Krokodília hra

Krokodília hra

Hra na pobavenie na spôsob jednoduchej hry Kozliatka

Typ hry: krátka, na vonku, zábavná

Pre vek: +5

Počet hráčov: +8

Priestor: nezáleží

Čas trvania: 10-15 minut

Hra rozvíja: pozornosť, šikovnosť

Pomôcky: dve laná

Pravidlá

Na zemi sa vyznačia lanami dva brehy rieky.

Hráči sa rozdelia na dve skupiny a jeden z hráčov bude krokodýlom.  Každému hráčovi v skupine sa pridelí číslo od 1 do počtu hráčov v skupine. Skupiny by mali byť rovnako veľké.

Krokodýl povie jedno číslo a hráči z oboch skupín s daným číslom si musia vymeniť miesta – prejsť na opačný breh skôr, ako ich krokodýl chytí. Ak krokodýl jedného hráča chytí skôr ako ten prebehne na druhú stranu, s krokodýlom si vymieňa miesto. Ak sa to krokodýlovi nepodarí, pokračuje sa v hre ďalším kolom.

Vyhodnotenie: Nevyhodnocuje sa.

Napíš komentár