispôsobili všetko – zmenili sme názvoslovie tábora, použité symboly, použitú hudbu,… 

Základnou témou bol zvláštny ostrov, ktorý nás previedol cez dejny ľudstva – od praveku až po súčasnosť. A nie iba to! Využili sme princíp slepej mapy, ktorú hráči postupne dopĺňajú a získavajú tak kompletný obraz ostrova.

Záverečné “prekvapenie” spočíva v zistení, že tento rok sme my onen stratený živel z kapitoly II. a skúmame ostrov na ktorom sme stroskotali. Toto prekvapenie nám bezozbytku vyšlo a umocnilo skvelý pocit z úžasných troch rokov celého projektu.

K hre – je rozdelená na VI. etáp, z ktorých každá trvá jeden až dva dni a program je prispôsobený historickému obdobiu, ktoré reprezentuje :

I. pravek 

II. staroveké Grécko

III. staroveký Rím

IV. indiáni a obdobie veľkých objavov

V. moderná doba

VI. záchranná výprava

Takto poňatý tábor ponúka veľmi široké možnosti, ako spracovať hry a aké aktivity použiť, považujem za zbytočné opisovať jednotlivé hry a ako sme ich do témy zapojili. Je to na fantázií a možnostiach každého organizátora, pre aký program sa rozhodne.

Každá z piatich etáp sa vyhodnotila zvlášť – najúspešnejší prieskumný tím za dané obdobie získal časť mapy ostrova, ktorú nalepil na podklad.

Víťazom celotáborovej hry sa stal tím, ktorý získal najviac častí mapy (vyhral najviac etáp).

 

Pevne veríme, že vás téma 4 živlov inšpirovala k vytvoreniu vlastného zaujímavého a prepracovaného táborového sveta. Ukázali sme vám tri rôzne princípy, na ktorých môže fungovať kvalitná celotáborová hra, založené na spolupráci

  • lúštenie šifry, získavanie bonusov na záverečnú hru,
  • záchranná výprava, spolupráca pri dosahovaní cieľa,
  • prieskum neznámeho územia, dopĺňanie mapy

 

Prečítajte si ešte niečo o prvkoch spájajúcich kolektív, výrazne vám pomôžu pri budovaní táborového sveta.

 

Materiály na stiahnutie

Príprava a program 2017 (pdf)

Program 2018 (pdf)

Program 2019 (pdf)

 

Presne v tejto podobe sa program nezrealizoval. Hlavne v roku 2018 nám výrazne krížilo plány počasie (takmer polovicu tábora pršalo) a v roku 2019 sme bojovali s brušnou virózou a museli sme program zjednodušiť a poprehadzovať.

 

Ako 5-dňový denný tábor sme každý deň venovali jednému zo živlov a posledný deň zase extra zážitkom. Vyššie uvedené celotáborové hry sme počas denných táborov pre krátkosť času nehrali. Programová zostava bola približne takáto:

deň vzduchu : návšteva ekocentra SOSNA

deň vody : biokúpalisko Sninské rybníky

deň ohňa : Obišovský hrad

deň zeme : archeologické nálezisko Nižná Myšľa

deň zážitkov : Kysacká jaskyňa, lesné osady

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *